UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
护理 (93) 93
应用 (56) 56
治疗 (53) 53
学生 (51) 51
小麦 (49) 49
儿童 (48) 48
中国 (47) 47
教学 (46) 46
诊断 (46) 46
science & technology (44) 44
对策 (43) 43
课堂教学 (43) 43
水稻 (38) 38
教学方法 (36) 36
糖尿病 (35) 35
发展 (30) 30
现状 (30) 30
问题 (30) 30
创新 (29) 29
大学生 (29) 29
管理 (29) 29
高校 (29) 29
临床疗效 (27) 27
影响因素 (27) 27
教学改革 (27) 27
肺移植 (27) 27
英语教学 (27) 27
语文教学 (26) 26
physical sciences (25) 25
健康教育 (25) 25
教师 (25) 25
培养 (24) 24
小学数学 (24) 24
改革 (23) 23
疗效 (23) 23
高职院校 (23) 23
教学模式 (22) 22
教学质量 (22) 22
高效液相色谱法 (22) 22
分析 (21) 21
安庆 (21) 21
实践 (21) 21
临床分析 (20) 20
实验教学 (20) 20
并发症 (20) 20
教学内容 (20) 20
模型 (20) 20
知识模型 (20) 20
艾滋病 (20) 20
设计 (20) 20
企业 (19) 19
佐剂性关节炎 (19) 19
生活质量 (19) 19
冠心病 (18) 18
护理干预 (18) 18
预后 (18) 18
2型糖尿病 (17) 17
优化 (17) 17
凋亡 (17) 17
危险因素 (17) 17
措施 (17) 17
新生儿 (17) 17
石化 (17) 17
自主学习 (17) 17
临床应用 (16) 16
可持续发展 (16) 16
大鼠 (16) 16
小学语文 (16) 16
流行病学 (16) 16
相关性 (16) 16
高血压 (16) 16
中学生 (15) 15
创新能力 (15) 15
初中 (15) 15
影响 (15) 15
心功能 (15) 15
教学设计 (15) 15
新风胶囊 (15) 15
综述 (15) 15
胃癌 (15) 15
physics (14) 14
含量测定 (14) 14
学习兴趣 (14) 14
检测 (14) 14
研究 (14) 14
血液透析 (14) 14
评价 (14) 14
中小企业 (13) 13
作文 (13) 13
信息化 (13) 13
信息技术 (13) 13
制备 (13) 13
医院感染 (13) 13
多媒体 (13) 13
小学 (13) 13
小学生 (13) 13
教学实践 (13) 13
教育 (13) 13
模拟模型 (13) 13
防治 (13) 13
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Dongbei shi da xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban, ISSN 1001-6201, 1981, Issue 2, pp. 25 - 29
Journal Article
Dongbei shi da xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban, ISSN 1001-6201, 1985, Issue 6, pp. 79 - 85
Journal Article
Journal Article
Zhonghua chuanranbing zazhi, ISSN 1000-6680, 1988, Volume 6, Issue 3, p. 181
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Hebei fa xue = Hebeifaxue, ISSN 1002-3933, 1993, Issue 3, pp. 27 - 30
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Journal Article
by 朱艳
文山学院学报, ISSN 1674-9200, 1994, Issue S1, pp. 97 - 101
Journal Article
湖北农村金融研究, ISSN 1003-7101, 1994, Issue 6, pp. 15 - 17
Journal Article
Wenshi zazhi, ISSN 1003-6903, 1994, Issue 6, pp. 18 - 19
Journal Article
Journal Article
黑龙江教育:高教研究与评估, ISSN 1002-4107, 1995, Issue Z2, pp. 88 - 89
Journal Article
Journal Article
by 朱艳
中国电视, ISSN 1002-4751, 1995, Issue 9, pp. 31 - 31
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.