UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
中小企业 (801) 801
产业集群 (477) 477
中小企业集群 (404) 404
企业集群 (135) 135
集群 (99) 99
竞争优势 (72) 72
技术创新 (70) 70
中国 (62) 62
融资 (62) 62
集群融资 (52) 52
对策 (31) 31
集群发展 (31) 31
竞争力 (29) 29
创新 (27) 27
浙江 (26) 26
科技型中小企业 (26) 26
中小企业融资 (25) 25
经济发展 (25) 25
区域经济 (24) 24
创新能力 (20) 20
转型升级 (20) 20
问题 (20) 20
集群创新 (20) 20
融资模式 (18) 18
规模经济 (18) 18
集群化发展 (18) 18
集群效应 (17) 17
专业化分工 (16) 16
发展 (16) 16
核心竞争力 (16) 16
融资优势 (16) 16
集群化 (16) 16
中小企业发展 (15) 15
公共服务平台 (15) 15
区域品牌 (15) 15
可持续发展 (15) 15
产业链 (14) 14
优势 (14) 14
区域经济发展 (14) 14
企业发展 (13) 13
浙江省 (13) 13
产业集群发展 (12) 12
信息化 (12) 12
县域经济 (12) 12
发展战略 (12) 12
市场竞争 (12) 12
民营中小企业 (12) 12
河北省 (12) 12
社会资本 (12) 12
集群企业 (12) 12
中国纺织 (11) 11
企业竞争力 (11) 11
企业规模 (11) 11
国际化 (11) 11
小企业发展 (11) 11
工业协会 (11) 11
政府 (11) 11
经济增长 (11) 11
创新网络 (10) 10
意大利 (10) 10
经济全球化 (10) 10
金融危机 (10) 10
集群式创新 (10) 10
专业化 (9) 9
专业市场 (9) 9
中小企业产业集群 (9) 9
产业升级 (9) 9
产业协作 (9) 9
供应链融资 (9) 9
山东省 (9) 9
平台建设 (9) 9
技术创新能力 (9) 9
持续竞争优势 (9) 9
现状 (9) 9
电子商务 (9) 9
策略 (9) 9
融资渠道 (9) 9
路径 (9) 9
集群优势 (9) 9
集群竞争力 (9) 9
中小型企业 (8) 8
交易成本 (8) 8
产业集聚 (8) 8
供应链 (8) 8
创新集群 (8) 8
区域营销 (8) 8
发展中国家 (8) 8
发展对策 (8) 8
发展模式 (8) 8
块状经济 (8) 8
影响因素 (8) 8
循环经济 (8) 8
提升 (8) 8
纺织产业 (8) 8
金融支持 (8) 8
风险 (8) 8
主导产业 (7) 7
互助担保 (7) 7
产业 (7) 7
传统产业 (7) 7
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 32, pp. 94 - 95
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 6, pp. 27 - 28
Journal Article
嘉兴学院学报, ISSN 1671-3079, 2017, Volume 29, Issue 2, pp. 98 - 102
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 18, pp. 34 - 35
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 9, pp. 106 - 107
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 40, pp. 70 - 70
Journal Article
财经理论研究, ISSN 2095-5863, 2017, Issue 3, pp. 101 - 112
Journal Article
惠州学院学报, ISSN 1671-5934, 2015, Volume 35, Issue 2, pp. 37 - 40
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2013, Issue 11, pp. 69 - 69
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2013, Issue 21, pp. 128 - 128
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2013, Issue 2, pp. 286 - 286
Journal Article
财务与金融, ISSN 1674-3059, 2016, Issue 2, pp. 18 - 23
Journal Article
by 袁申
金融发展评论, ISSN 1674-8875, 2016, Issue 4, pp. 105 - 115
Journal Article
by 刘笠
现代商业, ISSN 1673-5889, 2013, Issue 31, p. 185
Journal Article
by 丁英
四川行政学院学报, ISSN 1008-6323, 2012, Issue 5, pp. 85 - 90
Journal Article
四川行政学院学报, ISSN 1008-6323, 2012, Issue 5, pp. 91 - 94
Journal Article
运筹与管理, ISSN 1007-3221, 2017, Volume 26, Issue 2, pp. 165 - 172
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 01/2010, Volume 30, Issue 2, pp. 180 - 181
Journal Article
天津经济, ISSN 1006-8570, 2015, Issue 2, pp. 74 - 77
Journal Article
南都学坛:南阳师范学院人文社会科学学报, ISSN 1002-6320, 2013, Volume 33, Issue 5, pp. 112 - 116
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.