UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
主体性 (12682) 12682
学生的主体性 (2309) 2309
学生主体性 (2177) 2177
课堂教学 (1611) 1611
译者主体性 (1008) 1008
主体性教育 (809) 809
学生 (763) 763
人的主体性 (739) 739
素质教育 (695) 695
自主学习 (656) 656
主体性教学 (551) 551
教师 (547) 547
主体性发展 (544) 544
新课程改革 (531) 531
学习过程 (524) 524
教学过程 (480) 480
语文教学 (473) 473
学习方式 (467) 467
主体性原则 (455) 455
教学效果 (453) 453
教学模式 (414) 414
思想政治教育 (404) 404
新课程 (384) 384
教学方法 (381) 381
主体间性 (374) 374
培养 (370) 370
数学教学 (367) 367
教学活动 (366) 366
学习活动 (340) 340
大学生 (304) 304
主体 (289) 289
学习主体性 (285) 285
师生关系 (285) 285
主体性作用 (276) 276
主体意识 (257) 257
阅读教学 (256) 256
课程标准 (252) 252
创造性 (250) 250
教学改革 (237) 237
初中 (236) 236
学习兴趣 (236) 236
体育教学 (231) 231
主体性地位 (230) 230
以人为本 (229) 229
教育理念 (229) 229
小学 (223) 223
创新精神 (220) 220
教学 (217) 217
高校 (217) 217
课程改革 (215) 215
教学情境 (207) 207
译者 (203) 203
实践 (194) 194
教学内容 (194) 194
英语教学 (192) 192
课堂 (192) 192
信息技术 (178) 178
中学 (177) 177
引导学生 (177) 177
马克思主义哲学 (177) 177
新课程标准 (175) 175
思维能力 (174) 174
能力的培养 (173) 173
学生的主体作用 (172) 172
学生自主学习 (171) 171
自我教育 (170) 170
教学实践 (169) 169
教学策略 (166) 166
高中 (166) 166
数学课堂教学 (165) 165
教育 (164) 164
自我意识 (164) 164
马克思主义 (161) 161
教育工作者 (160) 160
翻译 (160) 160
应用 (155) 155
实践活动 (152) 152
价值取向 (149) 149
学习方法 (149) 149
以学生为主体 (148) 148
教学方式 (147) 147
教育改革 (145) 145
学校教育 (144) 144
主体性德育 (143) 143
创新能力 (143) 143
中学生 (141) 141
文化主体性 (138) 138
创造性思维 (137) 137
小学数学 (137) 137
马克思 (136) 136
德育 (135) 135
教学质量 (135) 135
道德教育 (135) 135
交互主体性 (134) 134
学生主动参与 (134) 134
数学课堂 (132) 132
人的发展 (131) 131
学会学习 (131) 131
语文课堂 (130) 130
课堂气氛 (130) 130
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 2, pp. 184 - 185
Journal Article
by 张勇
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 25, pp. 90 - 91
Journal Article
东南传播, ISSN 1672-9579, 2017, Issue 4, pp. 145 - 147
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 7, pp. 22 - 23
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 30, pp. 157 - 157
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 10, pp. 25 - 26
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 11, pp. 231 - 231
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Issue 2, pp. 184 - 185
Journal Article
by 易明
中州大学学报, ISSN 1008-3715, 2017, Volume 34, Issue 1, pp. 109 - 112
Journal Article
by 邹薇
西安政治学院学报, ISSN 1008-5815, 2017, Volume 30, Issue 3, pp. 21 - 26
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 51, pp. 41 - 42
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 30, pp. 25 - 26
Journal Article
国家教育行政学院学报, ISSN 1672-4038, 2016, Issue 10, pp. 52 - 56
Journal Article
保定学院学报, ISSN 1674-2494, 2016, Volume 29, Issue 2, pp. 85 - 89
Journal Article
课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2018, Issue 1, pp. 20 - 23
Journal Article
by 常乐
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 286 - 286
Journal Article
新乡学院学报, ISSN 2095-7726, 2018, Volume 35, Issue 2, pp. 48 - 50
Journal Article
晋中学院学报, ISSN 1673-1808, 2018, Volume 35, Issue 1, pp. 103 - 105
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 14, pp. 106 - 106
Journal Article
by 张丹
广西民族师范学院学报, ISSN 1674-8891, 2016, Volume 33, Issue 4, pp. 111 - 114
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.