X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
humans (11) 11
index medicus (11) 11
male (10) 10
orthopedics (10) 10
treatment outcome (7) 7
clinical neurology (6) 6
female (6) 6
adult (5) 5
follow-up studies (5) 5
adolescent (4) 4
child (4) 4
kyphosis - surgery (3) 3
original (3) 3
original article (3) 3
orthopedic surgery (3) 3
osteotomy - methods (3) 3
pain (3) 3
rats (3) 3
retrospective studies (3) 3
sport sciences (3) 3
surgery (3) 3
thoracic vertebrae - surgery (3) 3
young adult (3) 3
acute cognitive disorder (2) 2
animals (2) 2
atypical (2) 2
autograft (2) 2
case report (2) 2
cerebral fat embolism (2) 2
complications (2) 2
deformity (2) 2
diffusion-weighted mri (2) 2
fluoroscopy (2) 2
gout (2) 2
hernia (2) 2
hyperbaric oxygen (2) 2
hyperbaric oxygenation - methods (2) 2
knee (2) 2
kyphosis (2) 2
lordosis - surgery (2) 2
management (2) 2
middle aged (2) 2
orthopedic procedures - methods (2) 2
osteotomy (2) 2
pain measurement (2) 2
rehabilitation (2) 2
research article (2) 2
scoliosis (2) 2
scoliosis - surgery (2) 2
spine (2) 2
tibial fracture (2) 2
tophaceous (2) 2
usage (2) 2
0,05 altı ay sonunda 1.grupta torakal ve lomber eğriliklerdeki cobb açısındaki düzelemeler 18% ve 22% iken 2. grupta 29% and 42% (1) 1
ablation (1) 1
ablation techniques (1) 1
abridged index medicus (1) 1
achilles-tendon (1) 1
acylated peptide (1) 1
adding-on (1) 1
aged (1) 1
allograft (1) 1
analysis (1) 1
anesthesiology (1) 1
annulus modulation (1) 1
anterior (1) 1
anti-bacterial agents - administration & dosage (1) 1
anti-bacterial agents - therapeutic use (1) 1
antibiotics (1) 1
arthritis (1) 1
arthroscopic treatment (1) 1
article subject (1) 1
autoenxertos (1) 1
axial plane analysis (1) 1
back shape-analysis (1) 1
benign fibrous (1) 1
biomaterial (1) 1
biopsy, needle (1) 1
blood vessel injury (1) 1
body regions (1) 1
bone (1) 1
bone disc bone osteotomy (1) 1
bone graft (1) 1
bone nails (1) 1
bone plate (1) 1
bone screws (1) 1
bone surgery (1) 1
bone tissue (1) 1
c7't1 osteotomy (1) 1
c7-t1 osteotomy (1) 1
cancer pain (1) 1
care and treatment (1) 1
carotid arteries (1) 1
carotid artery (1) 1
carpal tunnel syndrome (1) 1
carpal tunnel syndrome - complications (1) 1
carpal tunnel syndrome - diagnosis (1) 1
carpal tunnel syndrome - surgery (1) 1
carpal-tunnel-syndrome (1) 1
cells (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


ACTA ORTOPEDICA BRASILEIRA, ISSN 1413-7852, 03/2019, Volume 27, Issue 2, pp. 80 - 84
Objective: To postoperatively evaluate knee scores, radiological assessment results, deficit correction, patellar height change, bone healing time, and weight... 
Autograft | Bone plate | SPACER | Osteotomy | Tibia | Healing | PUDDU PLATE | COMPLICATIONS | ORTHOPEDICS | Correction | Cura | Autoenxertos | Tíbia | Osteotomia | Placas ósseas | Correção | Original
Journal Article
European Spine Journal, ISSN 0940-6719, 7/2018, Volume 27, Issue S3, pp. 353 - 358
Journal Article
Sakarya University Journal of Science, ISSN 1301-4048, 06/2012, Volume 16, Issue 3
Ortez Dizaynında Biyomekanik Simulasyon Ve Standart Tekniğin Adolesan İdiyopatik Skolyoz Tedavisindeki Etkilerinin Karşılaştırlması: İlk SonuçlarMustafa Erkan İnanmaz1, İbrahim Engin Şimşek2, Hakan Başar3, Volkan Ergan4, Mustafa Uslu5, Serkan Erman4, Kamil Çağrı Köse61Sakarya Üniv.tıp Fak. Ortopedi Ve Travmatoloji2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi3Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi.ortopedi Ve Travmatoloji4Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji5Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji6Sakarya Üniv.tıp Fakültesi Ortopedi Ve TravmatolojiAMAÇ: Skolyoz vertebral kolonun ve göğüs kafesinin 3 boyutlu deformitesidir. Orta ve hafif dereceli deformitelerde ortez kullanımı günümüzde en yaygın uygulanan tedavi modellerinden biridir. Ancak ortez tedavisinin hastalığın progresyonunu ömnlemedeki etkinliği hala tartışmalıdır. En iyi ortez uygulaması ile ilgili bir çok soru işaretleri bulunmaktadır.Ortezin şekli, açıklıkları, konulan yastıkçıkların pozisyoon ve lokalizasyonu, derotasyon onel yastıkçıkların etkisi ve sonuç olarak ortezin biyomekanik etkisini nasıl maksimum düzeyede tutulabileceği sorusunun cevabı ile ilgili net bir konsensus oluşmamıştır. Günümizde CAD /CAM ve bilgisyarlı biyomekanik simulasyon teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte endüstriyel yeni jenerasyon ortezlerle deformitenin optimal biyomekanik etkinlik sağlanarak tedavisine olanak sağlanmıştır.Bu çalışmanın amacı adolesan idiyopatikl skolyozon konservatif tedavisinde 2 farklı ortez dizayn tekniğinin etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır. YÖNTEM: Çalışmaya retrospektif olarak takipleri eksiksiz olan 28 (22 kadın, 6 erkek, ortalama yaş 15.8 (13- 18) ) adolesan idiyopatik skolyozlu hasta dahil edildi. Hastalar kullanılan ortez diazynına göre 2 gruba ayrıldılar.1.grup: Standart dizayn yöntemleri kullanılarak hazırlanan TLSO tipi kullannarak ytedavi edilen 16 hastadan oluştu.2. grup: diazyn ve üretim aşamsının bireysel geometrinin biyomekanik olarak 3 boyutlu sonlu elemanlar modeli ve CAD/CAM yazılımları (Rodin4®) ile gerçekleştirildiği ortezleri nkullanılan 12 hastadan oluştu. Hastaların başlangıç ve 6. ay takiplerinde uzun kaset ayakta röntgenleri çekilerek cobb açıları ölçüldü. BULGULAR: Her iki grup arasında yaş ve cinsiyet açısından fark izlenmedi (p | 0,05) Altı ay sonunda 1.grupta torakal ve lomber eğriliklerdeki cobb açısındaki düzelemeler 18% ve 22% iken 2. grupta 29% and 42% (p
Journal Article
Eurasian Journal of Medicine, ISSN 1308-8734, 2014, Volume 46, Issue 2, pp. 135 - 137
Journal Article
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, ISSN 1300-0292, Volume 32, Issue 5, pp. 1457 - 1460
Journal Article
Turkish Journal of Rheumatology, ISSN 1309-0291, 2013, Volume 28, Issue 2, pp. 136 - 140
Journal Article
Global Spine Journal, ISSN 2192-5682, 5/2015, Volume 5, Issue 1_suppl, pp. s-0035-1554303 - s-0035-1554303
Introductıon In spinal deformity surgery the gold standard to determine the postanesthesia and postcorection magnitude of the deformity is measurement of Cobb... 
Journal Article
Duzce Medical Journal, ISSN 1307-671X, 2011, Volume 13, Issue 2, pp. 59 - 61
Journal Article
Anesthesia, essays and researches, ISSN 0259-1162, 10/2017, Volume 11, Issue 4, pp. 898 - 901
Inflammatory cytokines secreted from the nucleus pulposus are thought to lead to lumbar nerve root compression-like symptoms. Tumor necrosis factor-alpha... 
tumor necrosis factor-alpha | pain | intravenous | etanercept | infliximab | Cytokine | epidural | Original | discectomy
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.