UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
小说 (45) 45
文学作品 (40) 40
现代文学 (30) 30
文学 (26) 26
组织工程 (23) 23
齐白石 (18) 18
古城 (16) 16
短篇小说 (15) 15
大鼠 (13) 13
摇摇头 (13) 13
聂鑫森 (12) 12
海水淡化 (11) 11
电磁脉冲 (11) 11
给你 (11) 11
湘潭 (10) 10
肝肾综合征 (10) 10
对我说 (9) 9
文学创作 (9) 9
肝硬化 (9) 9
世说新语 (8) 8
当代作品 (8) 8
散文 (8) 8
语文学习 (7) 7
课外阅读 (7) 7
阅读知识 (7) 7
随笔 (7) 7
一只手 (6) 6
不知道 (6) 6
中国 (6) 6
公民本位 (6) 6
原核表达 (6) 6
告诉我 (6) 6
移植 (6) 6
老师 (6) 6
自然 (6) 6
三十岁 (5) 5
人物 (5) 5
克隆 (5) 5
国画 (5) 5
平政街 (5) 5
我不知道 (5) 5
故事 (5) 5
生态批评 (5) 5
一封信 (4) 4
中学生 (4) 4
二次再热 (4) 4
你喜欢 (4) 4
俗 (4) 4
修复 (4) 4
农民 (4) 4
博物馆 (4) 4
品赏 (4) 4
回过头 (4) 4
国会 (4) 4
城市 (4) 4
城市轨道交通 (4) 4
外婆家 (4) 4
外胚间充质细胞 (4) 4
大众化 (4) 4
大学生 (4) 4
小小说 (4) 4
当代 (4) 4
往前走 (4) 4
抚顺市 (4) 4
教学方法 (4) 4
治疗 (4) 4
现代启示 (4) 4
皮肤 (4) 4
缓蚀性能 (4) 4
阻垢性能 (4) 4
γ-氨基丁酸转运体 (3) 3
三十里 (3) 3
不确定度 (3) 3
业余爱好 (3) 3
书法 (3) 3
买东西 (3) 3
云梦县 (3) 3
企业 (3) 3
伙伴们 (3) 3
低温 (3) 3
低白蛋白血症 (3) 3
低钠血症 (3) 3
作家 (3) 3
你怎么知道 (3) 3
你我 (3) 3
使人 (3) 3
信息化 (3) 3
健康体检 (3) 3
免疫组织化学 (3) 3
八十年代 (3) 3
凝结水 (3) 3
凡人 (3) 3
创作 (3) 3
创新 (3) 3
制作 (3) 3
力学性能 (3) 3
十年 (3) 3
协商民主 (3) 3
发展 (3) 3
可持续发展 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 聂鑫
Dian zi yu xin xi xue bao = Journal of electronics & information technology, ISSN 1009-5896, 2016, Volume 38, Issue 12, pp. 3122 - 3128
Journal Article
by 聂鑫
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 6, p. 281
Journal Article
by 聂鑫
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 20, p. 156
Journal Article
by 聂鑫
Zhongguo she hui ke xue, ISSN 1002-4921, 2016, Issue 6, pp. 133 - 150
Journal Article
by 聂鑫
环球法律评论, ISSN 1009-6728, 2016, Volume 38, Issue 6, pp. 157 - 169
Journal Article
by 聂鑫
焦作大学学报, ISSN 1008-7257, 2016, Issue 4, pp. 130 - 132
Journal Article
by 聂鑫
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 1, pp. 15 - 15
Journal Article
by 聂鑫
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 24, pp. 26 - 26
Journal Article
by 聂鑫
南京理工大学学报:社会科学版, ISSN 1008-2646, 2015, Volume 28, Issue 3, pp. 50 - 54
Journal Article
by 聂鑫
南通大学学报:社会科学版, ISSN 1673-2359, 2015, Issue 4, pp. 31 - 36
Journal Article
by 聂鑫
中国卫生产业, ISSN 1672-5654, 2015, Volume 12, Issue 36, pp. 79 - 81
Journal Article
by 聂鑫
佛山陶瓷, ISSN 1006-8236, 2015, Volume 25, Issue 11, pp. 44 - 46
Journal Article
by 聂鑫
Zhongguo fa xue = Zhongguo faxue, ISSN 1003-1707, 2015, Issue 6, pp. 200 - 216
Journal Article
by 聂鑫
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 24, pp. 201 - 201
Journal Article
by 聂鑫
会计师, ISSN 1672-6723, 2013, Issue 12, pp. 47 - 48
Journal Article
by 聂鑫
华北国土资源, ISSN 1672-7487, 2013, Issue 3, pp. 119 - 121
Journal Article
by 聂鑫
2019
Dissertation
by 聂鑫
法律适用, ISSN 1004-7883, 2012, Issue 11, pp. 111 - 114
Journal Article
by 聂鑫
2018
Dissertation
by 聂鑫
2018
Dissertation
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.