X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (125659) 125659
Magazine Article (11453) 11453
Dissertation (652) 652
Patent (516) 516
Book / eBook (85) 85
Conference Proceeding (37) 37
Publication (32) 32
Video Recording (7) 7
Web Resource (4) 4
Book Review (3) 3
Government Document (3) 3
Book Chapter (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学生 (1270) 1270
对策 (1104) 1104
课堂教学 (1057) 1057
文学作品 (902) 902
大学生 (875) 875
问题 (844) 844
语文学习 (815) 815
阅读知识 (793) 793
创新 (762) 762
应用 (762) 762
教学 (760) 760
中国 (753) 753
课外阅读 (726) 726
教师 (700) 700
文学 (683) 683
小学生 (680) 680
高校 (665) 665
教学改革 (652) 652
教学方法 (641) 641
语文教学 (605) 605
作文 (591) 591
策略 (568) 568
培养 (562) 562
现状 (504) 504
老师 (497) 497
经济发展 (496) 496
教学模式 (474) 474
高职院校 (462) 462
小学 (453) 453
管理 (453) 453
中学生 (452) 452
教学效果 (451) 451
阅读教学 (438) 438
实践 (437) 437
互联网 (427) 427
现代文学 (424) 424
企业 (416) 416
小学语文 (413) 413
语文 (389) 389
信息技术 (378) 378
改革 (370) 370
诗歌 (369) 369
孩子 (362) 362
诗集 (360) 360
诗词 (352) 352
学习 (344) 344
教育 (340) 340
就这样 (338) 338
数学教学 (336) 336
教学质量 (335) 335
思想政治教育 (331) 331
影响因素 (330) 330
小学数学 (328) 328
领导干部 (328) 328
措施 (325) 325
自主学习 (324) 324
人才培养 (322) 322
发展 (314) 314
给你 (313) 313
教学内容 (311) 311
思想政治工作 (302) 302
生活 (302) 302
教学过程 (301) 301
国有企业 (299) 299
学习过程 (299) 299
故事 (298) 298
影响 (295) 295
课堂 (289) 289
阅读 (288) 288
设计 (287) 287
学校 (286) 286
研究 (286) 286
财务管理 (286) 286
学习兴趣 (283) 283
教学设计 (281) 281
素质教育 (267) 267
作文教学 (266) 266
教学策略 (264) 264
高中 (263) 263
分析 (262) 262
方法 (260) 260
英语教学 (257) 257
高考 (254) 254
社会主义市场经济体制 (253) 253
实践教学 (252) 252
初中 (251) 251
兴趣 (248) 248
有效性 (244) 244
告诉我 (243) 243
世界 (242) 242
文章 (242) 242
文化 (240) 240
可持续发展 (233) 233
经济增长 (233) 233
人民群众 (229) 229
同学 (229) 229
引导学生 (226) 226
散文 (226) 226
杂文 (225) 225
精神文明建设 (225) 225
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
East Asian (Cheng Yu Tung) - Stacks (54) 54
UTL at Downsview - May be requested (12) 12
East Asian (Cheng Yu Tung) - Storage (9) 9
East Asian (Cheng Yu Tung) - Audio Visual (7) 7
East Asian (Cheng Yu Tung) - On order (7) 7
Royal Ontario Museum - Far Eastern (4) 4
Online Resources - Online (3) 3
East Asian (Cheng Yu Tung) - Protected Material (2) 2
Richard Charles Lee Canada-Hong Kong - Library use only (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - Oversize (1) 1
Richard Charles Lee Canada-Hong Kong - Protected Material (1) 1
Robarts - Stacks (1) 1
Victoria University E.J. Pratt - Virginia Woolf (1) 1
more...
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (137585) 137585
English (1329) 1329
Dutch (2) 2
Japanese (2) 2
Korean (2) 2
French (1) 1
German (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2012, Xianggang di 1 ban., 20 shi ji Zhongguo., ISBN 9789881588524, 351 p., [1] leaf of plate
Book
2016, ISBN 9787221131737
Book
2005, Chu ban., Gu ji zheng li cong kan, ISBN 9860030790, Volume 11, 2, 4, 50, 4, 13, 277
Book
1997, Di 1 ban., ISBN 9787601012281, 430
Book
1991, Di 1 ban., ISBN 9787203021056, 3, 181 p., [16] p. of plates
Book
2007, Di 1 ban., Zhongguo wen xian zhen ben cong shu, 40 v.
Book
by Su, Guo
2012, Zhongguo gu dian wen xue ji ben cong shu, ISBN 7101089488, 1 v.
Book
2009, Chu ban., Shi wen ping lun, ISBN 9574169049, i, 291
Book
1991, Tai 1 ban., ISBN 9571704377, 20, 256 p., [1] leave of plate
Book
2002, Chu ban., Guo xue jing cui cong shu, ISBN 9789570420319, Volume 73, x, 523 p., [2] p. of plates
Book
2004, Di 1 ban., ISBN 7100042372, 13, 479
Book
2004, Di 1 ban., Zhu Jiang wen hua cong shu., ISBN 9787306023766, 19, iv, 338
Book
2009, Chu ban., Gu dai li shi wen hua yan jiu ji kan. Er bian, ISBN 9789866449789, Volume di 1 ce., [2], 100, [3], 205
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.