UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (239468) 239468
Dissertation (22424) 22424
Magazine Article (19899) 19899
Conference Proceeding (17218) 17218
Patent (1611) 1611
Book Chapter (23) 23
Book / eBook (5) 5
Newspaper Article (5) 5
Book Review (2) 2
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
经验 (2150) 2150
护理 (2140) 2140
对策 (2000) 2000
学生 (1944) 1944
应用 (1895) 1895
治疗 (1815) 1815
教学改革 (1667) 1667
教学方法 (1544) 1544
教学 (1536) 1536
问题 (1533) 1533
中国 (1493) 1493
课堂教学 (1426) 1426
管理 (1417) 1417
创新 (1320) 1320
培养 (1184) 1184
教师 (1167) 1167
启示 (1145) 1145
实践 (1127) 1127
大学生 (1037) 1037
高校 (996) 996
诊断 (931) 931
教学模式 (906) 906
现状 (881) 881
设计 (862) 862
名医经验 (839) 839
改革 (822) 822
措施 (779) 779
临床经验 (772) 772
策略 (757) 757
数学教学 (740) 740
science & technology (720) 720
人才培养 (717) 717
教学质量 (716) 716
质量控制 (702) 702
发展 (700) 700
美国 (697) 697
高职院校 (665) 665
语文教学 (664) 664
中医药疗法 (649) 649
方法 (648) 648
企业 (646) 646
腹腔镜 (639) 639
分析 (636) 636
实践经验 (636) 636
儿童 (628) 628
并发症 (620) 620
教学效果 (609) 609
实践教学 (599) 599
可持续发展 (598) 598
小学数学 (591) 591
施工 (591) 591
教学经验 (585) 585
学习兴趣 (579) 579
工作经验 (573) 573
学习 (564) 564
教学内容 (553) 553
教学实践 (552) 552
中国共产党 (549) 549
影响因素 (544) 544
素质教育 (540) 540
技术 (538) 538
教育 (527) 527
课程改革 (524) 524
信息技术 (518) 518
physics (517) 517
建议 (516) 516
小学 (514) 514
经济发展 (505) 505
手术治疗 (501) 501
临床疗效 (498) 498
建设 (494) 494
质量 (493) 493
研究 (486) 486
实验教学 (480) 480
施工技术 (475) 475
创新能力 (469) 469
思考 (462) 462
小学生 (455) 455
chemistry (453) 453
经济效益 (451) 451
改革开放 (449) 449
马克思主义 (448) 448
生活经验 (446) 446
借鉴 (444) 444
兴趣 (442) 442
外科手术 (441) 441
教学过程 (439) 439
优化 (438) 438
原因 (438) 438
成功经验 (437) 437
日本 (437) 437
职业教育 (437) 437
防治 (431) 431
初中 (414) 414
模式 (411) 411
高等教育 (403) 403
安全管理 (402) 402
校企合作 (396) 396
小学语文 (394) 394
临床应用 (392) 392
more...
Library Location Library Location
Language Language
Language Language
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Chinese (299082) 299082
English (3006) 3006
French (37) 37
German (17) 17
Korean (6) 6
Japanese (4) 4
Finnish (3) 3
Swedish (3) 3
Danish (1) 1
Dutch (1) 1
Russian (1) 1
more...
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Kuang wu yan shi, ISSN 1001-6872, 06/2014, Volume 34, Issue 2, pp. 96 - 105
Journal Article
Journal of solid state electrochemistry, ISSN 1432-8488, 02/2020, Volume 24, Issue 2, pp. 441 - 445
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2018, Issue 5, pp. 17 - 18
Journal Article
中国数学教育:高中版, ISSN 1673-8284, 2017, Issue 9, pp. 12 - 14
Journal Article
印刷技术, ISSN 1003-1960, 2017, Issue 4, pp. 65 - 67
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 2, p. 73
Journal Article
浙江中西医结合杂志, ISSN 1005-4561, 2017, Volume 27, Issue 9, pp. 735 - 736
Journal Article