UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
交通运输 (8753) 8753
运输部 (2073) 2073
交通 (1217) 1217
交通运输行业 (995) 995
高速公路 (594) 594
中国 (520) 520
交通运输系统 (481) 481
综合交通运输体系 (476) 476
交通运输企业 (467) 467
公路运输 (453) 453
运输方式 (412) 412
经济发展 (367) 367
道路运输 (326) 326
交通运输工程 (314) 314
交通建设 (294) 294
综合交通运输 (294) 294
铁路运输 (294) 294
交通安全 (292) 292
公路 (292) 292
交通运输业 (291) 291
交通运输发展 (285) 285
公路交通 (276) 276
运输工作 (275) 275
交通运输体系 (269) 269
交通管理 (263) 263
国民经济 (259) 259
基础设施 (249) 249
交通事故 (240) 240
中国交通运输协会 (234) 234
水路运输 (233) 233
交通运输系统工程 (232) 232
综合运输 (215) 215
中华人民共和国 (214) 214
节能减排 (213) 213
交通发展 (210) 210
交通运输经济 (210) 210
城市交通 (206) 206
可持续发展 (200) 200
综合运输体系 (199) 199
规划 (199) 199
交通运输工具 (197) 197
交通运输部门 (195) 195
公共交通 (195) 195
农村公路 (195) 195
经济社会发展 (192) 192
公路建设 (188) 188
交通基础设施 (186) 186
应用 (186) 186
智能运输系统 (185) 185
交通系统 (184) 184
交通运输管理 (182) 182
交通运输网络 (180) 180
十二五 (180) 180
副部长 (170) 170
交通运输事业 (165) 165
科学发展观 (163) 163
交通基础设施建设 (161) 161
国务院 (160) 160
李盛霖 (159) 159
交通工具 (155) 155
科学发展 (153) 153
区域经济 (152) 152
交通运输条件 (149) 149
道路交通事故 (149) 149
行业 (146) 146
科学研究院 (144) 144
城市轨道交通 (138) 138
创新 (136) 136
新闻发布会 (136) 136
航空运输 (136) 136
汽车运输 (133) 133
轨道交通 (132) 132
发展 (130) 130
智能交通 (130) 130
管理 (130) 130
国家发改委 (129) 129
交通运输方式 (128) 128
基础设施建设 (128) 128
交通部 (125) 125
运输服务 (125) 125
人民群众 (124) 124
交通工程 (122) 122
运输 (122) 122
铁路 (122) 122
收费公路 (121) 121
安全管理 (120) 120
运输能力 (119) 119
智能交通系统 (118) 118
信息技术 (117) 117
交通运输安全 (116) 116
山东省 (116) 116
改革 (116) 116
运输企业 (116) 116
公路交通运输 (113) 113
中国公路学会 (112) 112
固定资产投资 (111) 111
城市交通运输 (110) 110
交通规划 (108) 108
高速铁路 (107) 107
交通枢纽 (106) 106
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 汪鸣
专用汽车, ISSN 1004-0226, 2018, Issue 1, pp. 52 - 55
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 15, p. 80
Journal Article
by 李春
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2017, Issue S1, pp. 180 - 181
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2014, Issue 7, pp. 124 - 125
Journal Article
青海交通科技, ISSN 1672-6189, 2016, Issue 2, pp. 25 - 28
Journal Article
资源节约与环保, ISSN 1673-2251, 2016, Issue 3, pp. 79 - 79
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 6, pp. 203 - 203
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 16, pp. 233 - 233
Journal Article
青海交通科技, ISSN 1672-6189, 2017, Issue 3, pp. 4 - 6
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 24, pp. 115 - 116
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 11, pp. 86 - 87
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 24, pp. 112 - 113
Journal Article
by 农婷
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 22, p. 198
Journal Article
快乐作文(高年级版), ISSN 1673-0666, 2017, Issue 3, pp. 46 - 48
Journal Article
by 王慧
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 25, pp. 56 - 56
Journal Article
当代会计, ISSN 2095-7904, 2015, Issue 2, pp. 10 - 11
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 6, pp. 230 - 237
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 33, pp. 127 - 127
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 4, pp. 207 - 208
Journal Article
by 李雪 and 韩国华
山东交通科技, ISSN 1673-8942, 2016, Issue 1, pp. 14 - 49
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.