UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (785828) 785828
Magazine Article (77100) 77100
Dissertation (11883) 11883
Conference Proceeding (3110) 3110
Patent (1219) 1219
Book Chapter (18) 18
Book Review (12) 12
Book / eBook (11) 11
Publication (4) 4
Web Resource (2) 2
Report (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
对策 (6247) 6247
应用 (6186) 6186
问题 (4409) 4409
学生 (3944) 3944
大学生 (3887) 3887
课堂教学 (3542) 3542
教学改革 (3487) 3487
护理 (3318) 3318
教学 (3085) 3085
影响因素 (3076) 3076
数值模拟 (3071) 3071
现状 (3065) 3065
创新 (3049) 3049
高校 (2981) 2981
管理 (2773) 2773
教学方法 (2719) 2719
中国 (2522) 2522
策略 (2471) 2471
设计 (2358) 2358
培养 (2341) 2341
分析 (2210) 2210
语文学习 (2176) 2176
小学生 (2164) 2164
疗效 (2141) 2141
教师 (2140) 2140
治疗 (2140) 2140
文学作品 (2050) 2050
发展 (2030) 2030
措施 (2019) 2019
阅读知识 (1941) 1941
教学模式 (1930) 1930
影响 (1899) 1899
互联网 (1882) 1882
产量 (1860) 1860
作文 (1857) 1857
语文教学 (1846) 1846
课外阅读 (1844) 1844
高职院校 (1829) 1829
研究 (1787) 1787
实践 (1777) 1777
小学语文 (1719) 1719
高效液相色谱法 (1709) 1709
教学效果 (1704) 1704
诊断 (1700) 1700
改革 (1680) 1680
优化 (1674) 1674
文学 (1629) 1629
栽培技术 (1578) 1578
企业 (1570) 1570
思想政治教育 (1560) 1560
人才培养 (1538) 1538
技术 (1527) 1527
方法 (1498) 1498
糖尿病 (1492) 1492
经济发展 (1469) 1469
建议 (1447) 1447
信息技术 (1442) 1442
综述 (1441) 1441
老师 (1440) 1440
儿童 (1408) 1408
阅读教学 (1373) 1373
稳定性 (1367) 1367
质量控制 (1329) 1329
教育 (1301) 1301
孩子 (1288) 1288
中学生 (1285) 1285
实践教学 (1272) 1272
小学 (1257) 1257
教学质量 (1257) 1257
防治 (1233) 1233
大数据 (1231) 1231
临床疗效 (1221) 1221
语文 (1204) 1204
思想政治工作 (1194) 1194
小学数学 (1191) 1191
实验教学 (1182) 1182
力学性能 (1174) 1174
评价 (1158) 1158
施工技术 (1156) 1156
原因 (1140) 1140
数学教学 (1125) 1125
兴趣 (1113) 1113
自主学习 (1109) 1109
玉米 (1108) 1108
可持续发展 (1104) 1104
效果 (1098) 1098
水稻 (1087) 1087
学习兴趣 (1074) 1074
老年人 (1067) 1067
信息化 (1065) 1065
领导干部 (1063) 1063
温度 (1059) 1059
含量测定 (1046) 1046
研究进展 (1040) 1040
调查 (1028) 1028
science & technology (1025) 1025
思考 (1019) 1019
经济效益 (1018) 1018
学习 (1016) 1016
建设 (1009) 1009
more...
Library Location Library Location
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (876715) 876715
English (3607) 3607
French (16) 16
German (12) 12
Japanese (11) 11
Korean (6) 6
Portuguese (1) 1
Spanish (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2001, Di 1 ban., Zhongguo wen ren zhuan ji cong shu, ISBN 9787506013970, 4, 8, 346
Book
1996, Di 1 ban., Zhongguo gu dian wen xue ji ben zhi shi cong shu xuan hui, ISBN 7532521001, 1 v. (various pagings)
Book
Ecology (Durham), ISSN 0012-9658, 1/2016, Volume 97, Issue 1, pp. 65 - 74
Journal Article