UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (803879) 803879
Magazine Article (78682) 78682
Dissertation (10896) 10896
Conference Proceeding (6206) 6206
Patent (2835) 2835
Book / eBook (7) 7
Newspaper Article (7) 7
Book Review (5) 5
Book Chapter (2) 2
Reference (1) 1
Web Resource (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
应用 (6718) 6718
对策 (6345) 6345
学生 (4430) 4430
大学生 (4391) 4391
问题 (4192) 4192
课堂教学 (3902) 3902
护理 (3656) 3656
教学改革 (3528) 3528
影响因素 (3504) 3504
文学作品 (3450) 3450
中国 (3423) 3423
教学 (3179) 3179
现状 (3102) 3102
创新 (3077) 3077
教学方法 (3059) 3059
治疗 (3044) 3044
高校 (2799) 2799
管理 (2634) 2634
诊断 (2633) 2633
疗效 (2567) 2567
文学 (2560) 2560
教师 (2517) 2517
语文学习 (2466) 2466
培养 (2396) 2396
策略 (2360) 2360
小学生 (2357) 2357
儿童 (2323) 2323
预后 (2288) 2288
分析 (2207) 2207
产量 (2193) 2193
阅读知识 (2122) 2122
教学效果 (2107) 2107
发展 (2055) 2055
影响 (2046) 2046
课外阅读 (2038) 2038
糖尿病 (2007) 2007
教学模式 (2001) 2001
经济发展 (1960) 1960
设计 (1945) 1945
措施 (1933) 1933
作文 (1918) 1918
高职院校 (1882) 1882
防治 (1869) 1869
互联网 (1847) 1847
数值模拟 (1836) 1836
危险因素 (1815) 1815
实践 (1761) 1761
思想政治教育 (1760) 1760
语文教学 (1745) 1745
临床疗效 (1692) 1692
栽培技术 (1671) 1671
研究 (1666) 1666
生活质量 (1654) 1654
改革 (1637) 1637
技术 (1621) 1621
企业 (1620) 1620
小学语文 (1618) 1618
人才培养 (1602) 1602
中学生 (1591) 1591
教育 (1582) 1582
综述 (1560) 1560
诗集 (1554) 1554
诗歌 (1545) 1545
教学质量 (1537) 1537
现代文学 (1533) 1533
信息技术 (1532) 1532
诗词 (1518) 1518
老年人 (1486) 1486
原因 (1438) 1438
方法 (1411) 1411
老师 (1400) 1400
建议 (1398) 1398
优化 (1393) 1393
阅读教学 (1382) 1382
小学 (1376) 1376
高血压 (1368) 1368
并发症 (1365) 1365
教学内容 (1318) 1318
超声检查 (1314) 1314
可持续发展 (1307) 1307
数学教学 (1300) 1300
效果 (1298) 1298
孩子 (1293) 1293
大鼠 (1289) 1289
冠心病 (1284) 1284
小学数学 (1283) 1283
调查 (1283) 1283
腹腔镜 (1253) 1253
水稻 (1243) 1243
实验教学 (1240) 1240
思想政治工作 (1235) 1235
经济效益 (1207) 1207
教学过程 (1186) 1186
自主学习 (1182) 1182
学习兴趣 (1172) 1172
语文 (1167) 1167
实践教学 (1163) 1163
学习 (1131) 1131
领导干部 (1131) 1131
心理健康 (1122) 1122
more...
Library Location Library Location
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (901092) 901092
English (4402) 4402
French (9) 9
Japanese (9) 9
German (3) 3
Chamorro (2) 2
Portuguese (2) 2
Spanish (2) 2
Korean (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


1983, Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu ji, Volume 951, 2, 150, 34, 53 p., [4] p. of plates
Book
2005, Chu ban., Language and linguistics monograph series, ISBN 9860031517, Volume no. W-3, 319
Book
Angewandte Chemie (International ed.), ISSN 1433-7851, 11/2016, Volume 55, Issue 45, pp. 14116 - 14120
Journal Article
Journal Article