UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
中职 (1668) 1668
计算机教学 (890) 890
中职学校 (842) 842
计算机 (694) 694
中职计算机 (452) 452
计算机专业 (430) 430
中职教育 (384) 384
教学 (243) 243
教学方法 (241) 241
计算机应用基础 (225) 225
中职计算机教学 (214) 214
中职学生 (205) 205
教学改革 (199) 199
应用 (198) 198
中职院校 (176) 176
教学模式 (143) 143
项目教学法 (142) 142
计算机课程 (128) 128
计算机基础 (123) 123
改革 (117) 117
中等职业学校 (103) 103
计算机教育 (102) 102
课堂教学 (97) 97
中职生 (94) 94
创新能力 (94) 94
计算机技术 (93) 93
计算机应用 (91) 91
培养 (89) 89
学生 (71) 71
对策 (71) 71
中职教学 (70) 70
策略 (70) 70
学习兴趣 (66) 66
计算机网络 (66) 66
微课 (65) 65
问题 (65) 65
现状 (62) 62
任务驱动 (61) 61
信息技术 (60) 60
课程改革 (60) 60
分层教学 (59) 59
教学策略 (55) 55
实践 (54) 54
实践能力 (53) 53
教学质量 (53) 53
创新 (52) 52
中职计算机专业 (50) 50
计算机基础教学 (49) 49
计算机网络技术 (49) 49
项目教学 (49) 49
任务驱动法 (47) 47
教学现状 (46) 46
实践教学 (45) 45
就业 (45) 45
就业导向 (45) 45
课程设置 (44) 44
计算机基础课程 (43) 43
计算机应用专业 (43) 43
有效教学 (41) 41
计算机教师 (41) 41
教学实践 (39) 39
教学效果 (39) 39
专业学生 (38) 38
职业教育 (38) 38
课程教学 (37) 37
专业教学 (36) 36
案例教学法 (36) 36
计算机专业课 (35) 35
任务驱动教学法 (34) 34
翻转课堂 (33) 33
中等职业教育 (32) 32
教学内容 (32) 32
计算机基础课 (32) 32
中职计算机教育 (31) 31
方法 (30) 30
人才培养 (28) 28
兴趣 (28) 28
自主学习 (28) 28
计算机课堂 (28) 28
优化 (27) 27
创新教育 (27) 27
教学过程 (27) 27
有效性 (26) 26
课程 (26) 26
基础教学 (25) 25
教学研究 (25) 25
职中 (25) 25
专业课程 (24) 24
实训教学 (24) 24
能力的培养 (24) 24
基础课程 (23) 23
校企合作 (23) 23
计算机知识 (23) 23
计算机组装与维护 (23) 23
计算机课程教学 (23) 23
学习 (22) 22
教学设计 (22) 22
社会需求 (22) 22
分层教学法 (21) 21
因材施教 (21) 21
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 14, pp. 80 - 81
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2016, Issue 12, p. 233
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 2, pp. 154 - 154
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 6, p. 202
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 14, p. 108
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 8, p. 105
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 15, pp. 47 - 47
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 3, p. 85
Journal Article
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2018, Volume 19, Issue 3, pp. 225 - 226
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 23, pp. 137 - 137
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2016, Issue 12, p. 276
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 36, pp. 177 - 177
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 32, pp. 84 - 85
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 16, pp. 181 - 181
Journal Article
by 付刚
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2017, Issue 11, pp. 146 - 146
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 11, pp. 153 - 153
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 8, p. 86
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 12, pp. 205 - 205
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 84, pp. 76 - 77
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 6, pp. 219 - 219
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.