X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (105316) 105316
Magazine Article (11827) 11827
Dissertation (554) 554
Patent (234) 234
Conference Proceeding (19) 19
Book / eBook (3) 3
Book Chapter (2) 2
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
文学作品 (704) 704
应用 (666) 666
对策 (628) 628
学生 (592) 592
课堂教学 (547) 547
中国 (546) 546
文学 (523) 523
问题 (407) 407
阅读知识 (393) 393
经济发展 (387) 387
数值模拟 (386) 386
教师 (382) 382
创新 (380) 380
语文学习 (379) 379
教学方法 (377) 377
大学生 (374) 374
课外阅读 (357) 357
教学改革 (356) 356
教学 (332) 332
影响因素 (331) 331
现代文学 (322) 322
现状 (322) 322
诗集 (317) 317
诗歌 (315) 315
领导干部 (315) 315
小学生 (314) 314
思想政治工作 (307) 307
教学效果 (307) 307
诗词 (303) 303
培养 (275) 275
管理 (266) 266
诊断 (261) 261
互联网 (255) 255
治疗 (251) 251
策略 (248) 248
就这样 (247) 247
高校 (247) 247
给你 (245) 245
产量 (242) 242
思想政治教育 (239) 239
中学生 (237) 237
教学质量 (232) 232
设计 (228) 228
社会主义市场经济体制 (222) 222
发展 (218) 218
人民群众 (216) 216
分析 (215) 215
实践 (215) 215
社会主义市场经济 (208) 208
经济效益 (204) 204
措施 (202) 202
老师 (202) 202
影响 (200) 200
企业 (199) 199
精神文明建设 (199) 199
学习 (198) 198
毛泽东 (198) 198
改革 (196) 196
语文教学 (196) 196
人才培养 (194) 194
信息技术 (191) 191
国有企业 (191) 191
数学教学 (191) 191
作文 (190) 190
小学 (190) 190
教学模式 (188) 188
教育 (188) 188
小学数学 (187) 187
学校 (185) 185
教学内容 (185) 185
技术 (183) 183
孩子 (178) 178
高职院校 (178) 178
不知道 (175) 175
告诉我 (173) 173
教学过程 (173) 173
humans (172) 172
学习过程 (172) 172
优化 (168) 168
小学语文 (167) 167
磁共振成像 (167) 167
当代文学 (166) 166
阅读教学 (166) 166
研究 (165) 165
经济增长 (164) 164
儿童 (163) 163
语文 (163) 163
防治 (163) 163
农村 (160) 160
对我说 (158) 158
小说 (158) 158
高效液相色谱法 (154) 154
体育教学 (153) 153
令人 (152) 152
市场经济体制 (152) 152
方法 (152) 152
预后 (150) 150
栽培技术 (147) 147
综述 (147) 147
学习兴趣 (146) 146
more...
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (117041) 117041
English (1115) 1115
French (26) 26
German (12) 12
Korean (3) 3
Portuguese (2) 2
Icelandic (1) 1
Japanese (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Nature reviews. Genetics, ISSN 1471-0064, 2014, Volume 15, Issue 10, pp. 689 - 701
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Cancer cell, ISSN 1535-6108, 2017, Volume 32, Issue 4, pp. 393 - 395
Many mammalian genes contain poorly spliced introns, resulting in nuclear detention of partially spliced transcripts, which may be exploited to modulate gene... 
ONCOLOGY | CELL BIOLOGY | Animal genetics | Gene expression | Detention of persons
Journal Article