X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
philosophy, chinese (3) 3
chinese literature (2) 2
philosophy (2) 2
xu, gan, 171-218 zhong lun (2) 2
148-209 (1) 1
171-218 (1) 1
799 b.c.-1899 a.d (1) 1
ancient civilizations (1) 1
appearance (1) 1
approximately 216 b.c.-approximately 172 b.c (1) 1
asian studies (1) 1
chen, lin, 155?-217 chen lin ji (1) 1
chinese (1) 1
chinese languages (1) 1
chinese philosophy (1) 1
chinese wit and humor (1) 1
concordances (1) 1
confucian writers (1) 1
confucianism (1) 1
cosmology, chinese (1) 1
customs and practices (1) 1
east asian politics (1) 1
eastern philosophy (1) 1
history (1) 1
humor (1) 1
kong, rong, 153-208 kong rong ji (1) 1
laughter (1) 1
liu, zhen, -217 liu zhen ji (1) 1
lu, jia (1) 1
lu, jia, approximately 216 b.c.-approximately 172 b.c (1) 1
lu, jia, ca. 216-ca. 172 b.c. xin yu (1) 1
morality (1) 1
political attitudes (1) 1
political science (1) 1
politics (1) 1
prose (1) 1
research (1) 1
righteousness (1) 1
ruan, yu, -212 ruan yu ji (1) 1
shen jian (1) 1
the gentleman (1) 1
tonal harmony (1) 1
translations into english (1) 1
truth (1) 1
wang, can, 177-217 wang can ji (1) 1
words (1) 1
xin yu (1) 1
xu, gan (1) 1
xu, gan, 171-218 (1) 1
xu, gan, 171-218 xu gan ji (1) 1
xu, gan, 171-218. zhong lun (1) 1
xun, yue (1) 1
xun, yue, 148-209. shen jian (1) 1
xun, yue, 148-218 (1) 1
ying, yang, -217 ying yang ji (1) 1
zhong lun (1) 1
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


1995, Di 1 ban., Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Zi bu, ISBN 9789620742989, Volume di 15-17 zhong, ii, ii, i, iii, iv, 36, 137, 127, 246
Book
1937, Liang jing yi bian. 12 zhong, Volume 16-17, 2 v. in 1
Book
Liang jing yi bian. Song yuan ming shan ben cong shu shi zhong, 38
Book
by Xu, Gan
2002, ISBN 9780300092011, xl, 366
Book
2002, Bilingual ed., The classical library of Chinese literature and thought, ISBN 9780300092011, xl, 366
Book
1965, Si bu cong kan chu bian. Zi bu, 70, 35, 49, 46
Book
1962, Zeng ding Zhongguo xue shu ming zhu, Volume di 1 ji, various pagings
Book
1977, Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng, Volume 30, 756, [11]
Book
Philosophy East and West, ISSN 0031-8221, 10/2004, Volume 54, Issue 4, pp. 514 - 532
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.