UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (176421) 176421
Magazine Article (19318) 19318
Dissertation (2540) 2540
Conference Proceeding (2049) 2049
Patent (489) 489
Book / eBook (8) 8
Book Chapter (2) 2
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
应用 (1122) 1122
护理 (1063) 1063
对策 (998) 998
文学作品 (964) 964
中国 (865) 865
课堂教学 (751) 751
语文学习 (699) 699
文学 (693) 693
大学生 (656) 656
课外阅读 (628) 628
阅读知识 (625) 625
学生 (613) 613
问题 (605) 605
创新 (604) 604
影响因素 (601) 601
治疗 (574) 574
作文 (544) 544
现状 (529) 529
小学生 (508) 508
儿童 (500) 500
诗集 (499) 499
教学 (495) 495
诗歌 (490) 490
高校 (478) 478
管理 (473) 473
现代文学 (471) 471
教学改革 (457) 457
教学方法 (444) 444
疗效 (418) 418
设计 (415) 415
给你 (414) 414
分析 (412) 412
策略 (412) 412
教学效果 (410) 410
教师 (402) 402
高效液相色谱法 (393) 393
糖尿病 (391) 391
诗词 (390) 390
诊断 (388) 388
产量 (387) 387
数值模拟 (383) 383
中学生 (373) 373
栽培技术 (364) 364
就这样 (360) 360
影响 (360) 360
预后 (359) 359
science & technology (358) 358
小学语文 (354) 354
培养 (344) 344
孩子 (340) 340
措施 (340) 340
互联网 (333) 333
危险因素 (333) 333
发展 (330) 330
企业 (329) 329
高血压 (329) 329
老师 (324) 324
老年人 (318) 318
语文教学 (318) 318
小学 (314) 314
生活质量 (313) 313
综述 (307) 307
风险 (300) 300
临床疗效 (297) 297
原因 (291) 291
实践 (291) 291
告诉我 (290) 290
阅读教学 (289) 289
信息技术 (287) 287
大鼠 (286) 286
风险管理 (285) 285
经济发展 (282) 282
研究 (278) 278
技术 (277) 277
思想政治教育 (275) 275
教育 (275) 275
防治 (275) 275
不知道 (271) 271
语文 (265) 265
改革 (263) 263
内部控制 (262) 262
教学模式 (260) 260
并发症 (258) 258
领导干部 (256) 256
磁共振成像 (255) 255
学习过程 (254) 254
自主学习 (247) 247
人才培养 (246) 246
评价 (244) 244
预防 (242) 242
高职院校 (242) 242
水稻 (237) 237
文化 (235) 235
脑梗死 (235) 235
生活 (233) 233
优化 (232) 232
班主任 (232) 232
建议 (230) 230
数学教学 (230) 230
冠心病 (229) 229
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


OncoTargets and therapy, ISSN 1178-6930, 01/2015, Volume 8, pp. 137 - 145
Journal Article
OncoTargets and therapy, ISSN 1178-6930, 09/2014, Volume 7, pp. 1811 - 1815
Journal Article
Chinese Medical Journal, ISSN 0366-6999, 8/2018, Volume 131, Issue 15, pp. 1767 - 1775
Journal Article
Contributions to mineralogy and petrology, ISSN 0010-7999, 8/2010, Volume 160, Issue 2, pp. 261 - 277
... Hong-Fu Zhang • Etienne Deloule • Yan-Jie Tang • Ji-Feng Ying Received: 21 July 2009 / Accepted: 26 November 2009 / Published online: 19 December 2009 Springer... 
Li isotope | Melt/rock interaction | Lithospheric mantle | Earth Sciences | North China Craton | Geology | Mineralogy | Mantle xenoliths | Mineral Resources | Li content | Physical Sciences | Science & Technology | Geochemistry & Geophysics | Earth | Rocks, Igneous | Cratons | Geophysics | Basalt | Chemical properties | Inclusions | Mantle | Geochemistry | Petrology | Isotopes
Journal Article
International journal of earth sciences : Geologische Rundschau, ISSN 1437-3254, 3/2010, Volume 99, Issue 2, pp. 357 - 378
... implications Ji-Feng Ying Æ Xin-Hua Zhou Æ Lian-Chang Zhang Æ Fei Wang Æ Yu-Tao Zhang Received: 11 May 2007 / Accepted: 8 November 2008 / Published online: 27 November... 
Geochronology | Earth Sciences | Geology | Geochemistry | Geophysics/Geodesy | Volcanic rocks | Late Mesozoic | Northeastern China | Geosciences, Multidisciplinary | Physical Sciences | Science & Technology | Andesite | Geophysics | Tectonics (Geology) | Basalt | Chemical properties | Investigations | Petrology | Igneous rocks | Plate tectonics | Mineralogy
Journal Article
Contributions to mineralogy and petrology, ISSN 0010-7999, 3/2011, Volume 161, Issue 3, pp. 465 - 482
... Asamoah Sakyi • Yue-Heng Yang • Ji-Feng Ying • Yan-Jie Tang • Ke-Zhang Qin • Yan Xiao • Xin-Miao Zhao • Qian Mao • Yu-Guang Ma Received: 10 October 2009 / Accepted: 1... 
Western Qinling | Earth Sciences | Partial melting | Geology | Mineralogy | Spongy texture | Mantle peridotite | Mineral Resources | Decompression | Physical Sciences | Science & Technology | Geochemistry & Geophysics | Earth | Rocks, Igneous | Geophysics | Spinel group | Mantle | Inclusions | Mines and mineral resources | Magma | Minerals
Journal Article