X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
ethics (6) 6
china history (4) 4
xun, yue, 148-209. shen jian (3) 3
148-209 (2) 2
china (2) 2
ethics, chinese (2) 2
history (2) 2
shen jian (2) 2
xun, yue (2) 2
171-218 (1) 1
approximately 216 b.c.-approximately 172 b.c (1) 1
concordances (1) 1
conduct of life (1) 1
confucianism (1) 1
ethics china (1) 1
han dynasty (1) 1
han dynasty, 202 b.c.-220 a.d (1) 1
lu, jia (1) 1
lu, jia, approximately 216 b.c.-approximately 172 b.c (1) 1
lu, jia, ca. 216-ca. 172 b.c. xin yu (1) 1
philosophy, chinese (1) 1
xin yu (1) 1
xu, gan (1) 1
xu, gan, 171-218 (1) 1
xu, gan, 171-218 zhong lun (1) 1
xun yue (1) 1
xun, yue, 148-218 (1) 1
zhong lun (1) 1
more...
Library Location Library Location
Library Location Library Location
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
East Asian (Cheng Yu Tung) - Stacks (4) 4
Royal Ontario Museum - Far Eastern (4) 4
East Asian (Cheng Yu Tung) - Rare Book (3) 3
Online Resources - Online (2) 2
UTL at Downsview - May be requested (2) 2
East Asian (Cheng Yu Tung) - On order (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Protected Material (1) 1
East Asian (Cheng Yu Tung) - Reference (1) 1
Robarts - Stacks (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2012, Di 1 ban., Xin bian zhu zi ji cheng xu bian, ISBN 9787101087338, 1, 2, 28, 2, 233 pages
Book
1968, Zhong Fa Han xue yan jiu suo tong jian cong kan, Volume 8, xxviii, 24
Book
1995, Di 1 ban., Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xian Qin liang Han gu ji zhu zi suo yin cong kan. Zi bu, ISBN 9789620742989, Volume di 15-17 zhong, ii, ii, i, iii, iv, 36, 137, 127, 246
Book
1971, Tai 1 ban., Ren ren wen ku, Volume te 170, [10], 313
Book
1875, Bai xi quan shu, 1,1,6,6,3,4,5 double leaves
Book
1965, Si bu cong kan chu bian. Shi bu, 2 v. (36, 218 p.) in 1.
Book
1955, Shi jie wen ku. Si bu kan yao, 1 v. (various paginations)
Book
Book
2002, Di 1 ban., ISBN 9787101024333, 2 v.
Book
1937, Liang jing yi bian. 12 zhong, Volume 19., 1 v.
Book
Book
1965, Si bu cong kan chu bian. Zi bu, 70, 35, 49, 46
Book
1962, Zeng ding Zhongguo xue shu ming zhu, Volume di 1 ji, various pagings
Book
1977, Zhongguo zi xue ming zhu ji cheng, Volume 30, 756, [11]
Book
1980, Princeton library of Asian translations, ISBN 9780691616131
Web Resource
1980, Princeton library of Asian translations, ISBN 9780691616131
Web Resource
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.