UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
交通肇事 (756) 756
交通事故 (240) 240
逃逸 (123) 123
交通肇事逃逸 (108) 108
肇事车辆 (103) 103
交通肇事罪 (102) 102
交通肇事案 (101) 101
肇事逃逸 (97) 97
肇事司机 (95) 95
交通肇事案件 (90) 90
肇事 (78) 78
交通肇事逃逸案 (74) 74
道路交通事故 (54) 54
肇事者 (42) 42
交通肇事逃逸案件 (41) 41
酒后驾驶 (40) 40
公安机关 (38) 38
交警大队 (36) 36
交通安全 (36) 36
保险公司 (32) 32
交通肇事犯罪 (30) 30
有期徒刑 (30) 30
犯罪嫌疑人 (29) 29
被害人 (29) 29
事故现场 (28) 28
交通管理 (28) 28
车祸 (28) 28
刑事案件 (27) 27
自首 (27) 27
被告人 (27) 27
驾驶员 (27) 27
无证驾驶 (26) 26
死亡 (26) 26
赔偿 (25) 25
醉酒驾车 (25) 25
驾驶人 (25) 25
受害人 (24) 24
司法实践 (24) 24
致人死亡 (24) 24
交警部门 (23) 23
刑事责任 (23) 23
刑法 (23) 23
逃逸致人死亡 (23) 23
人民法院 (22) 22
司机 (22) 22
故意杀人罪 (22) 22
赔偿责任 (22) 22
逃逸行为 (22) 22
酒后驾车 (22) 22
危险驾驶 (21) 21
因逃逸致人死亡 (21) 21
当事人 (21) 21
机动车 (21) 21
驾驶 (21) 21
摩托车 (20) 20
车辆 (20) 20
全部责任 (18) 18
公安局 (18) 18
检察机关 (18) 18
行为 (18) 18
驾车 (18) 18
2009年 (17) 17
事故处理 (17) 17
交警 (17) 17
因果关系 (17) 17
机动车辆 (17) 17
过失犯罪 (17) 17
机动车驾驶证 (16) 16
检察院 (16) 16
车主 (16) 16
交通管理部门 (15) 15
交通肇事逃逸罪 (15) 15
刑事和解 (15) 15
危害公共安全 (15) 15
司法解释 (15) 15
事故 (14) 14
交通肇事后逃逸 (14) 14
交通肇事行为 (14) 14
交通运输 (14) 14
案件 (14) 14
现场 (14) 14
现场勘查 (14) 14
交通肇事刑事案件 (13) 13
侦破 (13) 13
公共安全 (13) 13
公安部 (13) 13
最高人民法院 (13) 13
江苏省 (13) 13
责任 (13) 13
道路交通 (13) 13
交通事故认定书 (12) 12
微量物证 (12) 12
故意杀人 (12) 12
肇事车 (12) 12
责任认定 (12) 12
交通警察 (11) 11
人民群众 (11) 11
受害者 (11) 11
嫌疑人 (11) 11
小轿车 (11) 11
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


汽车与安全, ISSN 1006-6713, 2018, Issue 1, pp. 68 - 70
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2016, Volume 29, Issue 3, pp. 90 - 91
Journal Article
汽车与安全, ISSN 1006-6713, 2018, Issue 1, pp. 96 - 97
Journal Article
泰山学院学报, ISSN 1672-2590, 2017, Volume 39, Issue 4, pp. 129 - 134
Journal Article
河北广播电视大学学报, ISSN 1008-469X, 2014, Volume 19, Issue 3, pp. 64 - 66
Journal Article
四川警察学院学报, ISSN 1674-5612, 2013, Volume 25, Issue 4, pp. 34 - 37
Journal Article
犯罪研究, ISSN 1671-1130, 2013, Issue 4, pp. 64 - 67
Journal Article
公安理论与实践:上海公安高等专科学校学报, ISSN 1008-5750, 2018, Volume 28, Issue 1, pp. 91 - 96
Journal Article
濮陽職業技術學院學報, ISSN 1672-9161, 11/2015, Volume 28, Issue 5, pp. 64 - 66
Journal Article
河北公安警察职业学院学报, ISSN 1672-6405, 2017, Volume 17, Issue 2, pp. 43 - 46
Journal Article
公安理论与实践:上海公安高等专科学校学报, ISSN 1008-5750, 2017, Volume 27, Issue 5, pp. 70 - 78
Journal Article
by 赵津
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2017, Issue 3, pp. 45 - 46
Journal Article
法治研究, ISSN 1674-1455, 2017, Volume 109, Issue 1, pp. 126 - 136
Journal Article
警察技术, ISSN 1009-9875, 2015, Issue 2, pp. 92 - 94
Journal Article
计算机仿真, ISSN 1006-9348, 2015, Volume 32, Issue 8, pp. 195 - 198
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2015, Issue 5, pp. 73 - 75
Journal Article
承德医学院学报, ISSN 1004-6879, 2013, Volume 30, Issue 2, pp. 115 - 116
Journal Article
前沿, ISSN 1009-8267, 2012, Issue 2, pp. 62 - 63
Journal Article
警察技术, ISSN 1009-9875, 2016, Issue 2, pp. 92 - 94
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.