UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
亏损 (2757) 2757
亏损企业 (1752) 1752
企业亏损 (1163) 1163
国有企业 (439) 439
经营亏损 (349) 349
政策性亏损 (286) 286
企业 (254) 254
巨额亏损 (230) 230
美元 (228) 228
中国 (221) 221
经营性亏损 (214) 214
严重亏损 (191) 191
公司 (191) 191
国有企业亏损 (188) 188
亏损原因 (187) 187
工业企业 (172) 172
经济效益 (163) 163
盈利 (162) 162
净亏损 (161) 161
上市公司 (143) 143
净利润 (137) 137
行业亏损 (134) 134
实现利润 (130) 130
销售收入 (128) 128
扭亏增盈 (117) 117
投资者 (115) 115
年度亏损 (113) 113
市场 (105) 105
企业经济效益 (103) 103
银行贷款 (103) 103
数据显示 (102) 102
经营管理 (96) 96
经济发展 (95) 95
国有工业企业 (94) 94
扭亏为盈 (94) 94
粮食企业 (93) 93
利润 (92) 92
企业改革 (90) 90
亏损弥补 (88) 88
弥补亏损 (87) 87
经营机制 (86) 86
国有企业改革 (85) 85
国有大中型企业 (85) 85
经济体制改革 (84) 84
企业兼并 (82) 82
企业所得税 (81) 81
现代企业制度 (80) 80
金融危机 (80) 80
潜亏 (79) 79
盈利企业 (78) 78
市场竞争 (74) 74
企业经营 (73) 73
乡镇企业 (72) 72
亏损总额 (72) 72
国有亏损企业 (72) 72
行业 (72) 72
对策 (71) 71
董事长 (70) 70
2010年 (69) 69
利润总额 (69) 69
提高经济效益 (69) 69
经营者 (69) 69
企业破产 (68) 68
亏损经营 (67) 67
同比增长 (67) 67
国企 (67) 67
人民币 (65) 65
上市 (64) 64
技术改造 (64) 64
流动资金 (64) 64
亏损额 (63) 63
财务管理 (62) 62
累计亏损 (61) 61
亏损补贴 (60) 60
企业扭亏 (60) 60
投资 (60) 60
集体企业 (60) 60
产品结构 (59) 59
思想政治工作 (59) 59
资金周转 (59) 59
质量亏损 (58) 58
业绩 (57) 57
亏损金额 (57) 57
企业管理 (57) 57
工业总产值 (57) 57
价格 (56) 56
亏损公司 (55) 55
财政收入 (55) 55
财政补贴 (53) 53
集团 (53) 53
企业发展 (52) 52
原因 (52) 52
市场经济体制 (52) 52
深化改革 (52) 52
股市 (52) 52
ceo (51) 51
企业经济 (51) 51
总经理 (51) 51
股票 (51) 51
农村信用社 (50) 50
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代畜牧科技, ISSN 2095-9737, 2018, Issue 3, pp. 7 - 9
Journal Article
by 石刀
互联网周刊, ISSN 1007-9769, 2017, Issue 9, pp. 66 - 66
Journal Article
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2014, Volume 27, Issue 1, pp. 62 - 63
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2018, Volume 21, Issue 1, pp. 50 - 54
Journal Article
by 韩勇
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 7, pp. 22 - 22
Journal Article
医学教育管理, ISSN 2096-045X, 2016, Volume 2, Issue 3, pp. 558 - 560
Journal Article
by 白江
铁路采购与物流, ISSN 1673-7121, 2016, Issue 9, pp. 63 - 64
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 7, pp. 55 - 55
Journal Article
by 杜霜
会计师, ISSN 1672-6723, 2017, Issue 19, pp. 78 - 79
Journal Article
by 言汐
互联网周刊, ISSN 1007-9769, 2015, Issue 24, pp. 83 - 84
Journal Article
by 苏渝
金融经济:上半月, ISSN 1007-0753, 2016, Issue 11, pp. 32 - 33
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2016, Issue 17, pp. 31 - 32
Journal Article
高速铁路技术, ISSN 1674-8247, 2016, Volume 7, Issue 2, pp. 90 - 94
Journal Article
国际商务财会, ISSN 1673-8594, 2016, Issue 4, pp. 38 - 40
Journal Article
国际商务财会, ISSN 1673-8594, 2016, Issue 5, pp. 17 - 20
Journal Article
Liang shi wen ti yan jiu = Grain issues research, ISSN 1003-2576, 2016, Issue 3, pp. 46 - 49
Journal Article
商业观察, ISSN 2096-0808, 2016, Issue 3, pp. 78 - 80
Journal Article
by 李英 and 程彬
现代畜牧兽医, ISSN 1672-9692, 2014, Issue 4, pp. 54 - 55
Journal Article
邮政研究, ISSN 1007-5399, 2014, Volume 30, Issue 5, pp. 31 - 31
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2017, Issue 35, pp. 23 - 25
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.