UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
人文性 (4392) 4392
工具性 (1489) 1489
语文教学 (1097) 1097
人文精神 (573) 573
人文关怀 (407) 407
学生 (352) 352
语文学科 (298) 298
语文 (276) 276
语文课程标准 (262) 262
人文素养 (233) 233
语文课堂 (225) 225
语文教育 (224) 224
小学 (219) 219
语文课程 (219) 219
课程标准 (206) 206
交际工具 (193) 193
人类文化 (179) 179
课堂教学 (177) 177
阅读教学 (175) 175
人文教育 (171) 171
人文 (153) 153
语文教师 (135) 135
中学 (134) 134
现代性 (121) 121
语文素养 (118) 118
教师 (116) 116
课程改革 (116) 116
语文课堂教学 (109) 109
科学性 (107) 107
语言文字 (106) 106
新课程标准 (105) 105
小学语文 (102) 102
语文课 (99) 99
小学语文教学 (96) 96
课堂 (96) 96
素质教育 (95) 95
教学实践 (86) 86
人文学科 (85) 85
教学内容 (84) 84
教学 (82) 82
人文社会科学 (78) 78
新课标 (73) 73
初中 (71) 71
培养 (71) 71
作文教学 (70) 70
新课程改革 (70) 70
新课程 (69) 69
研究性学习 (69) 69
以人为本 (67) 67
教学目标 (67) 67
大学语文 (65) 65
引导学生 (65) 65
高中 (64) 64
教学方法 (63) 63
语文学习 (63) 63
人文环境 (62) 62
高中语文 (61) 61
人文内涵 (59) 59
思想性 (59) 59
和谐统一 (58) 58
教学改革 (58) 58
教学过程 (58) 58
人文素质 (57) 57
审美性 (57) 57
语文阅读教学 (56) 56
高中语文教学 (51) 51
地域性 (50) 50
学科 (50) 50
实践性 (49) 49
情感体验 (48) 48
学习 (47) 47
人文价值 (46) 46
情感 (46) 46
教育 (46) 46
中学语文教学 (45) 45
学习方式 (45) 45
时代性 (45) 45
语文教材 (45) 45
初中语文 (44) 44
语文知识 (44) 44
初中语文教学 (43) 43
实用性 (43) 43
情感态度 (41) 41
课程性质 (41) 41
文本 (40) 40
组成部分 (40) 40
语言 (40) 40
中国 (39) 39
人文情怀 (39) 39
人文景观 (39) 39
人文素质教育 (39) 39
学习过程 (39) 39
统一 (39) 39
艺术性 (39) 39
教学设计 (38) 38
老师 (38) 38
中小学 (37) 37
主体性 (37) 37
实践 (37) 37
数学教学 (37) 37
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 5, p. 47
Journal Article
江苏卫生事业管理, ISSN 1005-7803, 2016, Issue 1, pp. 66 - 68
Journal Article
by 陈亮
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 15, pp. 67 - 68
Journal Article
by 陈园
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 10, pp. 72 - 73
Journal Article
by 张红
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2016, Issue 47, pp. 22 - 23
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 12, pp. 61 - 61
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2017, Issue 8, pp. 109 - 109
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 9, pp. 43 - 44
Journal Article
by 白芸
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 137 - 137
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, pp. 74 - 74
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 12, pp. 80 - 81
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 5Z, p. 171
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 26, pp. 61 - 61
Journal Article
by 肖燕
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 6, pp. 78 - 79
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 3, p. 211
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2016, Issue 6, pp. 106 - 106
Journal Article
by 张冰
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 5, p. 151
Journal Article
by 陈琪
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2014, Issue 3, pp. 37 - 37
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 3, p. 28
Journal Article
全球教育展望, ISSN 1009-9670, 2017, Issue 5, pp. 14 - 20
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.