UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
临床应用 (46866) 46866
应用 (4898) 4898
応用 (2758) 2758
臨床 (2753) 2753
治疗 (1945) 1945
药理作用 (1539) 1539
临床应用价值 (1523) 1523
疗效评价 (1250) 1250
不良反应 (909) 909
临床观察 (867) 867
诊断 (864) 864
临床 (797) 797
临床护理路径 (727) 727
护理 (703) 703
中药 (688) 688
抗菌药物 (653) 653
研究 (652) 652
患者 (623) 623
应用效果 (619) 619
化学成分 (591) 591
临床研究 (529) 529
综述 (526) 526
制备 (500) 500
临床疗效 (495) 495
并发症 (488) 488
临床应用效果 (480) 480
手术治疗 (477) 477
应用价值 (476) 476
临床护理 (472) 472
疗效 (408) 408
效果评估 (405) 405
临床效果 (400) 400
超声诊断 (382) 382
临床治疗 (376) 376
兽医临床 (373) 373
合理用药 (372) 372
中医药疗法 (361) 361
研究进展 (360) 360
糖尿病 (359) 359
临床实践 (357) 357
临床路径 (351) 351
抗生素 (351) 351
冠心病 (350) 350
鉴别诊断 (347) 347
药理 (342) 342
临床诊断 (341) 341
腹腔镜 (332) 332
治疗方法 (327) 327
静脉留置针 (326) 326
临床资料 (316) 316
设计 (303) 303
辨证论治 (303) 303
疗效观察 (298) 298
心血管疾病 (292) 292
検討 (292) 292
制作 (285) 285
安全性 (285) 285
质量控制 (285) 285
检测 (284) 284
临床工作 (279) 279
恶性肿瘤 (277) 277
中医治疗 (275) 275
学会 (274) 274
药物治疗 (272) 272
儿科 (271) 271
治疗效果 (270) 270
临床分析 (266) 266
2009年 (264) 264
研制 (264) 264
日本 (258) 258
総会 (256) 256
合理应用 (248) 248
中医药治疗 (247) 247
介入治疗 (245) 245
外科手术 (241) 241
手术方法 (236) 236
临床护理工作 (235) 235
伤寒论 (229) 229
測定 (226) 226
小儿 (225) 225
病理诊断 (223) 223
基礎 (219) 219
計測 (219) 219
临床意义 (218) 218
肿瘤 (217) 217
实验研究 (215) 215
早期诊断 (215) 215
健康教育 (214) 214
開発 (213) 213
作用机制 (212) 212
对照组 (211) 211
磁共振成像 (207) 207
儿童 (204) 204
围手术期 (203) 203
大会 (203) 203
进展 (203) 203
价值 (202) 202
分析 (199) 199
高血压 (199) 199
针灸疗法 (198) 198
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Shi jie Zhong yi yao, ISSN 1673-7202, 2017, Volume 12, Issue 9, pp. 2186 - 2194
Journal Article
赣南医学院学报, ISSN 1001-5779, 2017, Volume 37, Issue 2, pp. 277 - 278
Journal Article
兵团医学, ISSN 1672-4356, 2017, Volume 52, Issue 2, pp. 14 - 17
Journal Article
by 翟艳
海峡药学, ISSN 1006-3765, 2017, Volume 29, Issue 7, pp. 110 - 112
Journal Article
江西医药, ISSN 1006-2238, 2016, Volume 51, Issue 11, pp. 1294 - 1297
Journal Article
中医外治杂志, ISSN 1006-978X, 2016, Volume 25, Issue 2, pp. 55 - 57
Journal Article
国际呼吸杂志, ISSN 1673-436X, 2016, Volume 36, Issue 5, pp. 397 - 400
Journal Article
兽医导刊, ISSN 1673-8586, 2016, Issue 10, p. 189
Journal Article
海峡药学, ISSN 1006-3765, 2016, Volume 28, Issue 3, pp. 29 - 30
Journal Article
by 黄静
中国继续医学教育, ISSN 1674-9308, 2016, Volume 8, Issue 7, pp. 55 - 56
Journal Article
by 金志斌 and 何杰 and 胡洋 and 卜振军 and 马宁
Zhongguo yao fang, ISSN 1001-0408, 2016, Volume 27, Issue 35, pp. 5034 - 5037
Journal Article
实用临床护理学电子杂志, ISSN 2096-2479, 2017, Volume 2, Issue 5, pp. 54 - 55
Journal Article
中外医学研究, ISSN 1674-6805, 2017, Volume 15, Issue 12, pp. 160 - 162
Journal Article
山西职工医学院学报, ISSN 1671-0126, 2017, Volume 27, Issue 1, pp. 3 - 5
Journal Article
中国民康医学, ISSN 1672-0369, 2017, Volume 29, Issue 20, pp. 56 - 57
Journal Article
中国中医药现代远程教育, ISSN 1672-2779, 2017, Volume 15, Issue 9, pp. 148 - 150
Journal Article
中国医药导刊, ISSN 1009-0959, 2017, Volume 19, Issue 12, pp. 1385 - 1388
Journal Article
by 常宏
继续医学教育, ISSN 1004-6763, 2017, Volume 31, Issue 1, pp. 151 - 153
Journal Article
实用中西医结合临床, ISSN 1671-4040, 2017, Volume 17, Issue 4, pp. 163 - 165
Journal Article
中国实用护理杂志, ISSN 1672-7088, 2017, Volume 33, Issue 26, pp. 2021 - 2023
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.