UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
乡村旅游 (5996) 5996
休闲农业 (724) 724
乡村 (436) 436
新农村建设 (334) 334
对策 (327) 327
旅游发展 (306) 306
可持续发展 (305) 305
农家乐 (208) 208
生态旅游 (169) 169
旅游资源 (161) 161
乡村生态旅游 (159) 159
发展 (159) 159
问题 (155) 155
乡村休闲旅游 (152) 152
乡村建设 (146) 146
旅游 (139) 139
旅游开发 (135) 135
发展模式 (129) 129
乡村游 (125) 125
开发 (118) 118
乡村旅游资源 (108) 108
现状 (105) 105
乡村旅游开发 (103) 103
中国 (101) 101
旅游产业 (100) 100
旅游产品 (96) 96
美丽乡村 (95) 95
农村经济 (94) 94
国家旅游局 (94) 94
社区参与 (94) 94
乡村旅游产品 (93) 93
开发模式 (88) 88
旅游业 (86) 86
swot分析 (83) 83
乡村旅游业 (83) 83
乡村文化 (81) 81
乡村旅游地 (77) 77
旅游扶贫 (76) 76
城乡统筹 (75) 75
策略 (75) 75
旅游经济 (70) 70
新农村 (69) 69
观光农业 (67) 67
发展策略 (66) 66
农业部 (65) 65
转型升级 (62) 62
旅游规划 (61) 61
经济发展 (61) 61
发展对策 (60) 60
发展现状 (60) 60
模式 (60) 60
文化旅游 (59) 59
生态文明 (59) 59
生态环境 (59) 59
农业旅游 (56) 56
精准扶贫 (55) 55
休闲旅游 (54) 54
建议 (54) 54
游客 (53) 53
贵州 (53) 53
乡村旅游产业 (52) 52
产业融合 (51) 51
旅游项目 (50) 50
乡村景观 (48) 48
山东省 (48) 48
新型城镇化 (48) 48
旅游业发展 (48) 48
旅游局 (48) 48
田园风光 (48) 48
农业经济 (47) 47
土地流转 (47) 47
影响因素 (47) 47
民族地区 (47) 47
乡村性 (45) 45
创新 (45) 45
农业发展 (44) 44
社会主义新农村 (44) 44
城市居民 (43) 43
示范县 (43) 43
农村 (42) 42
农民增收 (42) 42
生态 (42) 42
路径 (42) 42
古村落 (41) 41
农民 (40) 40
农耕文化 (40) 40
乡村发展 (39) 39
旅游市场 (39) 39
旅游目的地 (39) 39
社会主义新农村建设 (39) 39
融合发展 (39) 39
农村建设 (38) 38
规划 (38) 38
重庆市 (38) 38
现代农业 (37) 37
利益相关者 (36) 36
城镇化 (36) 36
河北省 (35) 35
乡土文化 (34) 34
乡村地区 (34) 34
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


吉林工商学院学报, ISSN 1674-3288, 2017, Volume 33, Issue 3, pp. 18 - 21
Journal Article
广东轻工职业技术学院学报, ISSN 1672-1950, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 27 - 40
Journal Article
by 李聪
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2017, Issue 13, pp. 23 - 25
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 15, p. 222
Journal Article
by 童婷
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2017, Volume 8, Issue 10, pp. 42 - 43
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue 2X, pp. 14 - 15
Journal Article
by 徐华
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 4, p. 69
Journal Article
by 李聪
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2017, Issue 14, pp. 20 - 22
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2017, Issue 14, pp. 180 - 181
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2018, Volume 35, Issue 4, pp. 78 - 80
Journal Article
湖南科技大学学报:社会科学版, ISSN 1672-7835, 2016, Volume 19, Issue 3, pp. 168 - 172
Journal Article
福州党校学报, ISSN 1674-1072, 2016, Issue 5, pp. 74 - 76
Journal Article
by 余远
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 1, pp. 257 - 257
Journal Article
城市建筑, ISSN 1673-0232, 2017, Issue 26, pp. 58 - 60
Journal Article
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2017, Issue 16, pp. 8 - 9
Journal Article
城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue 6X, pp. 251 - 252
Journal Article
by 郝艳睿 and 吴园
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 34, pp. 45 - 47
Journal Article
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 14, pp. 71 - 75
Journal Article
by 侯燚
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2017, Issue 10, pp. 132 - 134
Journal Article
by 郭哲
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 23, pp. 228 - 228
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.