UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
人力资源开发 (5779) 5779
人力资源 (2408) 2408
人力资源管理 (1176) 1176
开发 (1144) 1144
中国 (685) 685
企业 (463) 463
管理 (358) 358
人力资源开发与管理 (341) 341
对策 (304) 304
人才开发 (274) 274
农村人力资源开发 (269) 269
人力资本 (241) 241
知识经济 (224) 224
激励机制 (214) 214
国有企业 (212) 212
企业管理 (202) 202
经济发展 (201) 201
开发利用 (193) 193
开发与管理 (192) 192
职业教育 (192) 192
高校 (177) 177
企业文化 (175) 175
可持续发展 (175) 175
农村人力资源 (161) 161
人才培养 (150) 150
现状 (150) 150
企业发展 (149) 149
农村 (149) 149
以人为本 (142) 142
西部大开发 (141) 141
培训 (138) 138
人事管理 (130) 130
开发管理 (127) 127
企业人力资源开发 (125) 125
人才资源开发 (124) 124
企业人力资源 (123) 123
开发人力资源 (122) 122
图书馆 (117) 117
西部地区 (113) 113
问题 (111) 111
人才 (109) 109
现代企业 (104) 104
新农村建设 (103) 103
人力资本投资 (102) 102
经济增长 (94) 94
员工培训 (92) 92
人才资源 (90) 90
创新 (90) 90
核心竞争力 (88) 88
资源开发 (88) 88
区域经济 (84) 84
劳动者 (83) 83
开发和利用 (83) 83
企业人力资源管理 (80) 80
劳动力市场 (80) 80
培训开发 (80) 80
人力资源开发管理 (79) 79
企业文化建设 (78) 78
电力企业 (78) 78
教育培训 (77) 77
高校图书馆 (76) 76
市场竞争 (75) 75
亚太经合组织 (73) 73
经济社会发展 (72) 72
教育 (71) 71
西部开发 (69) 69
员工 (67) 67
高等教育 (67) 67
知识经济时代 (66) 66
人力资源配置 (64) 64
继续教育 (62) 62
职工培训 (61) 61
人本管理 (60) 60
管理与开发 (60) 60
学习型组织 (59) 59
成人教育 (59) 59
wto (58) 58
国民教育体系 (58) 58
科学技术 (58) 58
职业技术教育 (58) 58
职业培训 (57) 57
中小企业 (55) 55
利用 (55) 55
科学发展观 (55) 55
部长级会议 (55) 55
管理创新 (54) 54
人才管理 (53) 53
社会主义市场经济体制 (53) 53
人才流动 (52) 52
人才队伍建设 (52) 52
企业培训 (52) 52
教育改革 (52) 52
民营企业 (52) 52
技术创新 (51) 51
民族地区 (51) 51
老年人力资源 (50) 50
中国学术期刊 (49) 49
包容性 (49) 49
沿海 (49) 49
激励 (49) 49
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


内蒙古财经大学学报, ISSN 2095-5871, 2017, Volume 15, Issue 4, pp. 115 - 119
Journal Article
办公室业务, ISSN 1004-647X, 2015, Issue 20, p. 79
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 4S, pp. 108 - 109
Journal Article
by 杨慧
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2018, Issue 1, pp. 76 - 78
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 8X, p. 11
Journal Article
by 黄燕
现代工业经济和信息化, ISSN 2095-0748, 2016, Volume 6, Issue 9, pp. 108 - 109
Journal Article
by 刘梅
边疆经济与文化, ISSN 1672-5409, 2018, Issue 2, pp. 60 - 61
Journal Article
by 汪姝
上海工程技术大学学报, ISSN 1009-444X, 2017, Volume 31, Issue 4, pp. 371 - 375
Journal Article
中国劳动, ISSN 1007-8746, 2017, Issue 6, pp. 54 - 57
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 22, pp. 192 - 193
Journal Article
中国劳动, ISSN 1007-8746, 2017, Issue 6, pp. 54 - 57
Journal Article
统计与管理, ISSN 1674-537X, 2017, Issue 1, pp. 183 - 184
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 18, p. 249
Journal Article
黑龙江医学, ISSN 1004-5775, 2017, Volume 41, Issue 8, pp. 733 - 734
Journal Article
by 虞红
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2017, Issue 6, pp. 104 - 107
Journal Article
by 李扬
城市地理, ISSN 1674-2508, 2017, Issue X, pp. 238 - 238
Journal Article
by 何妍
管理观察, ISSN 1674-2877, 2015, Issue 34, pp. 15 - 17
Journal Article
东方企业文化, ISSN 1672-7355, 2015, Issue 1S, pp. 85 - 85
Journal Article
东北亚论坛, ISSN 1003-7411, 2018, Volume 27, Issue 1, pp. 35 - 48
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2018, Issue 7, pp. 76 - 77
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.