UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (294600) 294600
Magazine Article (25115) 25115
Dissertation (12952) 12952
Conference Proceeding (6185) 6185
Patent (2080) 2080
Book / eBook (22) 22
Book Chapter (12) 12
Book Review (2) 2
Publication (2) 2
Web Resource (2) 2
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
应用 (2047) 2047
诊断 (1925) 1925
治疗 (1663) 1663
护理 (1633) 1633
超声检查 (1481) 1481
对策 (1354) 1354
中国 (1342) 1342
science & technology (1275) 1275
大鼠 (1182) 1182
文学作品 (1172) 1172
超氧化物歧化酶 (1139) 1139
数值模拟 (1008) 1008
超微结构 (978) 978
文学 (906) 906
氧化应激 (886) 886
大学生 (878) 878
影响因素 (877) 877
儿童 (867) 867
糖尿病 (866) 866
超声 (865) 865
学生 (864) 864
问题 (831) 831
疗效 (805) 805
腹腔镜 (760) 760
丙二醛 (751) 751
创新 (745) 745
chemistry (734) 734
高血压 (733) 733
预后 (732) 732
危险因素 (684) 684
语文学习 (683) 683
阅读知识 (683) 683
磁共振成像 (678) 678
现状 (676) 676
管理 (672) 672
life sciences & biomedicine (665) 665
分析 (652) 652
互联网 (651) 651
physics (649) 649
诗集 (639) 639
诗歌 (635) 635
课外阅读 (624) 624
产量 (620) 620
防治 (604) 604
老年人 (591) 591
设计 (589) 589
教学改革 (587) 587
细胞凋亡 (577) 577
混沌 (576) 576
影响 (569) 569
课堂教学 (565) 565
抗氧化 (559) 559
诗词 (554) 554
脑梗死 (550) 550
经济发展 (540) 540
超滤 (528) 528
临床疗效 (526) 526
小学生 (526) 526
多囊卵巢综合征 (520) 520
彩色多普勒超声 (518) 518
现代文学 (515) 515
metallurgy (513) 513
教师 (507) 507
高校 (505) 505
乳腺癌 (503) 503
并发症 (493) 493
水稻 (489) 489
原因 (488) 488
技术 (484) 484
2型糖尿病 (482) 482
教学 (480) 480
发展 (476) 476
冠心病 (473) 473
综述 (469) 469
措施 (458) 458
优化 (451) 451
教学方法 (447) 447
physical sciences (439) 439
研究 (436) 436
力学性能 (435) 435
小鼠 (422) 422
重金属 (414) 414
凋亡 (411) 411
相关性 (411) 411
中学生 (409) 409
玉米 (405) 405
企业 (404) 404
作文 (400) 400
稳定性 (399) 399
b超 (395) 395
患者 (394) 394
培养 (393) 393
performing operations (389) 389
transporting (389) 389
预防 (387) 387
孩子 (384) 384
humans (381) 381
栽培技术 (375) 375
超声波 (375) 375
发展趋势 (373) 373
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
East Asian (Cheng Yu Tung) - Stacks (10) 10
East Asian (Cheng Yu Tung) - Processing (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - Rare Book (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - On order (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Reference (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Storage (1) 1
Gerstein Science - Stacks (1) 1
Online Resources - Online (1) 1
Royal Ontario Museum - Far Eastern (1) 1
UTL at Downsview - May be requested (1) 1
more...
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (338615) 338615
English (4426) 4426
French (33) 33
German (9) 9
Korean (9) 9
Japanese (7) 7
Italian (6) 6
Portuguese (2) 2
Spanish (2) 2
Russian (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2013, Chu ban., Wen shi zhe xue ji cheng, ISBN 9789863141372, Volume 644.
Book
1992, 1 ban., ISBN 7800471411, 221
Book
2009, Chu ban., Zhongguo xue shu si xiang yan jiu ji kan. Liu bian, ISBN 9862540729, Volume di 21 ce., [1], 4, 334
Book
1998, Di 1 ban., Gelunbu xue shu wen ku, ISBN 750601176X, Volume 16, 5, 316
Book
1989, Chu ban., Feng yun si chao, ISBN 9579536090, Volume 13, 2, 324
Book
by Li, Yi
2001, Di 1 ban., Bo shi wen ku, ISBN 7562223726, 3, 2, 2, 3, 212
Book
Journal Article
by Li, Yi
2004, Di 1 ban., ISBN 7201046098
Web Resource
Journal Article