UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
主导产业 (6239) 6239
产业结构 (500) 500
农业产业化 (404) 404
龙头企业 (369) 369
经济发展 (357) 357
农村经济 (257) 257
支柱产业 (251) 251
农民增收 (212) 212
政府主导 (210) 210
农业主导产业 (207) 207
产业结构调整 (174) 174
中国 (165) 165
资源优势 (155) 155
区域经济 (140) 140
产业政策 (138) 138
种植面积 (133) 133
特色主导产业 (131) 131
产业发展 (130) 130
经济增长 (127) 127
农业产业化经营 (121) 121
主导产业选择 (117) 117
农民收入 (113) 113
县域经济 (111) 111
产业集群 (107) 107
畜牧业 (101) 101
可持续发展 (100) 100
国民经济 (99) 99
新兴产业 (96) 96
经济效益 (94) 94
主导产品 (93) 93
农村经济发展 (90) 90
农业生产 (89) 89
乡镇企业 (88) 88
农业发展 (88) 88
区域主导产业 (86) 86
特色产业 (86) 86
现代农业 (83) 83
基础产业 (81) 81
发展战略 (79) 79
优势产业 (78) 78
县域经济发展 (78) 78
生产要素 (76) 76
高新技术产业 (76) 76
选择 (73) 73
主导地位 (72) 72
技术创新 (71) 71
基地建设 (70) 70
培育 (66) 66
第三产业 (64) 64
农产品 (63) 63
扶贫工作 (62) 62
生产基地 (62) 62
跨越式发展 (61) 61
优势主导产业 (60) 60
外向型经济 (60) 60
农业 (59) 59
指标体系 (59) 59
农业产业化发展 (58) 58
结构调整 (58) 58
比较优势 (57) 57
传统产业 (56) 56
农民人均纯收入 (56) 56
产业化经营 (55) 55
资源型城市 (55) 55
产业转型升级 (54) 54
产业扶贫 (53) 53
产业化发展 (52) 52
农业现代化 (51) 51
地区经济 (50) 50
新农村建设 (50) 50
选择基准 (50) 50
产业链 (49) 49
技术进步 (49) 49
旅游业 (49) 49
农业增效 (48) 48
农民 (48) 48
蔬菜产业 (48) 48
农业结构调整 (47) 47
基础设施 (47) 47
工业经济 (47) 47
农业产业结构 (46) 46
农业结构 (46) 46
扶贫资金 (46) 46
经济发展战略 (46) 46
现代服务业 (45) 45
专业合作社 (44) 44
工业主导产业 (44) 44
服务业 (44) 44
主导 (43) 43
改革开放 (43) 43
粮食生产 (43) 43
调整产业结构 (43) 43
产业基地 (42) 42
农村建设 (42) 42
浙江省 (42) 42
科学发展观 (42) 42
耕地面积 (42) 42
脱贫致富 (42) 42
贫困地区 (42) 42
区域经济发展 (41) 41
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代商业, ISSN 1673-5889, 2012, Issue 9, pp. 50 - 52
Journal Article
湖南农业, ISSN 1005-362X, 2017, Issue 9, p. 4
Journal Article
中国农垦, ISSN 0529-6382, 2018, Issue 3, pp. 18 - 20
Journal Article
经济研究参考, ISSN 2095-3151, 2016, Issue 40, pp. 71 - 74
Journal Article
by 关鑫 and 卢布 and 李建国 and 孔令枫
土壤与作物, ISSN 2095-2961, 2016, Volume 5, Issue 2, pp. 96 - 104
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2016, Issue 3, pp. 178 - 179
Journal Article
天津经济, ISSN 1006-8570, 2016, Issue 8, pp. 12 - 14
Journal Article
Xiandai riben jingji, ISSN 1000-355X, 2016, Issue 4, pp. 70 - 82
Journal Article
by 魏志平 and 龙文 and 王霦 and 石敏俊
科技促进发展, ISSN 1672-996X, 2016, Volume 12, Issue 3, pp. 313 - 322
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2016, Volume 19, Issue 24, pp. 123 - 124
Journal Article
新疆师范大学学报(自然科学版), ISSN 1008-9659, 2016, Volume 35, Issue 1, pp. 5 - 11
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2016, Issue 23, pp. 179 - 180
Journal Article
安徽广播电视大学学报, ISSN 1008-6021, 2012, Issue 1, pp. 63 - 68
Journal Article
当代县域经济, ISSN 2095-6371, 2017, Issue 12, pp. 40 - 43
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2014, Issue 15, pp. 95 - 96
Journal Article
甘肃农业, ISSN 1673-9019, 2014, Issue 3, pp. 26 - 27
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2014, Issue 17, pp. 140 - 141
Journal Article
沈阳干部学刊, ISSN 1672-5840, 2014, Issue 6, pp. 21 - 22
Journal Article
by 高燃
城市地理, ISSN 1674-2508, 2014, Issue 8X, pp. 270 - 272
Journal Article
唐山学院学报, ISSN 1672-349X, 2014, Volume 27, Issue 1, pp. 1 - 3
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.