UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
对策 (921) 921
应用 (837) 837
问题 (598) 598
教学改革 (577) 577
课堂教学 (567) 567
大学生 (562) 562
学生 (548) 548
创新 (501) 501
高校 (459) 459
教学方法 (446) 446
文学作品 (437) 437
教学 (430) 430
管理 (426) 426
中国 (414) 414
培养 (385) 385
影响因素 (363) 363
领导干部 (362) 362
现状 (360) 360
阅读知识 (357) 357
腹腔镜 (344) 344
思想政治工作 (343) 343
语文学习 (343) 343
治疗 (340) 340
策略 (313) 313
经济发展 (313) 313
教师 (312) 312
措施 (308) 308
文学 (306) 306
课外阅读 (306) 306
小学生 (303) 303
护理 (294) 294
思想政治教育 (289) 289
教学效果 (284) 284
高职院校 (282) 282
分析 (276) 276
设计 (274) 274
实践 (270) 270
教学质量 (269) 269
诊断 (268) 268
人才培养 (264) 264
企业 (262) 262
技术 (261) 261
教学模式 (257) 257
数值模拟 (255) 255
作文 (245) 245
栽培技术 (245) 245
改革 (242) 242
疗效 (238) 238
力学性能 (235) 235
中学生 (234) 234
国有企业 (229) 229
磁共振成像 (229) 229
信息技术 (227) 227
质量控制 (224) 224
发展 (222) 222
研究 (219) 219
互联网 (216) 216
实践教学 (216) 216
施工技术 (215) 215
社会主义市场经济体制 (215) 215
现代文学 (211) 211
经济效益 (207) 207
社会主义市场经济 (205) 205
防治 (205) 205
精神文明建设 (202) 202
数学教学 (201) 201
方法 (201) 201
人民群众 (199) 199
儿童 (193) 193
语文教学 (192) 192
建议 (189) 189
产量 (187) 187
诗歌 (187) 187
优化 (186) 186
教学内容 (186) 186
教育 (186) 186
大鼠 (185) 185
就这样 (183) 183
学习 (181) 181
诗集 (180) 180
自主学习 (178) 178
财务管理 (178) 178
学习兴趣 (175) 175
小学 (173) 173
体育教学 (170) 170
小学数学 (169) 169
习近平 (168) 168
学习过程 (167) 167
实验教学 (167) 167
影响 (166) 166
建设 (165) 165
原因 (163) 163
给你 (160) 160
诗词 (160) 160
党员干部 (159) 159
教学过程 (158) 158
思考 (157) 157
学校 (156) 156
农村 (154) 154
初中 (154) 154
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


The lancet oncology, ISSN 1470-2045, 2017, Volume 18, Issue 3, pp. 371 - 383
Journal Article
by Xie, Jie and Xie, Jie and Cao, Jun and Cao, Jun and Wang, Jing-fen and Wang, Jing-fen and Zhang, Bai-hong and Zhang, Bai-hong and Zeng, Xiao-hua and Zeng, Xiao-hua and Zheng, Hong and Zheng, Hong and Zhang, Yang and Zhang, Yang and Cai, Li and Cai, Li and Wu, Yu-dong and Wu, Yu-dong and Yao, Qiang and Yao, Qiang and Zhao, Xiao-chun and Zhao, Xiao-chun and Mao, Wei-dong and Mao, Wei-dong and Jiang, Ai-Mei and Jiang, Ai-Mei and Chen, Shao-shui and Chen, Shao-shui and Yang, Shun-e and Yang, Shun-e and Wang, Shu-sen and Wang, Shu-sen and Wang, Jian-hong and Wang, Jian-hong and Pan, Yue-yin and Pan, Yue-yin and Ren, Bi-yong and Ren, Bi-yong and Chen, Yan-ju and Chen, Yan-ju and Ouyang, Li-zhi and Ouyang, Li-zhi and Lei, Kai-jian and Lei, Kai-jian and Gao, Jing-hua and Gao, Jing-hua and Huang, Wen-he and Huang, Wen-he and Huang, Zhan and Huang, Zhan and Shou, Tao and Shou, Tao and He, Yan-ling and He, Yan-ling and Cheng, Jing and Cheng, Jing and Sun, Yang and Sun, Yang and Li, Wei-ming and Li, Wei-ming and Cui, Shu-de and Cui, Shu-de and Wang, Xin and Wang, Xin and Rao, Zhi-guo and Rao, Zhi-guo and Ma, Hu and Ma, Hu and Liu, Wei and Liu, Wei and Wu, Xue-yong and Wu, Xue-yong and Shen, Wei-xi and Shen, Wei-xi and Cao, Fei-lin and Cao, Fei-lin and Xiao, Ze-min and Xiao, Ze-min and Wu, Biao and Wu, Biao and Tian, Shu-yan and Tian, Shu-yan and Meng, Dong and Meng, Dong and Shen, Peng and Shen, Peng and Wang, Bi-yun and Wang, Bi-yun and Wang, Zhonghua and Wang, Zhonghua and Zhang, Jian and Zhang, Jian and Wang, Leiping and Wang, Leiping and Hu, Xi-chun and Hu, Xi-chun
Breast cancer research and treatment, ISSN 0167-6806, 4/2018, Volume 168, Issue 2, pp. 389 - 399
Journal Article