X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
philosophers (19) 19
history (7) 7
china (5) 5
china history (4) 4
biography (3) 3
china politics and government (3) 3
kings and rulers (2) 2
local government (2) 2
politics and government (2) 2
t'ang dynasty, 618-907 (2) 2
581-907 (1) 1
administrative and political divisions (1) 1
asociaciones, instituciones, etc (1) 1
bao, shichen, 1775-1855 (1) 1
bibliotecas (1) 1
buddhism (1) 1
cai, yuanpei, 1868-1940 (1) 1
central-local government relations (1) 1
chen, daqi, 1886-1983 (1) 1
chen, xianzhang, 1428-1500 (1) 1
cheng, hao, 1032-1085 (1) 1
cheng, yi, 1033-1107 (1) 1
chiang, kai-shek, 1887-1975 (1) 1
china / geschichte / biographien / philosophie / geistesgeschichte (1) 1
china kings and rulers (1) 1
chinese fiction (1) 1
chronology (1) 1
civil service (1) 1
dai, jitao 1890-1949 (1) 1
dao'an, 312-385 (1) 1
directories (1) 1
directorios (1) 1
dong, zhongshu, active 2nd century b.c (1) 1
du, guangting, 850-933 (1) 1
du, shun, 557-640 (1) 1
educación (1) 1
educators (1) 1
eunuchs (1) 1
fang, dongmei (1) 1
fang, xiaoru, 1357-1402 (1) 1
fang, yizhi, 1611-1671 (1) 1
fazang, 643-712 (1) 1
feng, guifen, 1809-1874 (1) 1
feng, youlan 1895 (1) 1
filial piety (1) 1
fu, xuan, 217-278 (1) 1
gao, panlong, 1562-1626 (1) 1
ge, hong, 284-364 (1) 1
gong, zizhen, 1792-1841 (1) 1
gongsun, long, active 3rd century b.c (1) 1
gu, yanwu, 1613-1682 (1) 1
guo, xiang, -312 (1) 1
han, fei, -233 b.c (1) 1
han, yu, 768-824 (1) 1
he, yan, -249 (1) 1
huang, daozhou, 1585-1646 (1) 1
huang, zongxi, 1610-1695 (1) 1
huineng, 638-713 (1) 1
huiyuan, 334-416 (1) 1
instituciones de investigación (1) 1
intellectuals (1) 1
ji, kang, 223-262 (1) 1
jia, yi, 200 b.c.-168 b.c (1) 1
jizang, 549-623 (1) 1
kou, qianzhi, 365-448 (1) 1
learned institutions and societies (1) 1
li, yong, 1627-1705 (1) 1
li, zhi, 1527-1602 (1) 1
liang, qichao 1873-1929 (1) 1
liu, an, 179 b.c.-122 b.c (1) 1
liu, xiang, 77 b.c.-6 b.c (1) 1
liu, zongzhou, 1578-1645 (1) 1
loyalty (1) 1
lu, jia, approximately 216 b.c.-approximately 172 b.c (1) 1
luo, yin, 833-910 (1) 1
lü, buwei, -235 b.c (1) 1
ma, yifu, 1883-1967 (1) 1
mencius (1) 1
mo, di, active 400 b.c (1) 1
mou, zongsan (1) 1
museos (1) 1
ouyang, jian, 1871-1943 (1) 1
philosophy, chinese (1) 1
research institutes (1) 1
ruan, ji, 210-263 (1) 1
shang, yang, d. 338 b.c (1) 1
short stories, chinese (1) 1
statesmen (1) 1
sun, yat-sen, 1866-1925 (1) 1
taixu, 1889-1947 (1) 1
tang dynasty (1) 1
tang dynasty, 618-907 (1) 1
tang, junyi, 1909-1978 (1) 1
tao, hongjing, 452-536 (1) 1
universidades y colegios superiores (1) 1
universities and colleges (1) 1
wang, anshi, 1021-1086 (1) 1
wang, bi, 226-249 (1) 1
wang, chong, 27-97? (1) 1
wang, fu, 4th cent (1) 1
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2013, Chu ban., Di wang zhuan ji, ISBN 9789570528619, 324
Book
2007, Chu ban, Bo ya wen ku, ISBN 9789570521740, viii, [2], 199
Book
1986, Chu ban., 2, 7, 7, 2, 881 p., 20 p. of plates
Book
1999, Chu ban., Sui Tang wen hua yan jiu cong shu. Li shi pian, ISBN 9789576685453, 2, 3, 2, 321
Book
1977, Xiu lu wen ku, Volume 2, 8, 2, 241
Book
1964, Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui yan jiu lun wen, 2;6;310
Book
1969, Chu ban., Jia xin shui ni gong si wen hua ji jin hui yan jiu lun wen, Volume di 146 zhong, 2, 8, 1020, 4 p., [1] folded leaf of plates
Book
1976, 2 ban., 520, [16]p., [5] leaves of plates
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.