X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
law, constitution, jurisprudence (17) 17
civil law (9) 9
jurisdiction (2) 2
civil procedure (1) 1
judgment (1) 1
law enforcement (1) 1
litigation (1) 1
provisions (1) 1
regulation (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Revista Română de Drept Privat, ISSN 1843-2646, 2017, Issue 1, pp. 52 - 64
...Anamorfoza impreviziunii în registrul Legii dării în plată ■ VASILE BOZEȘAN Anamorfoza impreviziunii în registrul Legii dării în plată: protecţia debitorului... 
Law, Constitution, Jurisprudence
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2016, Issue 3, pp. 17 - 33
... IMOBILIARE DE CĂ TRE CREDITORUL AV ÂND O CREANŢ Ă ÎN V ALOARE DE P ÂNĂ LA 10.000 LEI Judecător Vasile Bozeşan Tribunalul Teleorman La question de la saisie immobilière... 
Law, Constitution, Jurisprudence
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2016, Issue 2, pp. 138 - 146
...138 vasile boZeŞan II. CEDO – analize, comentarii, jurispruden ţ ă P ROCEDURA JUDICIARĂ ŞI DE EXECUT ARE SILIT Ă PRIVITOARE LA ORDONANŢ A PREŞEDINŢIALĂ... 
Law, Constitution, Jurisprudence | Civil Law
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2016, Issue 2, pp. 12 - 12
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2015, Issue 1, pp. 93 - 117
... (I * ) Judecător Vasile Bozeșan Tribunalul Teleorman Les exigences d’une exécution forcée adéquate (I) Résumé L ’exécution forcée doit remplir non seulement les exigences... 
Law, Constitution, Jurisprudence
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2015, Issue 4, pp. 77 - 92
... SILITE Judecător Vasile Bozeșan Tribunalul Teleorman Rnullnullnullnullnullnullnull null nullnull CEDH nullnull 2015 nullnull nullnullnullnullnullnullnull nullnull... 
Law, Constitution, Jurisprudence | Civil Law
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2015, Issue 2, pp. 103 - 127
... (II) * Judecător Vasile Bozeşan Tribunalul Teleorman Les exigences d’une exécution forcée adéquate (II) Résumé A côté de demandes de la conformité et de... 
Law, Constitution, Jurisprudence | Civil Law
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2015, Issue 3, pp. 80 - 94
...80 vAsile bozeșAn II. CEDO – analize, comentarii, jurispruden ţ ă I MPORT ANŢ A CONSIDERENTELOR HOT ĂRÂRILOR JUDECĂ TORE ș TI ÎN PROCEDURA EXECUT ĂRII SILITE... 
Law, Constitution, Jurisprudence | Civil Law
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2014, Issue 3, pp. 11 - 32
... Convenției europene a drepturilor omului în procedura executării silite Judecător Vasile Bozeșan Judecătoria Alexandria Enullnullnullnullnullnullnullnull nullnull... 
Law, Constitution, Jurisprudence
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2014, Issue 4, pp. 103 - 114
...) – comentariu de judecător Vasile Bozeşan Prin Hotărârea din 28 octombrie 2014, pronunţată în cauza Cavani c. Ungariei (cererea nr. 5493/13), Curtea Europeană a Drepturilor... 
Law, Constitution, Jurisprudence
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2016, Issue 1, pp. 107 - 114
... Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti Judecător Vasile Bozeşan Tribunalul Teleorman Arrêts de la Cour européenne des droits de l ’homme – titres exécutoires Résumé... 
Law, Constitution, Jurisprudence | Civil Law
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2015, Issue 1, pp. 29 - 52
...Mijloace indirecte de realizare a executării silite 29 MiJLOACE iNDiRECTE DE REALizARE A EXECUT ĂRII SILITE Judecător Evelina Oprina * Judecător Vasile Bozeșan... 
Law, Constitution, Jurisprudence
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2015, Issue 4, pp. 135 - 198
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2014, Issue 2, pp. 40 - 50
...40 EVELINA OPRINA, VASILE BOZEŞAN null IMnull POSIBILIT A TEA INST ANȚEI DE A INVOCA, DIN OFICIU, IMPEDIMENTUL EXISTENȚEI COPROPRIET ĂȚ II SAU CODEV ĂLMĂŞIEI... 
Law, Constitution, Jurisprudence
Journal Article
Pandectele române, ISSN 1582-4756, 03/2019, Issue 3, pp. 22 - 37
The enforcement in time of the civil procedural provisions modified by Law no. 310/2018 entails the need to rigorously identify the rules that circumscribe the... 
Litigation | Civil procedure | Provisions
Journal Article
Revista Română de Executare Silită, ISSN 1584-8892, 2015, Issue 2, pp. 160 - 189
Journal Article
Dreptul (București), ISSN 1018-0435, 2016, Issue 11, pp. 42 - 47
...42 Delia Narcisa Theohari, Vasi le Bozeșan Delia Narcisa Theohari, Vasile Boze Verificarea competen ț ei instan ț ei, în condi ș an ț iile art. 131 C.pr.civ... 
Law, Constitution, Jurisprudence | Jurisdiction | Law enforcement | Civil law
Journal Article
Dreptul (București), ISSN 1018-0435, 09/2015, Issue 9, p. 227
  In order to achieve the objective of free circulation of civil and commercial judgments, as part of the process of judicial cooperation in civil matters, it... 
Jurisdiction | Regulation | Judgment
Journal Article
Dreptul (București), ISSN 1018-0435, 2015, Issue 9, pp. 227 - 242
...Recunoașterea și executarea hotărârilor din perspectiva Regulamentului (UE)... 227 linie LEGISLA Ț IA UNIUNII EUROPENE Evelina Oprina, Vasile Boze Recunoa ș... 
Law, Constitution, Jurisprudence
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.