X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (1024818) 1024818
Magazine Article (87237) 87237
Dissertation (5734) 5734
Patent (3245) 3245
Conference Proceeding (49) 49
Book / eBook (38) 38
Publication (37) 37
Book Chapter (4) 4
Book Review (3) 3
Data Set (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学生 (13460) 13460
对策 (11251) 11251
课堂教学 (10704) 10704
问题 (8262) 8262
大学生 (8133) 8133
教学 (7991) 7991
培养 (7526) 7526
教学方法 (7299) 7299
应用 (7127) 7127
教师 (7027) 7027
创新 (6887) 6887
高校 (6841) 6841
教学改革 (6370) 6370
小学生 (5901) 5901
中国 (5610) 5610
策略 (5582) 5582
语文教学 (5519) 5519
语文学习 (5259) 5259
文学作品 (5234) 5234
现状 (4907) 4907
阅读知识 (4823) 4823
管理 (4806) 4806
课外阅读 (4782) 4782
教学效果 (4555) 4555
教学模式 (4547) 4547
小学语文 (4360) 4360
高职院校 (4354) 4354
企业 (4254) 4254
小学 (3883) 3883
实践 (3853) 3853
小学数学 (3842) 3842
信息技术 (3778) 3778
阅读教学 (3769) 3769
数学教学 (3749) 3749
学习兴趣 (3682) 3682
文学 (3680) 3680
素质教育 (3678) 3678
改革 (3667) 3667
经济发展 (3644) 3644
孩子 (3616) 3616
老师 (3584) 3584
英语教学 (3569) 3569
中学生 (3551) 3551
教学质量 (3547) 3547
教育 (3529) 3529
作文 (3526) 3526
思想政治教育 (3505) 3505
发展 (3426) 3426
方法 (3313) 3313
自主学习 (3310) 3310
学习 (3276) 3276
教学过程 (3262) 3262
措施 (3248) 3248
兴趣 (3229) 3229
教学内容 (3183) 3183
互联网 (3077) 3077
语文 (3046) 3046
人才培养 (3020) 3020
财务管理 (2938) 2938
思想政治工作 (2879) 2879
初中 (2848) 2848
影响因素 (2825) 2825
学习过程 (2781) 2781
教学策略 (2727) 2727
教学实践 (2689) 2689
班主任 (2675) 2675
课堂 (2675) 2675
影响 (2661) 2661
学校 (2615) 2615
有效性 (2590) 2590
领导干部 (2581) 2581
研究 (2528) 2528
诗歌 (2502) 2502
国有企业 (2496) 2496
现代文学 (2489) 2489
创新能力 (2430) 2430
高中 (2417) 2417
实践教学 (2356) 2356
设计 (2349) 2349
教学设计 (2324) 2324
给你 (2258) 2258
就这样 (2211) 2211
阅读 (2188) 2188
建议 (2187) 2187
作用 (2180) 2180
思考 (2161) 2161
高职 (2126) 2126
分析 (2124) 2124
数学 (2124) 2124
生活 (2115) 2115
可持续发展 (2110) 2110
英语 (2107) 2107
体育教学 (2072) 2072
新课程改革 (2063) 2063
引导学生 (2050) 2050
新课程 (2045) 2045
课程改革 (2033) 2033
职业教育 (1963) 1963
初中语文 (1958) 1958
高效课堂 (1952) 1952
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
East Asian (Cheng Yu Tung) - Stacks (14) 14
UTL at Downsview - May be requested (11) 11
East Asian (Cheng Yu Tung) - On order (3) 3
East Asian (Cheng Yu Tung) - Storage (2) 2
Robarts - Stacks (2) 2
Collection Dvlpm't (Acquisitions) - Vendor file (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - May be requested in 6-10 wks (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Rare Book (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Reference (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Tibet Room (1) 1
Royal Ontario Museum - Far Eastern (1) 1
more...
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (1119712) 1119712
English (4619) 4619
French (68) 68
Korean (4) 4
German (2) 2
Russian (2) 2
Chamorro (1) 1
Portuguese (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


1968, Zhongguo fang lue cong shu, di 1 ji, di 3 hao, 154
Book
1978, Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian. Di 52 ji, Volume 520, 152 ; 76 p., [7] fold. leaves of plates
Book
2012, Minguo ji cui, [1], 78
Book
by Si, Li
1991, Di 1 ban., ISBN 7504907413, 3, 41, 499
An annotated bibliography of finance in China. 
Finance | Bibliography
Book
2011, Di 1 ban., Zhongguo Youtai ren yan jiu cong shu, ISBN 9787010103686, 4, 4, 3, 426
Book
2009, Di 1 ban., ISBN 7215069664, 1, 4, 311
Detailed summary in CJK field only. 
Sino-Japanese War, 1937-1945
Book
1957, Zhongguo xing zheng xue hui cong shu, Volume 1, 4, 238
Book
1996, Di 1 ban., Xian dai xin ru xue ji yao cong shu, ISBN 750432812X, 3, 5, 40, 475
Book
Gastroenterology, ISSN 0016-5085, 05/2019, Volume 156, Issue 6, pp. S-62 - S-62
Journal Article
Gastroenterology, ISSN 0016-5085, 05/2018, Volume 154, Issue 6, pp. S-65 - S-65
Journal Article
Gastroenterology, ISSN 0016-5085, 05/2019, Volume 156, Issue 6, pp. S-925 - S-925
Journal Article
Gastroenterology, ISSN 0016-5085, 2016, Volume 150, Issue 4, pp. S79 - S79
Journal Article
Gastroenterology, ISSN 0016-5085, 2016, Volume 150, Issue 4, pp. S78 - S78
Journal Article
Organic Letters, ISSN 1523-7060, 04/2015, Volume 17, Issue 8, pp. 2022 - 2025
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.