UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
护理 (117) 117
治疗 (53) 53
应用 (43) 43
糖尿病 (43) 43
学生 (40) 40
对策 (39) 39
中国 (35) 35
帕金森病 (35) 35
教师 (33) 33
教学方法 (32) 32
教学 (30) 30
培养 (29) 29
现状 (29) 29
课堂教学 (29) 29
数值模拟 (28) 28
管理 (28) 28
发展 (27) 27
高校 (27) 27
教学改革 (26) 26
问题 (26) 26
企业 (25) 25
大学生 (25) 25
脑梗死 (25) 25
影响因素 (24) 24
疗效 (24) 24
诊断 (23) 23
语文教学 (23) 23
高职院校 (23) 23
分析 (22) 22
图书馆 (22) 22
science & technology (21) 21
儿童 (21) 21
危险因素 (21) 21
教学质量 (21) 21
磁共振成像 (21) 21
预后 (21) 21
影响 (20) 20
小学 (19) 19
方法 (19) 19
防治 (19) 19
兴趣 (18) 18
实践 (18) 18
小学语文 (18) 18
调查 (18) 18
预防 (18) 18
临床应用 (17) 17
创新 (17) 17
评价 (17) 17
physical sciences (16) 16
发展趋势 (16) 16
可持续发展 (16) 16
学习兴趣 (16) 16
措施 (16) 16
2型糖尿病 (15) 15
天津 (15) 15
建设 (15) 15
生活质量 (15) 15
蔬菜 (15) 15
设计 (15) 15
信息技术 (14) 14
天津市 (14) 14
小学生 (14) 14
并发症 (14) 14
教学模式 (14) 14
番茄 (14) 14
高校图书馆 (14) 14
人才培养 (13) 13
医院 (13) 13
护理干预 (13) 13
改革 (13) 13
新生儿 (13) 13
有限元 (13) 13
满意度 (13) 13
策略 (13) 13
素质教育 (13) 13
老年人 (13) 13
脑卒中 (13) 13
高血压 (13) 13
临床护理 (12) 12
临床观察 (12) 12
产量 (12) 12
冠心病 (12) 12
原发性高血压 (12) 12
商业银行 (12) 12
幼儿园 (12) 12
患者 (12) 12
教学内容 (12) 12
认知障碍 (12) 12
财务管理 (12) 12
阅读 (12) 12
中药 (11) 11
临床效果 (11) 11
以人为本 (11) 11
体会 (11) 11
作文教学 (11) 11
博物馆 (11) 11
原因 (11) 11
吸附 (11) 11
宫颈癌 (11) 11
思考 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


办公室业务, ISSN 1004-647X, 2018, Issue 6, pp. 131 - 131
Journal Article
武汉船舶职业技术学院学报, ISSN 1671-8100, 2018, Issue 4, pp. 51 - 54
Journal Article
北方药学, ISSN 1672-8351, 2018, Volume 15, Issue 2, pp. 188 - 189
Journal Article
北方药学, ISSN 1672-8351, 2018, Volume 15, Issue 1, pp. 24 - 25
Journal Article
齐鲁护理杂志, ISSN 1006-7256, 2018, Volume 24, Issue 3, pp. 23 - 25
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 25, pp. 202 - 202
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 7, p. 159
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 8, pp. 269 - 269
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2017, Issue Z, pp. 45 - 46
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 18, p. 50
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 1X, p. 249
Journal Article
齐鲁护理杂志, ISSN 1006-7256, 2017, Volume 23, Issue 23, pp. 94 - 96
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 20, pp. 76 - 77
Journal Article
Yunnan min zu da xue xue bao. Journal of Yunnan University for Nationalities. Zhe xue she hui ke xue ban, ISSN 1672-867X, 2017, Volume 34, Issue 3, pp. 5 - 11
Journal Article
实用临床护理学电子杂志, ISSN 2096-2479, 2017, Volume 2, Issue 2, pp. 165 - 169
Journal Article
中小学心理健康教育, ISSN 1671-2684, 2017, Issue 26, pp. 57 - 60
Journal Article
养殖与饲料, ISSN 1671-427X, 2017, Issue 11, pp. 31 - 32
Journal Article
实用中西医结合临床, ISSN 1671-4040, 2017, Volume 17, Issue 2, pp. 157 - 158
Journal Article
探索, ISSN 1007-5194, 2017, Issue 5, pp. 96 - 100
Journal Article
创造, ISSN 1004-9797, 2017, Issue 11, pp. 19 - 19
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.