X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
hu, hanmin, 1879-1936 (7) 7
china politics and government (5) 5
statesmen (4) 4
china (3) 3
1900 - 1999 (2) 2
history (2) 2
politics and government (2) 2
revolutions (2) 2
san min zhu yi (2) 2
socialism (2) 2
sun, yat-sen, 1866-1925 san min zhu yi (2) 2
1928 - 1937 (1) 1
asia politics and government (1) 1
bai, wenwei, 1876-1947 (1) 1
biography (1) 1
capital (1) 1
capitalism (1) 1
china foreign relations (1) 1
communism (1) 1
eastern question (1) 1
economics (1) 1
generals (1) 1
hu, hanmin (1) 1
li, liejun, 1882 (1) 1
marx, karl, 1818-1883 (1) 1
political and social views (1) 1
social conflict (1) 1
socialist ethics (1) 1
wang, jingwei, 1883-1944 (1) 1
zhongguo guo min dang (1) 1
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2013, Di 1 ban., ISBN 7511520324, 5, 324
Book
2016, Beijing di 1 ban., Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Minguo wen xian cong kan, ISBN 9787101111781, 2, 3, 178 pages
.... Hou jie lu yao yu xiang de "Hu Hanmin xian sheng chuan", jian shu le Hu Hanmin de sheng ping, bing jie shao qi zheng zhi, wai jiao, jun shi, jiao yu, dang wu fang... 
Hu, Hanmin, 1879-1936 | Statesmen
Book
2012, Minguo ji cui, 1 v.
Book
1969, Zhuan ji wen xue cong shu, Volume 43, 4, 122
Book
Book
1981, 212, [12]
Book
1969, Zhuan ji wen xue cong shu, Volume 43, 4, 122
Book
2012, Ge ming cong shu, 2, [76]
Book
2012, Minguo ji cui, [2], 26, 313
Book
2012, Minguo ji cui, [4], 306
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.