UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Format Format
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
Journal Article (102912) 102912
Magazine Article (12545) 12545
Dissertation (944) 944
Conference Proceeding (500) 500
Patent (204) 204
Painting (18) 18
Book / eBook (17) 17
Book Chapter (3) 3
Manuscript (1) 1
Publication (1) 1
more...
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
应用 (676) 676
对策 (558) 558
中国 (480) 480
大学生 (392) 392
问题 (382) 382
数值模拟 (366) 366
创新 (358) 358
文学作品 (344) 344
课堂教学 (321) 321
高校 (309) 309
影响因素 (303) 303
管理 (281) 281
现状 (278) 278
栽培技术 (272) 272
文学 (262) 262
教学改革 (261) 261
产量 (252) 252
治疗 (250) 250
经济发展 (247) 247
设计 (241) 241
互联网 (240) 240
学生 (240) 240
语文学习 (235) 235
分析 (233) 233
企业 (228) 228
教学 (226) 226
science & technology (225) 225
阅读知识 (224) 224
领导干部 (224) 224
思想政治教育 (223) 223
技术 (218) 218
就这样 (216) 216
新媒体 (212) 212
教学效果 (210) 210
发展 (206) 206
护理 (198) 198
诊断 (198) 198
小学生 (196) 196
策略 (194) 194
课外阅读 (192) 192
影响 (191) 191
教学方法 (189) 189
诗词 (188) 188
玉米 (187) 187
措施 (186) 186
诗集 (183) 183
磁共振成像 (180) 180
培养 (178) 178
研究 (177) 177
作文 (176) 176
physical sciences (173) 173
思想政治工作 (172) 172
防治 (171) 171
诗歌 (169) 169
给你 (168) 168
人才培养 (165) 165
教师 (163) 163
高职院校 (161) 161
改革 (159) 159
physics (157) 157
力学性能 (154) 154
优化 (153) 153
信息技术 (152) 152
有限元分析 (152) 152
儿童 (148) 148
建议 (148) 148
耐药性 (148) 148
实践 (147) 147
astronomy & astrophysics (146) 146
河南省 (146) 146
教学模式 (144) 144
有限元 (144) 144
精神文明建设 (142) 142
人民群众 (141) 141
疗效 (141) 141
原因 (140) 140
经济效益 (140) 140
自主学习 (140) 140
水稻 (137) 137
发展趋势 (133) 133
国有企业 (133) 133
教育 (133) 133
综述 (129) 129
小麦 (128) 128
astrophysics (126) 126
告诉我 (126) 126
学校 (126) 126
教学质量 (125) 125
方法 (125) 125
稳定性 (125) 125
仿真 (124) 124
高效液相色谱法 (124) 124
学习 (123) 123
现代文学 (123) 123
不知道 (122) 122
大数据 (122) 122
学习过程 (122) 122
糖尿病 (121) 121
老年人 (120) 120
社会主义市场经济体制 (119) 119
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


2016, Di 1 ban., Zhao Shaoxian wen ji, ISBN 710111587X, 2 volumes (4, 1371 pages)
Book
Physical review letters, ISSN 0031-9007, 05/2017, Volume 118, Issue 18, pp. 181301 - 181301
Journal Article
Physical review letters, ISSN 0031-9007, 08/2011, Volume 107, Issue 7, pp. 071303 - 071303
Journal Article
Physical review letters, ISSN 0031-9007, 10/2012, Volume 109, Issue 17, pp. 171301 - 171301
Journal Article
International journal of modern physics. D, Gravitation, astrophysics, cosmology, ISSN 0218-2718, 11/2018, Volume 27, Issue 15, p. 1848005
Journal Article