UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
不知道 (24111) 24111
我不知道 (12806) 12806
给你 (5926) 5926
告诉我 (4481) 4481
就这样 (4167) 4167
对我说 (3145) 3145
我自己 (2827) 2827
摇摇头 (1833) 1833
人说 (1688) 1688
这个世界 (1387) 1387
就是你 (1305) 1305
她说 (1237) 1237
活着 (1215) 1215
一只手 (1213) 1213
一本 (1006) 1006
在路上 (926) 926
这一天 (912) 912
回过头 (907) 907
可真 (826) 826
爬起来 (791) 791
令人 (763) 763
我在 (750) 750
你喜欢 (729) 729
往前走 (712) 712
我爱你 (704) 704
相信自己 (691) 691
声地 (685) 685
你那 (675) 675
你我 (668) 668
十年 (668) 668
你怎么知道 (665) 665
问过 (653) 653
我一 (609) 609
我爱 (581) 581
人能 (560) 560
第三天 (553) 553
想不起 (497) 497
一封信 (496) 496
次见 (496) 496
天都 (491) 491
相信你 (490) 490
子里 (484) 484
屁股坐 (474) 474
生下来 (455) 455
一遍遍 (454) 454
伙伴们 (446) 446
使人 (443) 443
在乡下 (436) 436
活下去 (434) 434
七八 (422) 422
一个女孩子 (421) 421
买东西 (418) 418
月光下 (416) 416
独自一人 (411) 411
第二年 (411) 411
去问 (410) 410
小伙伴 (403) 403
一朵花 (398) 398
别人家 (387) 387
跑出去 (380) 380
洗衣服 (379) 379
我将 (366) 366
你说我 (360) 360
会说话 (353) 353
在阳台上 (344) 344
对你说 (344) 344
如水 (342) 342
不好看 (338) 338
太远 (327) 327
三十岁 (324) 324
还给我 (320) 320
人从 (319) 319
十块钱 (315) 315
我们俩 (308) 308
鼓起勇气 (308) 308
一个女人 (292) 292
二字 (283) 283
我害怕 (280) 280
第一眼 (276) 276
花园里 (273) 273
狗日 (271) 271
一所 (268) 268
学习成绩 (266) 266
敲门声 (265) 265
一个问题 (261) 261
校门口 (250) 250
邻居们 (250) 250
那女孩 (248) 248
不如意 (243) 243
千里之外 (241) 241
天来 (234) 234
一朵朵 (231) 231
在黑暗中 (222) 222
天刚 (218) 218
凭什么 (213) 213
跑来跑去 (211) 211
生日礼物 (210) 210
我的母亲 (209) 209
最后一次 (209) 209
转了 (207) 207
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


雪花, ISSN 1002-2864, 2016, Issue 4, pp. 65 - 65
Journal Article
少年文摘, ISSN 1009-9301, 2016, Issue 7, pp. 46 - 46
Journal Article
语文世界:小学版, ISSN 1005-3778, 2016, Issue 6, pp. 1 - 1
Journal Article
湖北教育:新班主任, ISSN 1003-4390, 2016, Issue 4, p. 51
Journal Article
杂文月刊:文摘版, ISSN 1009-2218, 2016, Issue 10, p. 38
Journal Article
小学生导刊:高年级版, ISSN 1673-3983, 2015, Issue 11, pp. 20 - 20
Journal Article
Chángjiāng wényì, ISSN 0528-838X, 2015, Issue 2, pp. 1 - 1
Journal Article
Mei yuan, ISSN 1003-5605, 2015, Issue S1, p. 89
Journal Article
科普童话:新课堂, ISSN 1673-9442, 2015, Issue 7X, p. 17
Journal Article
中文自修:中学版, ISSN 1000-7245, 2015, Issue 4, pp. 4 - 4
Journal Article
by 林琬
文苑:经典美文, ISSN 1672-9404, 2015, Issue 9, pp. 36 - 36
Journal Article
小雪花:小学快乐作文, ISSN 1005-6246, 2017, Issue 10, pp. 32 - 32
Journal Article
by 陈洋
小星星:作文100分(小学3-6年级), ISSN 1006-8392, 2017, Issue 1, pp. 78 - 80
Journal Article
Pai chu suo gong zuo = Police station work, ISSN 2095-5030, 2017, Issue 9, pp. 98 - 98
Journal Article
小学生导读, ISSN 1009-3796, 2017, Issue 5, pp. 46 - 47
Journal Article
销售与市场, ISSN 1005-3530, 2017, Issue 8, pp. 14 - 14
Journal Article
意林, ISSN 1007-3841, 2014, Issue 12, pp. 58 - 58
Journal Article
杂文月刊:原创版, ISSN 1009-2218, 2014, Issue 4, pp. 22 - 22
Journal Article
新作文:小学(1-3年级), ISSN 1009-9433, 2014, Issue 12, pp. 22 - 22
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2014, Issue S1, pp. 22 - 23
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.