UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
上课 (8669) 8669
老师 (3061) 3061
学生 (2313) 2313
同学 (1591) 1591
教室 (1367) 1367
孩子 (977) 977
教师 (804) 804
上课铃 (760) 760
上课时间 (759) 759
学校 (688) 688
课堂 (541) 541
学习 (414) 414
班主任 (401) 401
课堂教学 (351) 351
讲台 (338) 338
上课铃声 (311) 311
备课 (295) 295
听讲 (292) 292
课时 (264) 264
班级 (237) 237
小学 (212) 212
开学 (210) 210
语文课 (209) 209
家长 (194) 194
办公室 (184) 184
学习成绩 (181) 181
校园 (171) 171
语文老师 (170) 170
座位 (166) 166
教育 (165) 165
教学 (161) 161
作业 (158) 158
游戏 (153) 153
回答问题 (152) 152
数学老师 (147) 147
课后 (144) 144
考试 (141) 141
小学生 (138) 138
注意力 (138) 138
教学效果 (137) 137
讲课 (137) 137
睡觉 (133) 133
上课睡觉 (129) 129
妈妈 (126) 126
公开课 (125) 125
上课方式 (120) 120
女孩 (119) 119
就这样 (118) 118
作文课 (117) 117
中学 (116) 116
堂课 (116) 116
数学课 (114) 114
读书 (114) 114
课前 (114) 114
语文 (113) 113
课堂气氛 (113) 113
作文 (112) 112
课文 (110) 110
给你 (108) 108
初中 (105) 105
小朋友 (105) 105
师生 (102) 102
高中 (102) 102
上课内容 (100) 100
告诉我 (100) 100
五年级 (98) 98
校长 (96) 96
体育课 (95) 95
数学 (95) 95
文章 (95) 95
教学过程 (92) 92
书包 (90) 90
课堂纪律 (88) 88
一年级 (87) 87
英语老师 (87) 87
迟到 (87) 87
课本 (85) 85
不知道 (84) 84
教学质量 (84) 84
语文教学 (84) 84
听课 (83) 83
新学期 (83) 83
语文课堂 (83) 83
幼儿园 (81) 81
上课教师 (79) 79
教学方法 (78) 78
竟然 (78) 78
评课 (77) 77
大学 (75) 75
教学内容 (75) 75
教学工作 (75) 75
教案 (75) 75
时间 (72) 72
教学实录 (71) 71
教授 (71) 71
上课期间 (70) 70
快乐 (70) 70
哭 (67) 67
学习过程 (67) 67
对我说 (67) 67
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 芝墨
小学生导读, ISSN 1009-3796, 2016, Issue 5, pp. 36 - 37
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2015, Volume 35, Issue 7, pp. 57 - 58
Journal Article
中国数学教育:初中版, ISSN 1673-8284, 2015, Issue 11, pp. 44 - 46
Journal Article
by 亮子
中国校园文学:小学读本, ISSN 1000-9809, 2017, Issue 10, pp. 50 - 50
Journal Article
作文大王:低年级, ISSN 1009-7813, 2017, Issue 9, pp. 7 - 7
Journal Article
快乐作文(低年级版), ISSN 1673-0666, 2017, Issue 4, pp. 9 - 9
Journal Article
山东教育:中学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 12, pp. 16 - 16
Journal Article
作文大王:低年级, ISSN 1009-7813, 2017, Issue 9, pp. 8 - 9
Journal Article
语文教学通讯:小学(C), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 2, pp. 1 - 1
Journal Article
微型小说选刊, ISSN 1005-3840, 2016, Issue 5, pp. 92 - 94
Journal Article
by 钟微
中学生, ISSN 1003-0204, 2016, Issue 3, pp. 10 - 10
Journal Article
快乐作文(低年级版), ISSN 1673-0666, 2016, Issue 7, pp. 9 - 9
Journal Article
by 何捷
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2016, Issue 21, pp. 32 - 33
Journal Article
快乐作文(低年级版), ISSN 1673-0666, 2016, Issue 1, pp. 25 - 25
Journal Article
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2017, Issue 1, pp. 60 - 60
Journal Article
by 艾丽
山东教育:小学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 1, pp. 34 - 34
Journal Article
山东教育:小学刊, ISSN 1004-0897, 2017, Issue 5, pp. 55 - 55
Journal Article
by 张文
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2017, Issue 1, pp. 76 - 76
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2017, Issue 31, pp. 75 - 76
Journal Article
上海教育, ISSN 1006-2068, 2017, Issue 2, pp. 60 - 61
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.