X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
中小学教师 (8459) 8459
中小学 (5643) 5643
教师 (1929) 1929
农村中小学 (844) 844
教师培训 (835) 835
教师队伍建设 (666) 666
中小学体育教师 (613) 613
中小学教师培训 (577) 577
课程改革 (570) 570
继续教育 (566) 566
教师队伍 (558) 558
学生 (548) 548
中小学教育 (528) 528
教师专业发展 (520) 520
教育部 (519) 519
中小学校长 (493) 493
体育教师 (468) 468
农村中小学教师 (459) 459
素质教育 (421) 421
中小学音乐教师 (412) 412
学校 (397) 397
基础教育 (375) 375
课堂教学 (374) 374
中小学教师队伍 (358) 358
教育改革 (357) 357
教师素质 (338) 338
教学质量 (331) 331
教师教育 (299) 299
教育科研 (288) 288
青年教师 (285) 285
骨干教师 (277) 277
教学方法 (276) 276
教育质量 (275) 275
教育事业 (264) 264
对策 (254) 254
新课程改革 (253) 253
中学教师 (248) 248
语文教师 (247) 247
农村 (239) 239
学校管理 (239) 239
教师继续教育 (239) 239
2010年 (238) 238
教育局 (237) 237
教师进修学校 (234) 234
专业发展 (233) 233
中小学体育 (231) 231
教师培训工作 (220) 220
音乐教师 (220) 220
现状 (217) 217
培训模式 (214) 214
基础教育课程改革 (213) 213
教育学院 (213) 213
教育教学 (213) 213
师范教育 (208) 208
培训 (207) 207
中小学生 (206) 206
教育工作者 (205) 205
校本培训 (205) 205
教育行政部门 (204) 204
信息技术 (201) 201
老师 (196) 196
优秀教师 (195) 195
农村教师 (195) 195
师范院校 (193) 193
省教育厅 (192) 192
中学 (191) 191
教师专业成长 (190) 190
心理健康 (185) 185
教学实践 (184) 184
美国 (181) 181
国家级培训 (180) 180
教学工作 (179) 179
幼儿园 (178) 178
特级教师 (174) 174
远程培训 (171) 171
应试教育 (170) 170
教学改革 (170) 170
教学内容 (168) 168
教书育人 (166) 166
校长 (166) 166
心理健康教育 (162) 162
中小学教学 (154) 154
语文教学 (153) 153
初中教师 (152) 152
中国 (150) 150
教育信息化 (149) 149
英语教师 (149) 149
一线教师 (143) 143
调查 (142) 142
农村学校 (139) 139
班主任 (139) 139
北京市 (138) 138
小学教师 (137) 137
教师专业化 (136) 136
教育 (136) 136
中小学校 (135) 135
基础教育改革 (135) 135
高级教师 (135) 135
培训项目 (134) 134
教育工作 (134) 134
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2017, Volume 29, Issue 4, pp. 52 - 59
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 9, pp. 85 - 90
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 10, pp. 44 - 50
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 9, pp. 28 - 33
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 8, pp. 86 - 92
Journal Article
教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2017, Volume 29, Issue 2, pp. 66 - 70
Journal Article
教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2017, Volume 29, Issue 2, pp. 48 - 54
Journal Article
Fu dan jiao yu lun tan = Fudan education forum, ISSN 1672-0059, 2017, Volume 15, Issue 1, pp. 17 - 24
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2016, Volume 12, Issue 2, pp. 89 - 98
教师流动与流失是社会热点话题,如何吸引和保留优秀教师是教育管理的重要内容,也是保证基础教育质量的关键。利用北京、云南、吉林三省市1... 
中小学教师 | 工作满意度 | 流动意向 | 教师流动 | 全面薪酬
Journal Article
by 刘峰
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 7, pp. 132 - 136
Journal Article
by 王强
Xue bao. Huadong shifan daxue xuebao / Jiao yu ke xue ban, ISSN 1000-5560, 2015, Volume 33, Issue 4, pp. 41 - 48
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 3, pp. 99 - 106
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2012, Volume 34, Issue 8, pp. 14 - 19
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2014, Volume 10, Issue 2, pp. 77 - 85
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2014, Volume 10, Issue 2, pp. 70 - 76
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2012, Volume 34, Issue 4, pp. 63 - 67
本文分析了中小学教师队伍指标建设的国际背景,进而对国际组织OECD、UN-ESCO和美国教育部所建构的教师指标及其发展变化进行了对比,提出了建构我国中小学教师队伍指标的几点建议。 
指标 | 国际趋势 | 中小学教师
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 6, pp. 51 - 58
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2013, Volume 9, Issue 3, pp. 100 - 110
Journal Article
教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2017, Volume 29, Issue 1, pp. 102 - 108
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2012, Volume 8, Issue 4, pp. 89 - 95
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.