UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
一朵花 (3630) 3630
就这样 (329) 329
给你 (298) 298
告诉我 (233) 233
不知道 (227) 227
我不知道 (177) 177
对我说 (149) 149
这个世界 (145) 145
一朵小红花 (140) 140
我自己 (140) 140
活着 (137) 137
一朵朵 (134) 134
在路上 (109) 109
人说 (97) 97
一本 (92) 92
我在 (90) 90
你我 (86) 86
花园里 (85) 85
如水 (84) 84
鸟鸣 (83) 83
摇摇头 (80) 80
月光下 (79) 79
花丛中 (77) 77
一只手 (71) 71
外一首 (71) 71
就是你 (70) 70
令人 (67) 67
她说 (67) 67
你喜欢 (66) 66
我爱 (65) 65
花开花落 (64) 64
我爱你 (63) 63
一朵小花 (61) 61
一瓣 (61) 61
一遍遍 (59) 59
可真 (58) 58
在乡下 (57) 57
这一天 (53) 53
十年 (51) 51
相信自己 (50) 50
小伙伴 (49) 49
声地 (46) 46
爬起来 (46) 46
你那 (45) 45
使人 (45) 45
回过头 (44) 44
人能 (43) 43
我将 (43) 43
一朵云 (39) 39
子里 (39) 39
往前走 (39) 39
相信你 (39) 39
一个女人 (37) 37
别人家 (37) 37
土里 (37) 37
天地之间 (37) 37
我一 (37) 37
一个女孩子 (36) 36
不好看 (36) 36
伙伴们 (36) 36
第二年 (36) 36
在阳台上 (35) 35
天都 (35) 35
屁股坐 (35) 35
花语 (35) 35
光里 (34) 34
问过 (33) 33
开一 (32) 32
一幅画 (31) 31
活下去 (31) 31
独自一人 (31) 31
七八 (30) 30
买东西 (30) 30
你怎么知道 (30) 30
冬夜 (30) 30
学习成绩 (30) 30
在人间 (29) 29
在远方 (29) 29
不如意 (28) 28
五彩斑斓 (28) 28
会说话 (28) 28
渐行渐远 (28) 28
生下来 (28) 28
花花草草 (28) 28
跑出去 (28) 28
二字 (27) 27
在黑暗中 (27) 27
太远 (27) 27
春天来了 (27) 27
一所 (26) 26
校门口 (26) 26
热爱生活 (26) 26
三十岁 (25) 25
把花 (25) 25
还给我 (25) 25
鸟声 (25) 25
一丛丛 (24) 24
一团团 (24) 24
伤痕累累 (24) 24
念想 (24) 24
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


五台山, ISSN 1004-5384, 2016, Issue 6, p. 33
Journal Article
五台山, ISSN 1004-5384, 2015, Issue 5, pp. 75 - 75
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2014, Issue S1, pp. 52 - 53
Journal Article
散文诗:上半月, ISSN 1004-7573, 2017, Issue 8, pp. 26 - 27
Journal Article
五台山, ISSN 1004-5384, 2016, Issue 6, pp. 30 - 31
Journal Article
五台山, ISSN 1004-5384, 2016, Issue 6, p. 30
Journal Article
by 芝墨
小学生导读, ISSN 1009-3796, 2016, Issue 7, pp. 68 - 69
Journal Article
诗歌月刊, ISSN 1009-8216, 2016, Issue 1, pp. 64 - 65
Journal Article
中国校园文学:中学读本, ISSN 1000-9809, 2016, Issue 6, pp. 1 - 1
Journal Article
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2016, Issue 3, p. 14
Journal Article
散文诗:下半月.校园文学, ISSN 1004-7573, 2015, Issue 9, pp. 23 - 23
Journal Article
by 萧萧
五台山, ISSN 1004-5384, 2015, Issue 1, pp. 79 - 80
Journal Article
by 左右
北极光, ISSN 1002-8137, 2016, Issue 9, pp. 36 - 36
Journal Article
税收征纳, ISSN 1007-3345, 2015, Issue 1, p. 11
Journal Article
考试与招生, ISSN 1674-1250, 2018, Issue 3, pp. 53 - 54
Journal Article
by 叶琛
泉州文学, ISSN 1005-5835, 2016, Issue 7, pp. 4 - 5
Journal Article
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2016, Issue 8, pp. 27 - 27
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 1, pp. 71 - 71
Journal Article
艺术评鉴, ISSN 1008-3359, 2016, Issue 16, pp. 30 - 32
Journal Article
by 雷霆
五台山, ISSN 1004-5384, 2015, Issue 5, pp. 74 - 74
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.