X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (5148) 5148
Patent (559) 559
Conference Proceeding (252) 252
Book Chapter (93) 93
Streaming Audio (84) 84
Music Score (68) 68
Book / eBook (64) 64
Web Resource (58) 58
Dissertation (46) 46
Compact Disc (31) 31
Book Review (30) 30
Magazine Article (25) 25
Publication (21) 21
Newspaper Article (11) 11
Report (11) 11
Audio Recording (6) 6
Newsletter (4) 4
Paper (3) 3
Reference (3) 3
Streaming Video (2) 2
Art (1) 1
Government Document (1) 1
Technical Report (1) 1
Trade Publication Article (1) 1
Video Recording (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
science & technology (2519) 2519
life sciences & biomedicine (1772) 1772
humans (1130) 1130
female (695) 695
male (685) 685
physical sciences (562) 562
technology (482) 482
adult (463) 463
chemistry (389) 389
middle aged (367) 367
animals (320) 320
analysis (275) 275
engineering (251) 251
physics (226) 226
aged (209) 209
adolescent (184) 184
human necessities (179) 179
microbiology (176) 176
metallurgy (174) 174
turkey (174) 174
hygiene (164) 164
medical or veterinary science (162) 162
surgery (158) 158
electricity (157) 157
preparations for medical, dental, or toilet purposes (152) 152
environmental sciences & ecology (151) 151
materials science (147) 147
environmental sciences (144) 144
veterinary sciences (143) 143
research (141) 141
mathematics (137) 137
child (135) 135
biochemistry & molecular biology (131) 131
organic chemistry (128) 128
biochemistry (126) 126
culture media (121) 121
dentistry (121) 121
beer (120) 120
enzymology (120) 120
mutation or genetic engineering (120) 120
spirits (120) 120
vinegar (120) 120
wine (120) 120
compositions thereof (118) 118
general & internal medicine (118) 118
microorganisms or enzymes (118) 118
propagating, preserving or maintaining microorganisms (118) 118
magnetic resonance imaging (116) 116
medicine, general & internal (116) 116
retrospective studies (115) 115
neurosciences & neurology (112) 112
agriculture (109) 109
pediatrics (108) 108
treatment outcome (105) 105
medicine (104) 104
abridged index medicus (103) 103
social sciences (103) 103
peptides (102) 102
specific therapeutic activity of chemical compounds ormedicinal preparations (102) 102
science & technology - other topics (101) 101
medicine & public health (99) 99
young adult (96) 96
radiology, nuclear medicine & medical imaging (95) 95
dentistry, oral surgery & medicine (94) 94
risk factors (94) 94
materials science, multidisciplinary (93) 93
studies (92) 92
oncology (91) 91
fermentation or enzyme-using processes to synthesise a desiredchemical compound or composition or to separate optical isomersfrom a racemic mixture (90) 90
clinical neurology (89) 89
classical music (84) 84
care and treatment (83) 83
child, preschool (82) 82
electric communication technique (81) 81
methods (81) 81
piano music (81) 81
algorithms (80) 80
polymer science (78) 78
chemistry, physical (77) 77
usage (77) 77
processes using microorganisms (76) 76
basic electric elements (75) 75
mice (75) 75
biotechnology & applied microbiology (72) 72
adsorption (71) 71
chemistry, multidisciplinary (67) 67
genomics (67) 67
immunology (67) 67
testing (67) 67
time factors (67) 67
engineering, chemical (66) 66
measuring (65) 65
pregnancy (65) 65
prospective studies (65) 65
health aspects (64) 64
universities and colleges (64) 64
diagnosis (63) 63
infant (63) 63
multidisciplinary sciences (62) 62
pathology (62) 62
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Online Resources - Online (61) 61
Music - Stacks (58) 58
Music - Circulation Desk (36) 36
UTL at Downsview - May be requested (27) 27
Robarts - Stacks (26) 26
Music - Donations processing (5) 5
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Closed Orders (3) 3
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Vendor file (3) 3
Gerstein Science - Stacks (2) 2
Music - May be requested in 6-10 wks (2) 2
Media Commons - Microtexts (1) 1
Music - Rare Book (1) 1
Robarts - In process for Downsview (1) 1
St. Michael's Hospital - Stacks (1) 1
Thomas Fisher Rare Book - Rare Book (1) 1
more...
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
English (6056) 6056
French (272) 272
Turkish (254) 254
German (121) 121
Hebrew (28) 28
Portuguese (18) 18
Finnish (15) 15
Japanese (15) 15
Chinese (13) 13
Spanish (10) 10
Korean (8) 8
Norwegian (8) 8
Danish (7) 7
Swedish (7) 7
Italian (5) 5
Slovenian (3) 3
Dutch (2) 2
Arabic (1) 1
Bulgarian (1) 1
Croatian (1) 1
Czech (1) 1
Latin (1) 1
Lithuanian (1) 1
Polish (1) 1
Russian (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, ISSN 1300-6045, 2008, Volume 14, Issue 2, pp. 243 - 248
Kopan ön çapraz bağ (CrCL)'ın yerini almak üzere lateral kollateral ligamentle birlikte capitis fibularisin intraartiküler olarak transpoze edilerek... 
Evcil ve Rehber Hayvanlar | rüptür (Veterinerlik) | dogs | musculoskeletal system | Hayvan Cerrahisi ve İlaçsız Tedavi | Animal Surgery and Non-drug Therapy | musculoskeletal sistem | Pets and Companion Animals | köpek | ligamentler | rupture (Veterinary science) | ligaments
Journal Article
Gazi Akademik Bakis Dergisi, ISSN 1307-9778, 01/2018, Volume 11, Issue 23, pp. 99 - 109
"Hudûdnâme'ler, Osmanlı ülkesinin sınırları dâhilinde vakıf ve mülk statüsündeki toprakların; mezrâ, mahalle, köy, nâhiye, kaza, sancak ve eyâlet gibi idarî... 
Geography | Historiography | Boundaries | Real estate | Property | Borders | Land titles | Deeds
Journal Article
Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, ISSN 1309-4726, 2018, Volume 8, Issue 2, pp. 99 - 105
Bu çalışmada, liman faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel problemeler ortaya konulmuştur. Limanalar bulundukları bölgelerde hava, su ve toprak kirliliğine... 
Bilim-Teknoloji | Mühendislik | liman operasyonları | hava kirliliği | water pollution | marine pollution | su kirliliği | deniz kirliliği | air pollution | port operations
Journal Article
Anadolu psikiyatri dergisi, ISSN 1302-6631, 2010, Volume 11, Issue 4, pp. 343 - 350
Journal Article
Noro-Psikiyatri Arsivi, ISSN 1300-0667, 2010, Volume 47, Issue 3, pp. 263 - 266
Journal Article
Gazi tıp dergisi, ISSN 2147-2092, 02/2020, Volume 31, Issue 2, pp. 149 - 152
Amaç: Yoğun bakım hastaların da uzun sure mekanik ventilasyona bağlı endotrakeal tüp ile ilgili gelişebilecek olası problemleri engellemek için trakeostomi... 
Tıp | Sağlık Hizmetleri
Journal Article
Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, ISSN 2147-9828, 02/2018, Volume 4, Issue 2, pp. 452 - 469
Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilan edilmesi ve temsili de olsa var olan Halifelik makamının feshedilmesi ile birlikte 1921 tarihli Teşkilât-ı Esasîye... 
Din Bilimleri | Tekke ve Zaviyeler | Dini Mûsikî | Mûsikî İnkilâbı
Journal Article
Gazi tıp dergisi, ISSN 2147-2092, 01/2020, Volume 31, Issue 1, pp. 75 - 77
Epidermolizis bülloza (EB), doğuştan itibaren kutanöz ve mukozal frajilite artışı nedeniyle vücutta ciddi bül oluşumu ile giden nadir görülen genetik bir... 
Tıp | Sağlık Hizmetleri
Journal Article
Gazi tıp dergisi, ISSN 2147-2092, 02/2020, Volume 31, Issue 2, pp. 211 - 213
Omurga cerrahisi sonrası vasküler komplikasyonlar nadir olmakla birlikte potansiyel olarak ölümcüldür. Risk genellikle cerrahi alanın retroperitoneal yapılara... 
Tıp | Sağlık Hizmetleri
Journal Article
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ISSN 1307-9832, 2019, Volume 12, Issue 22, pp. 79 - 92
Muhasebe mesleği, üretmiş olduğu “bilgi” ve bu bilgileri kullanan “bilgi kullanıcıları” göz önüne alındığında önemli sorumlulukları olan meslek türleri... 
İktisat & İşletme & Finans | Uluslararası İlişkiler | İdari Bilimler
Journal Article
Cukurova Medical Journal, ISSN 2602-3032, 01/2019, Volume 44, Issue 3, pp. 455 - 468
Amaç: Bu çalışmanın amacı Çocuk Cerrahisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi edilmiş hastalarda sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon (SBİE) sıklığını,... 
Tıp | cerrahi yenidoğan | risk factors | risk faktörleri | surgical newborn | health care-associated infections | sağlık bakımı ilişkili enfeksiyon
Journal Article
Turkish journal of veterinary & animal sciences, ISSN 1300-0128, 2003, Volume 27, Issue 1, pp. 213 - 222
Journal Article
Turk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi, ISSN 1304-0871, 03/2008, Volume 36, Issue 2, pp. 128 - 133
Journal Article
Journal Article
Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN 1303-2399, 01/2014, Volume 14, Issue 6
Yirminci yüzyılın son çeyreğinde hızlanan kırsaldan kente göç olgusu, köy nüfuslarının azalmasına neden olmuştur. Trabzon İlini de etkileyen bu gelişme ile... 
Coğrafya | Mühendislik
Journal Article
Acta odontologica turcica, ISSN 2147-690X, 02/2017, Volume 34, Issue 2, pp. 61 - 66
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, kazein fosfopeptit-amorf kalsiyum fosfat (CPP-ACP) ve %1.23 asitlenmiş fosfat florid (APF; pH 3.5) uygulamasının ağartma ajanı... 
Diş Hekimliği | Tıp
Journal Article
Dicle tıp dergisi, ISSN 1300-2945, 09/2020, Volume 47, Issue 3, pp. 687 - 695
Knowledge of health workers' immunity to infectious diseases and vaccination status, the identification of susceptible individuals, and subsequent appropriate... 
Rubella | Workers | Measles | Infections | Serology | Mumps
Journal Article
Gazi tıp dergisi, ISSN 2147-2092, 2016, Volume 27, Issue 2, pp. 65 - 70
Amaç: Bu çalışmada kullanımı ve çeşitleri giderek yaygınlaşan supraglottik havayolu aygıtlarının orta kulak basıncı (OKB) ve postoperatif bulantı kusma (POBK)... 
Airway devices | Middle ear pressure | Postoperative nausea-vomiting | Tıp | Sağlık Hizmetleri
Journal Article
Dicle tıp dergisi, ISSN 1300-2945, 09/2020, Volume 47, Issue 3, pp. 687 - 695
Giriş: Kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) ve suçiçeği hastalıkları aşı ile önlenebilir hastalıklar arasında yer almaktadır. Sağlık çalışanlarının enfeksiyon... 
aşı | sağlık çalışanı | kızamık-kızamıkçık-kabakulak | suçiçeği
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.