UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
给你 (19) 19
小说 (9) 9
一只手 (8) 8
就这样 (7) 7
文学 (6) 6
文学作品 (6) 6
爬起来 (6) 6
天来 (5) 5
拼命挣扎 (5) 5
故事 (5) 5
在路上 (4) 4
第三天 (4) 4
这一天 (4) 4
邢庆杰 (4) 4
那女孩 (4) 4
七八 (3) 3
不知道 (3) 3
中国 (3) 3
人从 (3) 3
人说 (3) 3
令人 (3) 3
作品评选 (3) 3
刘六 (3) 3
可真 (3) 3
大禹治水 (3) 3
天后 (3) 3
孔繁森 (3) 3
客厅 (3) 3
就是你 (3) 3
往前走 (3) 3
打麻将 (3) 3
摄影作品 (3) 3
梅花 (3) 3
独特风格 (3) 3
现代文学 (3) 3
组题 (3) 3
见势不妙 (3) 3
贾仁 (3) 3
鲁西北 (3) 3
一杯酒 (2) 2
世相 (2) 2
东户 (2) 2
两居室 (2) 2
乡村 (2) 2
人的声音 (2) 2
何强 (2) 2
你怎么知道 (2) 2
兄弟墓 (2) 2
典雅 (2) 2
别具一格 (2) 2
十块钱 (2) 2
古拙 (2) 2
名花有主 (2) 2
含糊不清 (2) 2
告诉我 (2) 2
周大 (2) 2
图片库 (2) 2
声地 (2) 2
声来 (2) 2
女老师 (2) 2
子一 (2) 2
子里 (2) 2
当代作品 (2) 2
当代文学 (2) 2
心像 (2) 2
我一 (2) 2
我爱你 (2) 2
抱抱 (2) 2
方圆百里 (2) 2
无功 (2) 2
最后一次 (2) 2
活着 (2) 2
清丽 (2) 2
激动万分 (2) 2
烟荷包 (2) 2
玉米 (2) 2
眼睛 (2) 2
祥子 (2) 2
第一年 (2) 2
色道 (2) 2
艳遇 (2) 2
荒郊野外 (2) 2
街坊邻居 (2) 2
静如处子 (2) 2
风韵 (2) 2
20世纪 (1) 1
一丛丛 (1) 1
一个问题 (1) 1
一家老小 (1) 1
一幅画 (1) 1
一年级 (1) 1
一所 (1) 1
一本 (1) 1
一杯茶 (1) 1
一段段 (1) 1
一点印象 (1) 1
一遍遍 (1) 1
一门亲事 (1) 1
七分裤 (1) 1
七十年代 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2016, Issue 13, pp. 76 - 77
Journal Article
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2016, Issue 2, pp. 14 - 15
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2015, Issue 9, pp. 37 - 38
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2014, Issue 5, pp. 75 - 77
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2014, Issue 15, pp. 80 - 81
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2014, Issue 10, pp. 70 - 72
Journal Article
Shanxi wen xue, ISSN 0257-5906, 2019, Issue 10, pp. 116 - 117
Journal Article
Jue ce tan suo, ISSN 1003-5419, 2019, Issue 9, p. 56
Journal Article
Sichuan wen xue (1991), ISSN 1006-8953, 2019, Issue 8, pp. 90 - 104
Journal Article
Yan He (1975), ISSN 1001-6104, 2019, Issue 1, pp. 123 - 134
Journal Article
金山, ISSN 1005-9407, 2007, Issue 4, pp. 5 - 6
Journal Article
金山, ISSN 1005-9407, 2007, Issue 11, pp. 15 - 16
Journal Article
Qingdao wen xue, ISSN 1003-9791, 2017, Issue 7, pp. 12 - 35
Journal Article
教师博览:文摘版, ISSN 1008-5009, 2017, Issue 7, pp. 2 - 3
Journal Article
Min zhu (Beijing, China), ISSN 1003-1936, 2017, Issue 12, pp. 52 - 53
Journal Article
Beijing wen xue, ISSN 0257-0262, 2017, Issue 12, pp. 117 - 124
Journal Article
金山, ISSN 1005-9407, 2016, Issue 8, pp. 15 - 16
Journal Article
时代文学, ISSN 1005-4677, 2016, Issue 6, pp. 22 - 26
Journal Article
雨花, ISSN 1005-9059, 2016, Issue 5, pp. 79 - 80
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.