UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (560500) 560500
Magazine Article (55651) 55651
Dissertation (12997) 12997
Conference Proceeding (4776) 4776
Patent (1039) 1039
Book Chapter (11) 11
Book / eBook (3) 3
Book Review (3) 3
Publication (3) 3
Web Resource (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
应用 (4868) 4868
对策 (4099) 4099
护理 (3053) 3053
问题 (2876) 2876
影响因素 (2789) 2789
大学生 (2657) 2657
课堂教学 (2476) 2476
学生 (2471) 2471
诊断 (2320) 2320
治疗 (2245) 2245
中国 (2166) 2166
教学 (2155) 2155
教学改革 (2144) 2144
高校 (2053) 2053
创新 (2047) 2047
管理 (1925) 1925
现状 (1849) 1849
教学方法 (1833) 1833
儿童 (1728) 1728
策略 (1668) 1668
磁共振成像 (1647) 1647
文学作品 (1634) 1634
培养 (1603) 1603
分析 (1557) 1557
疗效 (1543) 1543
影响 (1450) 1450
教师 (1437) 1437
设计 (1417) 1417
教学模式 (1390) 1390
预后 (1387) 1387
措施 (1384) 1384
数值模拟 (1380) 1380
产量 (1303) 1303
互联网 (1302) 1302
改革 (1238) 1238
发展 (1235) 1235
糖尿病 (1233) 1233
企业 (1221) 1221
高职院校 (1206) 1206
语文学习 (1192) 1192
危险因素 (1191) 1191
小学生 (1185) 1185
教学效果 (1171) 1171
文学 (1170) 1170
经济发展 (1166) 1166
实践 (1140) 1140
信息技术 (1135) 1135
研究 (1094) 1094
人才培养 (1079) 1079
老年人 (1062) 1062
阅读知识 (1022) 1022
技术 (1012) 1012
语文教学 (1008) 1008
并发症 (983) 983
课外阅读 (977) 977
临床疗效 (966) 966
优化 (958) 958
作文 (947) 947
综述 (945) 945
教育 (943) 943
教学质量 (935) 935
防治 (933) 933
方法 (925) 925
生活质量 (925) 925
思想政治教育 (924) 924
建议 (892) 892
中学生 (867) 867
高血压 (861) 861
质量控制 (857) 857
素质教育 (846) 846
腹腔镜 (844) 844
自主学习 (844) 844
原因 (824) 824
实践教学 (820) 820
诗集 (820) 820
英语教学 (818) 818
调查 (817) 817
诗歌 (815) 815
可持续发展 (801) 801
数学教学 (798) 798
冠心病 (783) 783
效果 (783) 783
教学内容 (779) 779
小学语文 (777) 777
小学 (769) 769
小学数学 (764) 764
超声检查 (757) 757
阅读教学 (751) 751
国有企业 (741) 741
栽培技术 (739) 739
财务管理 (739) 739
大数据 (735) 735
诗词 (732) 732
思想政治工作 (731) 731
评价 (723) 723
预防 (722) 722
学习过程 (721) 721
经济效益 (716) 716
体层摄影术,x线计算机 (704) 704
发展趋势 (704) 704
more...
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (633564) 633564
English (2529) 2529
French (28) 28
German (8) 8
Japanese (5) 5
Portuguese (1) 1
Spanish (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Accounts of chemical research, ISSN 0001-4842, 07/2014, Volume 47, Issue 7, pp. 1950 - 1960
Journal Article
Chemical communications (Cambridge, England), ISSN 1359-7345, 1/2019, Volume 55, Issue 11, pp. 1533 - 1543
Journal Article