X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
geriyedönük çalışma (4) 4
retrospective studies (4) 4
cardiac & cardiovascular systems (3) 3
cerrahi prosedürler, operatif (3) 3
digestive system diseases (3) 3
sindirim sistemi hastalıkları (3) 3
surgical procedures, operative (3) 3
digestive system surgical procedures (2) 2
outcomes (2) 2
sindirim sistemi cerrahi prosedürleri (2) 2
studies (2) 2
transcatheter aortic valve replacement (2) 2
transcatheter tricuspid valve intervention (2) 2
tricuspid regurgitation (2) 2
tricuspid valve (2) 2
abdomen (1) 1
abridged index medicus (1) 1
aged (1) 1
aged, 80 and over (1) 1
algorithms (1) 1
algoritma (1) 1
analysis (1) 1
annuloplasty (1) 1
aortic valve - surgery (1) 1
bacterial infections and mycoses (1) 1
bakteriyel enfeksiyonlar ve mikozlar (1) 1
biliary tract surgical procedures (1) 1
capital structure (1) 1
cardiovascular diseases (1) 1
central banks (1) 1
cerebral embolic protection (1) 1
cholecystectomy (1) 1
cicatrix (1) 1
clinical pathway (1) 1
cognition (1) 1
cointegration analysis (1) 1
conscious sedation (1) 1
consulting services (1) 1
coronary stenosis (1) 1
coronary stenosis/diagnosis (1) 1
coronary vessels (1) 1
coronary vessels/pathology (1) 1
deflection device (1) 1
demografi (1) 1
demography (1) 1
diagnosis (1) 1
diagnosis, differential (1) 1
disease (1) 1
dişi genital hastalıkları ve gebelik komplikasyonları (1) 1
echinococcosis (1) 1
edwards sapien-xt (1) 1
effects (1) 1
ekinokokkoz (1) 1
electrocardiography (1) 1
elektrokardiyografi (1) 1
endometriosis (1) 1
endometriyoz (1) 1
endoscopy (1) 1
endoskopi (1) 1
energy industry (1) 1
esophageal achalasia (1) 1
european association (1) 1
events (1) 1
fasciitis, necrotizing (1) 1
fasiit, nekrotize (1) 1
female (1) 1
female genital diseases and pregnancy complications (1) 1
fluoroscopic guidance (1) 1
fournier gangrene (1) 1
fournier gangreni (1) 1
fıtık (1) 1
gallbladder (1) 1
gallbladder diseases (1) 1
gallbladder neoplasms (1) 1
general-anesthesia (1) 1
hastalık oranı (1) 1
heart valve diseases (1) 1
hernia (1) 1
hiperbarik oksijenleme (1) 1
hospital volume (1) 1
humans (1) 1
hyperbaric oxygenation (1) 1
implantation (1) 1
index medicus (1) 1
intermediate-risk patients (1) 1
intracranial embolism - prevention & control (1) 1
kardiyovasküler hastalıklar (1) 1
karın (1) 1
kolesistektomi (1) 1
koroner damarlar (1) 1
koroner darlık (1) 1
laboratories (1) 1
laparotomi (1) 1
laparotomy (1) 1
length of stay (1) 1
local-anesthesia (1) 1
magnetic resonance imaging (1) 1
male (1) 1
medical imaging (1) 1
middle aged (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Journal of the American College of Cardiology, ISSN 0735-1097, 01/2017, Volume 69, Issue 4, pp. 367 - 377
Journal Article
Journal Article
Journal Article
Ege Tıp Dergisi, ISSN 1016-9113, 2005, Volume 44, Issue 2, pp. 107 - 110
Journal Article
Akademik Gastroenteroloji Dergisi, ISSN 1303-6629, 2004, Volume 3, Issue 1, pp. 39 - 41
Hidatid kist, Ekinokokkus granülosus'un yaptığı paraziter bir hastalık olup, ülkemiz dahil olmak üzere bir çok ülkede endemik ve ciddi bir halk sağlığı... 
Ekinokokkoz | Tomografi, x-ışınlı bilgisayarlı | Parasitic diseases | Karın | Tomography, X-Ray Computed | Parazitik hastalıklar | Digestive system diseases | Sindirim sistemi hastalıkları | Abdomen | Echinococcosis
Journal Article
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-6755, 2003, Volume 4, Issue 1, pp. 25 - 26
İnsizyon skarlarmda endometriozis oluşumu nadir görülmektedir. Fıtık ameliyatı sonrası, ameliyat lojunda kitle tespiti öncelikle inflamasyon yada fıtık nüksünü... 
Cerrahi prosedürler, operatif | Diagnosis, Differential | Female genital diseases and pregnancy complications | Fıtık | Middle Aged | Endometriyoz | Endometriosis | Cicatrix | Dişi genital hastalıkları ve gebelik komplikasyonları | Skar | Hernia | Orta yaşlı | Tanı, ayırıcı | Surgical procedures, operative
Journal Article
Gülhane Tıp Dergisi, ISSN 1302-0471, 2005, Volume 47, Issue 1, pp. 34 - 39
Journal Article
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ISSN 1302-6755, 2005, Volume 6, Issue 1, pp. 27 - 30
Journal Article
Akademik Gastroenteroloji Dergisi, ISSN 1303-6629, 2004, Volume 3, Issue 1, pp. 32 - 35
Giriş ve amaç: Akalazya, etiyolojisi bilinmeyen, özofagusun primer motilite bozukluğudur. Bu çalışmada kliniğimizde akalazya tanısı konulan olguların tedavi... 
Sindirim sistemi cerrahi prosedürleri | Özofagus akalazisi | Algorithms | Digestive System Surgical Procedures | Esophageal Achalasia | Geriyedönük çalışma | Retrospective Studies | Digestive system diseases | Endoscopy | Algoritma | Sindirim sistemi hastalıkları | Endoskopi
Journal Article
Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimer Enstitusu Dergisi, ISSN 1302-3284, 01/2017, Volume 19, Issue 3, p. 491
From the Gulf’s point of view, the Western Balkans is a lucrative destination: in desperate economical need and offering a very suitable environment for... 
Journal Article
Muhasebe ve Denetime Bakis = Accounting & Auditing Review, ISSN 1307-6639, 04/2017, Volume 17, Issue 51, p. 73
The aim of this study is to determine the variables that affect the capital structure of Turkish energy sector companies. Within the sector balance sheets of... 
Studies | Time series | Central banks | Effects | Energy industry | Cointegration analysis | Capital structure
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.