UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
磁共振成像 (65) 65
诊断 (24) 24
体层摄影术,x线计算机 (21) 21
体层摄影术 (17) 17
x线计算机 (16) 16
肺切除术 (12) 12
外科手术 (11) 11
肺结核 (10) 10
ct (9) 9
磁敏感加权成像 (9) 9
放射摄影术 (7) 7
外科治疗 (6) 6
扩散张量成像 (6) 6
治疗 (6) 6
颈动脉 (6) 6
mri (5) 5
pacs (5) 5
三维重建 (5) 5
克罗恩病 (5) 5
动脉粥样硬化 (5) 5
并发症 (5) 5
弥散张量成像 (5) 5
电视胸腔镜 (5) 5
肺肿瘤 (5) 5
裂缝 (5) 5
鉴别诊断 (5) 5
医学影像学 (4) 4
多层螺旋ct (4) 4
小肠 (4) 4
影像学诊断 (4) 4
灌注成像 (4) 4
献血者 (4) 4
类风湿性关节炎 (4) 4
系统性红斑狼疮 (4) 4
结核 (4) 4
血管性认知功能障碍 (4) 4
临床应用 (3) 3
兔 (3) 3
前列腺癌 (3) 3
大地电磁测深 (3) 3
小切口 (3) 3
强直性脊柱炎 (3) 3
心率 (3) 3
手术 (3) 3
手术治疗 (3) 3
支气管扩张症 (3) 3
放射科 (3) 3
栓塞 (3) 3
法医病理学 (3) 3
淋巴水肿 (3) 3
渗漏 (3) 3
生物力学 (3) 3
磁共振弥散张量成像 (3) 3
磁共振波谱 (3) 3
类风湿关节炎 (3) 3
结构自防水 (3) 3
缺血性脑卒中 (3) 3
耐多药肺结核 (3) 3
肝肿瘤 (3) 3
肺毁损 (3) 3
肺癌 (3) 3
肾功能衰竭 (3) 3
胃癌 (3) 3
脑动脉瘤 (3) 3
膝关节 (3) 3
血管造影术 (3) 3
补偿收缩 (3) 3
颈动脉狭窄 (3) 3
crohn病 (2) 2
ct表现 (2) 2
ct诊断 (2) 2
meta分析 (2) 2
mri诊断 (2) 2
science & technology (2) 2
x线 (2) 2
x线摄影 (2) 2
三维重建技术 (2) 2
不安全行为 (2) 2
中枢神经系统 (2) 2
临床分析 (2) 2
临床研究 (2) 2
乳腺癌 (2) 2
乳腺肿瘤 (2) 2
全身麻醉 (2) 2
冠状动脉 (2) 2
分型 (2) 2
功能磁共振 (2) 2
动物实验 (2) 2
动物模型 (2) 2
医疗管理 (2) 2
图像后处理 (2) 2
多层面重建 (2) 2
安全性 (2) 2
实验室检查 (2) 2
对比研究 (2) 2
小切口手术治疗 (2) 2
帕金森病 (2) 2
干缩和冷缩 (2) 2
弥散加权成像 (2) 2
强迫症 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2018, Issue 4, pp. 72 - 72
Journal Article
Ci gong zhen cheng xiang, ISSN 1674-8034, 2017, Volume 8, Issue 3, pp. 161 - 163
Journal Article
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2015, Issue 10, pp. 64 - 64
Journal Article
教育, ISSN 1673-2413, 2019, Issue 30, p. 87
Journal Article
内科理论与实践, ISSN 1673-6087, 2008, Volume 3, Issue 1, pp. 48 - 51
Journal Article
散文百家(下), ISSN 1003-6652, 2018, Issue 3, p. 56
Journal Article
建筑工程技术与设计, ISSN 2095-6630, 2018, Issue 34, p. 3772
Journal Article
右江医学, ISSN 1003-1383, 2005, Volume 33, Issue 1, pp. 55 - 56
Journal Article
企业文化(下旬刊), ISSN 1003-5400, 2015, Issue 2, pp. 137 - 138
Journal Article
商品与质量, 2015, Issue 20, pp. 151 - 151
Journal Article
小学教学参考, ISSN 1007-9068, 2015, Issue 29, p. 64
Journal Article
Neimenggu jiaoyu, ISSN 1008-1216, 2015, Issue 5, pp. 30 - 31
Journal Article
城市建设理论研究(电子版), ISSN 2095-2104, 2015, Issue 30, pp. 2010 - 2010
Journal Article
2010
Dissertation
中华诗词, ISSN 1007-4570, 2014, Issue 10, pp. 27 - 27
Journal Article
中外企业家, ISSN 1000-8772, 2014, Issue 8X, pp. 235 - 236
Journal Article
中外企业家, ISSN 1000-8772, 2014, Issue 24, pp. 235 - 236
Journal Article
by 许建荣 and 邓霞
Ci gong zhen cheng xiang, ISSN 1674-8034, 2011, Volume 2, Issue 2, pp. 81 - 84
Journal Article
内科, ISSN 1673-7768, 2011, Volume 6, Issue 1, pp. 79 - 80
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.