X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
china history (2) 2
neo-confucianism (2) 2
sun, qifeng, 1585-1675 (2) 2
anecdotes (1) 1
authors, chinese (1) 1
beijing biography (1) 1
biography (1) 1
children (1) 1
china biography (1) 1
china historybiography (1) 1
chinese literature (1) 1
conduct of life (1) 1
confucianism (1) 1
ethics (1) 1
history (1) 1
nian pu (1) 1
philosophers (1) 1
philosophers, chinese (1) 1
philosophy, confucian (1) 1
shi bu (1) 1
shi jing (1) 1
si shu (1) 1
taiping rebellion, 1368-1644 (1) 1
taiping rebellion, 1850-1864 (1) 1
xiao jing (1) 1
yi jing (1) 1
zhuan ji lei (1) 1
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Book
2004, Di 1 ban., Li xue cong shu, ISBN 7101026346, 2, 6, 9, 597
Book
1974, Qing dai gao ben bai zhong hui kan. Zi bu, Volume 55, 150, 149
Book
1976, Si ku quan shu zhen ben liu ji, Volume 46-047, 2 v.
Book
1975, Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji, Volume 154-155, 150, 176 p. --
Book
1974, Qing dai gao ben bai zhong hui kan. Jing bu, Volume 1, 58, 142, 46
Book
2003, Di 1 ban., Gu ren yun cong shu., ISBN 9787806652336, 2, 1, 201
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.