UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
中国戏曲 (67) 67
唱腔 (50) 50
戏曲唱腔 (33) 33
音乐唱腔 (19) 19
戏曲音乐 (18) 18
京剧唱腔 (12) 12
戏曲艺术 (11) 11
中国戏曲艺术 (10) 10
唱腔音乐 (10) 10
京剧 (8) 8
剧种 (8) 8
中国 (7) 7
唱腔艺术 (7) 7
演员 (7) 7
观众 (7) 7
京剧艺术 (6) 6
戏曲剧种 (6) 6
昆曲 (6) 6
艺术风格 (6) 6
中国传统戏曲 (5) 5
中国戏曲研究 (5) 5
唱腔设计 (5) 5
中国戏曲学院 (4) 4
京剧音乐 (4) 4
传统戏 (4) 4
梅兰芳 (4) 4
程式性 (4) 4
艺术形式 (4) 4
节奏 (4) 4
锣鼓 (4) 4
黄梅戏 (4) 4
中国传统 (3) 3
中国民族音乐 (3) 3
中国音乐 (3) 3
传统戏曲 (3) 3
作曲家 (3) 3
地方戏曲 (3) 3
声腔 (3) 3
徽班 (3) 3
戏曲乐队 (3) 3
戏曲表演 (3) 3
手法 (3) 3
新中国成立 (3) 3
旋律 (3) 3
流派唱腔 (3) 3
现代戏 (3) 3
程式 (3) 3
程砚秋 (3) 3
粤剧 (3) 3
综合艺术 (3) 3
表演体系 (3) 3
评剧 (3) 3
音乐 (3) 3
音乐结构 (3) 3
中国京剧 (2) 2
中国京剧院 (2) 2
中国传统音乐 (2) 2
中国剧协 (2) 2
中国古代 (2) 2
中国戏曲研究院 (2) 2
中国戏曲音乐 (2) 2
中国民族声乐 (2) 2
中国民歌 (2) 2
中国电影 (2) 2
中国音乐学院 (2) 2
人物性格 (2) 2
传承 (2) 2
传播 (2) 2
传统剧目 (2) 2
伴奏 (2) 2
借鉴 (2) 2
元杂剧 (2) 2
内心情感 (2) 2
发展 (2) 2
吴炳 (2) 2
唱法 (2) 2
唱词 (2) 2
器乐伴奏 (2) 2
地方戏 (2) 2
地方戏曲剧种 (2) 2
坠子 (2) 2
基本特征 (2) 2
壮剧 (2) 2
壮族人 (2) 2
娱乐形式 (2) 2
寻亲记 (2) 2
念白 (2) 2
戏剧演出 (2) 2
戏曲 (2) 2
戏曲剧目 (2) 2
戏曲发展 (2) 2
戏曲声腔 (2) 2
戏曲教育 (2) 2
戏曲文化 (2) 2
戏曲文学 (2) 2
戏曲演员 (2) 2
戏曲片 (2) 2
戏曲电影 (2) 2
戏曲程式 (2) 2
戏曲舞台 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 24, pp. 71 - 72
Journal Article
Journal Article
Journal Article
南国红豆, ISSN 1006-2637, 2017, Issue 6, pp. 18 - 20
Journal Article
Yishu baijia, ISSN 1003-9104, 2014, Volume 30, Issue 5, pp. 10 - 17
Journal Article
Xi qu yi shu (Beijing, China), ISSN 1002-8927, 1983, Issue 4, pp. 32 - 39
Journal Article
by 李丹
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2013, Issue 9, pp. 20 - 20
Journal Article
戏剧丛刊, ISSN 1000-7288, 2014, Issue 1, pp. 26 - 28
Journal Article
黄钟:武汉音乐学院学报, ISSN 1003-7721, 2015, Issue 2, pp. 92 - 97
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2013, Issue 12, pp. 14 - 14
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2012, Issue 4, pp. 19 - 19
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2011, Issue 8, pp. 10 - 10
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2013, Issue 12, pp. 40 - 40
Journal Article
东方艺术, ISSN 1005-9733, 2013, Issue S2, pp. 97 - 99
Journal Article
by 张乐
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2010, Issue 3, pp. 8 - 8
Journal Article
Huang mei xi yi shu, ISSN 1003-5826, 2017, Issue 3, pp. 42 - 43
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.