UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
中长跑 (404) 404
中长跑运动员 (289) 289
中长跑训练 (265) 265
训练方法 (202) 202
训练 (109) 109
中长跑项目 (79) 79
运动员 (66) 66
运动成绩 (65) 65
速度训练 (56) 56
少年中长跑运动员 (55) 55
速度耐力 (52) 52
运动训练 (51) 51
教练员 (47) 47
身体素质 (44) 44
青少年 (43) 43
女子中长跑 (42) 42
训练计划 (41) 41
耐力训练 (39) 39
训练手段 (39) 39
力量训练 (38) 38
高原训练 (38) 38
心理训练 (35) 35
训练法 (35) 35
中长跑运动 (34) 34
运动项目 (33) 33
训练强度 (32) 32
世界纪录 (31) 31
训练水平 (30) 30
运动负荷 (29) 29
意志品质 (28) 28
耐力素质 (27) 27
训练过程 (27) 27
中学生 (25) 25
优秀运动员 (25) 25
业余训练 (23) 23
基础训练 (23) 23
少年运动员 (23) 23
比赛 (23) 23
训练负荷 (23) 23
体育教学 (22) 22
速度 (22) 22
速度素质 (22) 22
赛前训练 (21) 21
身体素质训练 (21) 21
专项成绩 (20) 20
专项训练 (20) 20
耐力项目 (20) 20
有氧代谢能力 (19) 19
专项耐力 (18) 18
体育训练 (18) 18
方法 (17) 17
田径运动会 (17) 17
训练效果 (17) 17
课余训练 (17) 17
专项能力 (16) 16
体育教师 (16) 16
心理素质 (16) 16
训练周期 (16) 16
运动强度 (16) 16
青少年运动员 (16) 16
力量耐力 (15) 15
有氧能力 (15) 15
短跑运动员 (15) 15
训练特点 (15) 15
越野跑 (15) 15
运动能力 (15) 15
运动量 (15) 15
速度能力 (15) 15
力量素质 (14) 14
变速跑 (14) 14
奥运会 (14) 14
无氧代谢 (14) 14
田径训练 (14) 14
训练安排 (14) 14
训练实践 (14) 14
速度力量 (14) 14
长距离跑 (14) 14
马拉松 (14) 14
优秀中长跑运动员 (13) 13
女子 (13) 13
身体训练 (13) 13
中长跑教学 (12) 12
学生 (12) 12
最大吸氧量 (12) 12
田径运动 (12) 12
训练模式 (12) 12
负荷强度 (12) 12
跑速 (12) 12
运动员训练 (12) 12
培养 (11) 11
大运动量训练 (11) 11
应用 (11) 11
技术训练 (11) 11
有氧代谢 (11) 11
比赛中 (11) 11
田径队 (11) 11
科学训练 (11) 11
运动水平 (11) 11
途中跑 (11) 11
高校 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 1, pp. 73 - 73
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 18, pp. 93 - 93
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 20, pp. 41 - 42
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 4, pp. 284 - 285
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2016, Issue 6, p. 129
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 21, pp. 38 - 38
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 1, pp. 20 - 21
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 20, pp. 38 - 39
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 18, pp. 74 - 75
Journal Article
by 邓秋
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2013, Issue 5, pp. 165 - 165
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 6, pp. 158 - 158
Journal Article
Journal Article
by 黄兵
长沙民政职业技术学院学报, ISSN 1671-5136, 2014, Issue 1, pp. 121 - 122
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2012, Volume 2, Issue 33, pp. 21 - 21
Journal Article
by 杨桦 and 毛晓峰
成都纺织高等专科学校学报, ISSN 1008-5580, 2008, Volume 25, Issue 3, pp. 73 - 76
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2012, Issue 4, pp. 170 - 170
Journal Article
by 曹波
大家, ISSN 1005-4553, 2012, Issue 12, pp. 195 - 195
Journal Article
祖国, ISSN 1673-8500, 2017, Issue 3, pp. 291 - 291
Journal Article
Ke xue wen hui, ISSN 1672-7894, 2017, Issue 22, pp. 114 - 115
Journal Article
by 徐磊
才智, ISSN 1673-0208, 2017, Issue 16, pp. 21 - 21
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.