X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (63765) 63765
Magazine Article (5216) 5216
Dissertation (862) 862
Patent (162) 162
Publication (48) 48
Conference Proceeding (26) 26
Book Chapter (5) 5
Book / eBook (4) 4
Reference (1) 1
Web Resource (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
课堂教学 (571) 571
对策 (529) 529
文学作品 (405) 405
学生 (397) 397
大学生 (380) 380
应用 (370) 370
问题 (366) 366
创新 (333) 333
高校 (332) 332
教学 (324) 324
策略 (318) 318
文学 (317) 317
中国 (314) 314
教学方法 (307) 307
教学效果 (298) 298
语文学习 (296) 296
小学生 (288) 288
作文 (281) 281
阅读知识 (276) 276
教学改革 (273) 273
教师 (272) 272
互联网 (262) 262
课外阅读 (258) 258
经济发展 (239) 239
现状 (238) 238
阅读教学 (236) 236
诗词 (234) 234
管理 (221) 221
培养 (211) 211
高职院校 (211) 211
诗集 (203) 203
小学数学 (199) 199
教学模式 (195) 195
教学质量 (194) 194
领导干部 (194) 194
语文教学 (189) 189
小学语文 (181) 181
自主学习 (180) 180
信息技术 (179) 179
中学生 (178) 178
影响因素 (176) 176
给你 (174) 174
数学教学 (171) 171
诗歌 (170) 170
学习过程 (168) 168
就这样 (168) 168
习近平 (164) 164
实践 (164) 164
改革 (164) 164
老师 (164) 164
思想政治教育 (163) 163
思想政治工作 (161) 161
发展 (158) 158
小学 (158) 158
语文 (155) 155
学习 (152) 152
人才培养 (149) 149
教育 (148) 148
告诉我 (146) 146
教学内容 (146) 146
评价 (145) 145
财务管理 (142) 142
方法 (140) 140
不知道 (136) 136
教学策略 (136) 136
信息化 (134) 134
企业 (132) 132
措施 (132) 132
初中 (130) 130
教学过程 (130) 130
精神文明建设 (130) 130
思维能力 (128) 128
有效性 (128) 128
学校 (127) 127
数学 (123) 123
设计 (123) 123
兴趣 (121) 121
国有企业 (120) 120
孩子 (118) 118
研究 (118) 118
思考 (117) 117
毛泽东 (116) 116
阅读 (116) 116
作文教学 (114) 114
影响 (114) 114
教学设计 (114) 114
现代文学 (114) 114
学习兴趣 (113) 113
课堂 (112) 112
初中英语 (110) 110
高职 (110) 110
初中数学 (109) 109
商业银行 (109) 109
教育改革 (106) 106
新媒体 (106) 106
分析 (105) 105
电子商务 (103) 103
人民群众 (102) 102
实践教学 (102) 102
生活 (102) 102
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


1994, Chu ban., Wen shi zhe xue ji cheng, ISBN 957547838X, Volume 305, 6, 344
Book
2005, Chu ban., ISBN 9867908627, 2, 2, 228, 32
Book
2007, ISBN 9780494280645
Bi-directional transport studies on Caco-2 and MDCK monolayers showed that physico-chemical properties predicted both chelator and chelate transport across... 
Health Sciences, Pharmacology
eBook
Nature, ISSN 0028-0836, 2014, Volume 506, Issue 7487, pp. 191 - 196
Journal Article
Nature, ISSN 0028-0836, 05/2012, Volume 485, Issue 7398, pp. 327 - 332
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Nature, ISSN 0028-0836, 08/2016, Volume 537, Issue 7619, pp. 185 - 190
Journal Article
Nature, ISSN 0028-0836, 05/2019, Volume 569, Issue 7756, p. E6
Journal Article
Nature, ISSN 0028-0836, 05/2019, Volume 569, Issue 7755, p. 284
Journal Article
Science, ISSN 0036-8075, 5/2013, Volume 340, Issue 6132, pp. 615 - 619
Journal Article
Journal Article
Journal Article