UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (926416) 926416
Magazine Article (93886) 93886
Dissertation (28292) 28292
Conference Proceeding (11208) 11208
Patent (5617) 5617
Book / eBook (34) 34
Web Resource (3) 3
Book Review (2) 2
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
应用 (7131) 7131
对策 (7069) 7069
问题 (4882) 4882
大学生 (4464) 4464
学生 (4387) 4387
影响因素 (4208) 4208
课堂教学 (3966) 3966
中国 (3650) 3650
创新 (3458) 3458
现状 (3332) 3332
护理 (3243) 3243
诊断 (3219) 3219
教学改革 (3160) 3160
教学 (3153) 3153
文学作品 (3008) 3008
高校 (3006) 3006
管理 (2965) 2965
治疗 (2896) 2896
教学方法 (2855) 2855
数值模拟 (2607) 2607
教师 (2472) 2472
策略 (2467) 2467
培养 (2453) 2453
分析 (2421) 2421
语文学习 (2400) 2400
措施 (2394) 2394
设计 (2391) 2391
小学生 (2387) 2387
影响 (2387) 2387
产量 (2344) 2344
磁共振成像 (2295) 2295
经济发展 (2275) 2275
高效液相色谱法 (2241) 2241
文学 (2234) 2234
疗效 (2229) 2229
阅读知识 (2219) 2219
发展 (2216) 2216
互联网 (2140) 2140
儿童 (2103) 2103
教学效果 (2027) 2027
预后 (2026) 2026
课外阅读 (1977) 1977
糖尿病 (1937) 1937
企业 (1864) 1864
研究 (1853) 1853
教学模式 (1847) 1847
实践 (1835) 1835
语文教学 (1835) 1835
作文 (1824) 1824
思想政治教育 (1803) 1803
改革 (1797) 1797
危险因素 (1728) 1728
信息技术 (1713) 1713
技术 (1693) 1693
高职院校 (1684) 1684
建议 (1616) 1616
中学生 (1586) 1586
优化 (1553) 1553
小学语文 (1541) 1541
综述 (1527) 1527
方法 (1524) 1524
质量控制 (1507) 1507
小学数学 (1500) 1500
生活质量 (1494) 1494
临床疗效 (1467) 1467
小学 (1462) 1462
人才培养 (1460) 1460
原因 (1456) 1456
数学教学 (1450) 1450
大鼠 (1445) 1445
教学质量 (1442) 1442
教育 (1435) 1435
防治 (1424) 1424
老师 (1416) 1416
诗歌 (1416) 1416
思想政治工作 (1410) 1410
可持续发展 (1383) 1383
农村 (1373) 1373
现代文学 (1366) 1366
老年人 (1366) 1366
孩子 (1352) 1352
physics (1331) 1331
施工技术 (1331) 1331
诗集 (1331) 1331
高效液相色谱 (1330) 1330
调查 (1326) 1326
高血压 (1321) 1321
教学内容 (1320) 1320
冠心病 (1314) 1314
领导干部 (1314) 1314
经济效益 (1313) 1313
力学性能 (1306) 1306
performing operations (1287) 1287
transporting (1287) 1287
学习 (1278) 1278
阅读教学 (1276) 1276
超声检查 (1265) 1265
国有企业 (1256) 1256
诗词 (1242) 1242
水稻 (1241) 1241
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2012, Di 1 ban., Xian xiang xue yuan dian yi cong., ISBN 7100095891, 2, 2, 510
Book
2017, Di 1 ban., Yu fa hua ci hui hua yu Han yu yan jiu cong shu, ISBN 9787548611431, 2, 6, 247 pages
Book
11/2014, Chu ban., Ren wen xin gui, ISBN 9789863600053, Volume 1, x, 277
Book
2001, Chu ban., San wen xi lie, ISBN 962449374X, x, 118
Book
2014, Xin ren wen cong shu, ISBN 7513314446, 1 v.
Book
2008, Di 1 ban., Dang dai bo shi sheng dao shi si bian ji cui shu xi. Di 6 ji, ISBN 9787807372295, 5, 337
Book
2009, Di 1 ban., Liu dian xue shu. Jing dian yu shu xie cong shu.Shu xie zi xi, ISBN 9787561763490, 3, 4, 3, 297
Book
1969, Tai 1st ed., Zhongguo fang zhi cong shu, Hua bei di fang, Volume 231, 200
Book
1986, Di 1 ban., 20 shi ji xi fang zhe xue yi cong, 16, 2, 84
Book
2012, Taiwan Kejia zu qun shi zhuan ti yan jiu, ISBN 9860325243, Volume 4-1
Book
1998, Beijing di 1 ban., 20 shi ji yi shu wen ku. Shi shu bian, ISBN 7503917075, 2, 290
Book
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.