UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
主体性 (3) 3
学习策略 (3) 3
教师 (3) 3
主体性发展 (2) 2
专业发展需要 (1) 1
个性化学习 (1) 1
主体性;教师发展;策略 (1) 1
主体性发展;课堂教学;学生个体;主体教育思想;教师教学;积极参与;思考;形态转化;学习活动;教学策略 (1) 1
主动参与 (1) 1
互动交流 (1) 1
互助 (1) 1
以人为本 (1) 1
优化课堂教学 (1) 1
促进作用 (1) 1
充分发展 (1) 1
创新意识 (1) 1
初中数学教师 (1) 1
协作能力 (1) 1
发展策略 (1) 1
合作学习 (1) 1
合作性 (1) 1
合作探究 (1) 1
启发式 (1) 1
在园 (1) 1
培训新模式 (1) 1
基本特征 (1) 1
填鸭式教学 (1) 1
多方联动 (1) 1
多样化 (1) 1
学习主体性 (1) 1
学习方式 (1) 1
学习活动 (1) 1
学会学习 (1) 1
学前教育发展 (1) 1
学生个体 (1) 1
学生主体性 (1) 1
学生发展 (1) 1
学生学习方式 (1) 1
学生的主体性 (1) 1
学生的发展 (1) 1
学生自主 (1) 1
实施细则 (1) 1
导学 (1) 1
导练 (1) 1
指导策略 (1) 1
探究性 (1) 1
教学效果 (1) 1
教学方式 (1) 1
教学活动 (1) 1
教学策略 (1) 1
教师专业能力 (1) 1
教师发展 (1) 1
教师心理健康 (1) 1
教师组织 (1) 1
教育教学成果 (1) 1
教育督导室 (1) 1
教育督导工作 (1) 1
教育策略 (1) 1
教育素养 (1) 1
教育观念 (1) 1
数学分层教学 (1) 1
数学素养 (1) 1
数学课 (1) 1
新课程改革 (1) 1
模式多样化 (1) 1
生存和发展 (1) 1
生本理念 (1) 1
社会需要 (1) 1
素质教育思想 (1) 1
综合型人才 (1) 1
综合知识 (1) 1
自主学习 (1) 1
自主性 (1) 1
被动接受 (1) 1
评价指标 (1) 1
课堂教学策略 (1) 1
课改 (1) 1
课程标准 (1) 1
进课堂 (1) 1
重要任务 (1) 1
问题解决 (1) 1
集 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 30, pp. 25 - 26
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2017, Issue 1, pp. 139 - 142
Journal Article
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2010, Issue 11, pp. 80 - 80
Journal Article
学前课程研究, ISSN 1673-9531, 2008, Issue 9, pp. 60 - 61
Journal Article
by 乔键
北京教育:普教版, ISSN 1000-7997, 2017, Issue 7, pp. 36 - 37
Journal Article
教育研究与评论:中学教育教学, ISSN 1674-4632, 2014, Issue 12, pp. 92 - 92
Journal Article
语数外学习:初中版(中旬), ISSN 1005-6343, 2014, Issue 10, pp. 12 - 12
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.