UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (125932) 125932
Magazine Article (12322) 12322
Dissertation (952) 952
Conference Proceeding (710) 710
Patent (170) 170
Book / eBook (19) 19
Book Chapter (5) 5
Publication (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
对策 (996) 996
应用 (975) 975
问题 (697) 697
大学生 (577) 577
影响因素 (542) 542
文学作品 (523) 523
中国 (522) 522
课堂教学 (487) 487
现状 (482) 482
创新 (480) 480
教学改革 (462) 462
学生 (449) 449
science & technology (434) 434
高校 (423) 423
管理 (417) 417
治疗 (405) 405
护理 (402) 402
文学 (399) 399
策略 (384) 384
教学 (363) 363
数值模拟 (360) 360
互联网 (357) 357
设计 (339) 339
经济发展 (338) 338
教学方法 (335) 335
诊断 (317) 317
发展 (312) 312
措施 (300) 300
分析 (293) 293
疗效 (292) 292
life sciences & biomedicine (290) 290
语文学习 (287) 287
影响 (283) 283
高职院校 (272) 272
儿童 (271) 271
课外阅读 (267) 267
研究 (265) 265
改革 (263) 263
诗集 (262) 262
企业 (259) 259
建议 (259) 259
诗词 (259) 259
诗歌 (258) 258
培养 (248) 248
高效液相色谱法 (248) 248
人才培养 (245) 245
阅读知识 (245) 245
教师 (241) 241
腹腔镜 (241) 241
实践 (240) 240
小学生 (239) 239
教学模式 (238) 238
产量 (232) 232
综述 (231) 231
优化 (228) 228
思想政治教育 (228) 228
教学效果 (228) 228
防治 (228) 228
栽培技术 (225) 225
大数据 (224) 224
领导干部 (217) 217
技术 (215) 215
预后 (212) 212
作文 (209) 209
糖尿病 (208) 208
现代文学 (206) 206
小学语文 (205) 205
教育 (203) 203
质量控制 (203) 203
临床疗效 (202) 202
阅读教学 (202) 202
方法 (198) 198
老年人 (194) 194
中学生 (193) 193
信息技术 (193) 193
建设 (190) 190
水稻 (187) 187
语文教学 (185) 185
评价 (184) 184
经济增长 (183) 183
可持续发展 (182) 182
磁共振成像 (182) 182
并发症 (181) 181
危险因素 (180) 180
教学质量 (180) 180
思想政治工作 (179) 179
施工技术 (178) 178
稳定性 (178) 178
老师 (174) 174
humans (173) 173
发展趋势 (173) 173
国有企业 (172) 172
信息化 (169) 169
力学性能 (166) 166
财务管理 (166) 166
经济效益 (162) 162
农村 (161) 161
实践教学 (161) 161
路径 (161) 161
生活质量 (160) 160
more...
Library Location Library Location
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (139128) 139128
English (1166) 1166
German (6) 6
French (5) 5
Korean (4) 4
Japanese (3) 3
Portuguese (1) 1
Spanish (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2002, Di 1 ban., Ji Xianlin wen cong, ISBN 7544117731, 3, 5, 428 p., [8] p. of plates
Book
1994, Di 1 ban., San wen jin ku, ISBN 7531311046, 7, 341
Book
2007, Di 1 ban., Zhu ming zhong xue shi sheng tui jian shu xi., ISBN 780186719X, 3, 3, 3, 211
Book