UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
个性化学习 (1320) 1320
个性化 (749) 749
个性化教学 (428) 428
自主学习 (330) 330
个性化阅读 (282) 282
学生 (267) 267
学习方式 (266) 266
学习过程 (243) 243
个性化行为 (239) 239
课堂教学 (237) 237
阅读教学 (205) 205
学生个性化 (165) 165
个性化发展 (163) 163
个性化教育 (163) 163
语文教学 (147) 147
学习 (141) 141
语文学习 (128) 128
语文课程标准 (119) 119
信息技术 (116) 116
小学 (114) 114
教师 (113) 113
学习兴趣 (107) 107
阅读实践 (107) 107
学习活动 (96) 96
教学模式 (94) 94
教学效果 (84) 84
尊重学生 (79) 79
课程标准 (79) 79
新课程标准 (77) 77
学习方法 (75) 75
学生个性 (72) 72
教学方法 (68) 68
教学策略 (66) 66
语文 (66) 66
数学教学 (64) 64
个体差异 (63) 63
课程改革 (63) 63
教学过程 (62) 62
引导学生 (61) 61
学习能力 (60) 60
培养 (59) 59
个性化推荐 (56) 56
应用 (56) 56
翻转课堂 (55) 55
学生自主学习 (54) 54
情感活动 (53) 53
新课程改革 (53) 53
课堂 (52) 52
学习内容 (51) 51
学习资源 (51) 51
远程教育 (48) 48
初中 (47) 47
小学生 (47) 47
教学设计 (47) 47
数据挖掘 (46) 46
合作学习 (45) 45
大数据 (45) 45
学习风格 (45) 45
学习环境 (44) 44
教学内容 (44) 44
终身学习 (44) 44
网络学习 (43) 43
教学活动 (42) 42
网络教育 (42) 42
教学方式 (41) 41
移动学习 (41) 41
学生学习 (39) 39
数学课堂 (39) 39
语文阅读教学 (39) 39
学习需求 (38) 38
教学改革 (38) 38
语文课堂 (38) 38
学习模式 (37) 37
小学数学 (37) 37
新课程 (37) 37
学习态度 (36) 36
自主学习能力 (36) 36
实践 (35) 35
小学语文 (35) 35
自主阅读 (35) 35
英语教学 (35) 35
大学英语 (34) 34
学习分析 (34) 34
个性化服务 (33) 33
学习效率 (33) 33
现代信息技术 (33) 33
研究性学习 (33) 33
素质教育 (33) 33
教育理念 (32) 32
课堂教学模式 (32) 32
个性化需求 (31) 31
微课 (31) 31
情感熏陶 (31) 31
教育信息化 (31) 31
网络 (31) 31
网络教学 (31) 31
网络环境 (31) 31
课堂教学环境 (31) 31
作业设计 (30) 30
教学个性化 (30) 30
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2014, Issue 2, pp. 108 - 113
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2014, Issue 7, pp. 126 - 132
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 10, pp. 103 - 108
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 7, pp. 26 - 32
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 12, pp. 103 - 108
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 6, pp. 86 - 91
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 3, pp. 70 - 75
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 10, pp. 57 - 61
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2014, Issue 6, pp. 6 - 10
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 4, pp. 88 - 94
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 6, pp. 127 - 131
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 5, pp. 67 - 72
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2013, Volume 23, Issue 3, pp. 87 - 90
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 1, pp. 41 - 48
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2014, Issue 11, pp. 111 - 115
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 10, pp. 28 - 32
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2013, Volume 23, Issue 4, pp. 106 - 109
Journal Article
考试周刊, ISSN 1673-8918, 2017, Issue 14, pp. 168 - 168
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.