UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
主导作用 (2014) 2014
教师主导作用 (991) 991
教师的主导作用 (455) 455
教师 (389) 389
课堂教学 (327) 327
教学过程 (283) 283
主体作用 (193) 193
学生主体作用 (184) 184
教学方法 (184) 184
主体地位 (181) 181
学生 (181) 181
政府主导作用 (164) 164
学生主体地位 (151) 151
学生的主体作用 (137) 137
教学效果 (119) 119
教学内容 (112) 112
教学活动 (105) 105
教学质量 (103) 103
语文教学 (94) 94
主导地位 (82) 82
教学模式 (82) 82
素质教育 (81) 81
学习兴趣 (78) 78
引导学生 (74) 74
国有经济 (73) 73
数学教学 (70) 70
政府 (69) 69
自主学习 (68) 68
体育教学 (65) 65
主导产业 (63) 63
教学实践 (61) 61
师生关系 (60) 60
教师主导 (58) 58
教学改革 (56) 56
培养学生 (54) 54
学习积极性 (53) 53
学习方法 (52) 52
教学目标 (51) 51
学生学习 (50) 50
政府主导 (50) 50
英语教学 (50) 50
主导性作用 (48) 48
国有企业 (47) 47
国民经济 (46) 46
主导 (44) 44
教与学 (42) 42
新课程改革 (42) 42
中学 (41) 41
学习过程 (41) 41
课堂气氛 (39) 39
阅读教学 (39) 39
信息技术 (37) 37
主动性 (36) 36
教学 (36) 36
作用 (35) 35
思维能力 (35) 35
社会主义市场经济体制 (35) 35
初中 (34) 34
启发式教学 (34) 34
多媒体教学 (34) 34
发挥教师主导作用 (33) 33
小学 (33) 33
教学原则 (32) 32
教学目的 (32) 32
课堂教学效率 (32) 32
合作学习 (31) 31
学习活动 (31) 31
教学手段 (31) 31
主体性 (30) 30
体育教师 (30) 30
新课程 (30) 30
学校教育 (29) 29
国营商业 (28) 28
数学课堂 (28) 28
高校 (28) 28
中国 (27) 27
以学生为主体 (27) 27
国有企业改革 (27) 27
多媒体 (27) 27
思想政治教育 (27) 27
班主任 (27) 27
经济发展 (27) 27
学生主体 (26) 26
学生的主体地位 (26) 26
学生的主体性 (26) 26
教学情境 (26) 26
主体意识 (25) 25
培养 (25) 25
提高教学质量 (25) 25
教学任务 (25) 25
教学方式 (25) 25
数学课堂教学 (25) 25
语文 (25) 25
语文教师 (25) 25
学习 (24) 24
学习动机 (24) 24
学习方式 (24) 24
学生发展 (24) 24
教学工作 (24) 24
社会主义市场经济 (24) 24
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2017, Volume 18, Issue 1, pp. 128 - 129
Journal Article
by 张淼
音乐创作, ISSN 0513-2436, 2017, Issue 6, pp. 98 - 100
Journal Article
by 高津
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 1, pp. 41 - 41
Journal Article
by 邓芳
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 26, pp. 25 - 25
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 5, p. 100
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 14, pp. 92 - 92
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 15, pp. 97 - 97
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 10, p. 139
Journal Article
乐山师范学院学报, ISSN 1009-8666, 2017, Volume 32, Issue 7, pp. 125 - 128
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 32, pp. 193 - 193
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 11, pp. 40 - 40
Journal Article
当代教育理论与实践, ISSN 1674-5884, 2015, Volume 7, Issue 5, pp. 75 - 77
Journal Article
by 王莉
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 22, pp. 209 - 210
Journal Article
by 王多
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2015, Issue 12, pp. 11 - 11
Journal Article
by 唐玲
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2015, Issue 10, p. 249
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2015, Issue 11, pp. 124 - 125
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2013, Issue 29, pp. 187 - 187
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 2B, pp. 67 - 68
Journal Article
煤炭技术, ISSN 1008-8725, 2018, Volume 37, Issue 2, pp. 139 - 141
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2018, Issue 2, pp. 141 - 142
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.