UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
护理 (135) 135
应用 (78) 78
治疗 (68) 68
学生 (66) 66
诊断 (60) 60
对策 (58) 58
中国 (52) 52
课堂教学 (49) 49
大学生 (46) 46
高校 (46) 46
教学方法 (44) 44
教师 (41) 41
问题 (41) 41
教学 (40) 40
science & technology (39) 39
创新 (36) 36
管理 (36) 36
教学改革 (35) 35
语文教学 (35) 35
危险因素 (34) 34
儿童 (31) 31
疗效 (31) 31
高血压 (31) 31
企业 (30) 30
培养 (30) 30
教学模式 (30) 30
现状 (30) 30
策略 (29) 29
可持续发展 (28) 28
数值模拟 (28) 28
英语教学 (27) 27
physical sciences (26) 26
分析 (26) 26
影响因素 (26) 26
流行病学 (26) 26
防治 (26) 26
临床疗效 (25) 25
乳腺癌 (25) 25
导读 (25) 25
评介 (25) 25
发展 (24) 24
改革 (24) 24
深地震反射剖面 (24) 24
患者 (23) 23
人才培养 (22) 22
大鼠 (22) 22
并发症 (22) 22
慢性肾脏病 (22) 22
糖尿病 (22) 22
预防 (22) 22
单克隆抗体 (21) 21
生活质量 (21) 21
临床应用 (20) 20
临床观察 (20) 20
优化 (20) 20
小学 (20) 20
影响 (20) 20
教学效果 (20) 20
不良反应 (19) 19
临床分析 (19) 19
兴趣 (19) 19
基因表达 (19) 19
小学生 (19) 19
同学 (18) 18
图书馆 (18) 18
小麦 (18) 18
护理干预 (18) 18
班主任 (18) 18
腹腔镜 (18) 18
血液透析 (18) 18
课程改革 (18) 18
质量控制 (18) 18
阅读教学 (18) 18
学习兴趣 (17) 17
实践 (17) 17
实践教学 (17) 17
技术 (17) 17
老师 (17) 17
老年人 (17) 17
设计 (17) 17
语文学习 (17) 17
2型糖尿病 (16) 16
作文 (16) 16
围手术期 (16) 16
多媒体 (16) 16
实验教学 (16) 16
教学实践 (16) 16
教学设计 (16) 16
素质教育 (16) 16
经济发展 (16) 16
经济效益 (16) 16
综述 (16) 16
脑卒中 (16) 16
英语 (16) 16
调查 (16) 16
中学 (15) 15
中考作文 (15) 15
信息技术 (15) 15
健康教育 (15) 15
免疫组织化学 (15) 15
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2018, Issue 2, pp. 92 - 93
Journal Article
北方药学, ISSN 1672-8351, 2018, Volume 15, Issue 3, pp. 162 - 163
Journal Article
智能城市, ISSN 2096-1936, 2018, Volume 4, Issue 3, pp. 12 - 13
Journal Article
吉林化工学院学报, ISSN 1007-2853, 2018, Volume 35, Issue 2, pp. 66 - 68
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 4, pp. 59 - 59
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 2, pp. 84 - 84
Journal Article
长江文艺评论, ISSN 2096-2460, 2017, Issue 3, pp. 104 - 108
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 3X, p. 27
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 3X, p. 45
Journal Article
临床心身疾病杂志, ISSN 1672-187X, 2017, Volume 23, Issue 5, pp. 112 - 114
Journal Article
兰台世界, ISSN 1006-7744, 2017, Issue 11, pp. 8 - 8
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2017, Issue 5, pp. 29 - 30
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2017, Issue 1X, p. 78
Journal Article
航空航天医学杂志, ISSN 2095-1434, 2017, Volume 28, Issue 1, pp. 119 - 120
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, pp. 71 - 71
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2017, Issue 3, pp. 62 - 63
Journal Article
河南医学研究, ISSN 1004-437X, 2017, Volume 26, Issue 15, pp. 2861 - 2862
Journal Article
Xian dai zhen duan yu zhi liao, ISSN 1001-8174, 2017, Volume 28, Issue 12, pp. 2218 - 2219
Journal Article
Shānxī yīyào zázhì, ISSN 0253-9926, 2017, Volume 46, Issue 18, pp. 2226 - 2228
Journal Article
语文天地:小教版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 4, pp. 39 - 39
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.