UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
价值 (545) 545
网络 (333) 333
价值网络 (267) 267
价值链 (193) 193
价值取向 (192) 192
社会主义核心价值体系 (164) 164
网络文化 (158) 158
互联网 (130) 130
商业价值 (123) 123
网络时代 (122) 122
网络技术 (110) 110
大学生 (107) 107
中国 (101) 101
价值观念 (98) 98
网络环境 (98) 98
网络媒体 (91) 91
社交网络 (90) 90
网络营销 (86) 86
网络价值 (85) 85
网络文学 (85) 85
品牌价值 (84) 84
商业模式 (74) 74
网络游戏 (73) 73
网络经济 (72) 72
营销价值 (72) 72
全球价值链 (67) 67
企业 (66) 66
电子商务 (66) 66
思想政治教育 (65) 65
社会价值 (62) 62
高校 (61) 61
信息技术 (56) 56
网络视频 (55) 55
应用价值 (53) 53
客户价值 (48) 48
顾客价值 (48) 48
新闻价值 (47) 47
感知价值 (46) 46
应用 (45) 45
核心价值 (45) 45
价值评估 (44) 44
创造价值 (44) 44
竞争优势 (44) 44
价值创造 (43) 43
文化价值 (42) 42
参考价值 (41) 41
网络社会 (41) 41
网络传播 (40) 40
网络广告 (40) 40
运营商 (40) 40
网络资源 (39) 39
产业价值链 (37) 37
网络平台 (37) 37
价值分析 (36) 36
传播价值 (35) 35
网络新闻 (35) 35
价值判断 (34) 34
活跃度 (34) 34
创新 (33) 33
神经网络 (33) 33
网络安全 (33) 33
直销团队 (32) 32
直销行业 (32) 32
网络语言 (32) 32
价值体系 (31) 31
市场价值 (31) 31
教育价值 (30) 30
网络思想政治教育 (30) 30
网络舆论 (30) 30
网络购物 (30) 30
排行榜 (29) 29
经济价值 (29) 29
企业价值 (28) 28
传统媒体 (28) 28
思想政治工作 (27) 27
社会网络 (27) 27
网络媒介 (27) 27
网络流行语 (27) 27
信息价值 (26) 26
消费者 (26) 26
网络空间 (26) 26
bp神经网络 (25) 25
价值认同 (25) 25
媒体价值 (25) 25
模块化 (25) 25
电信运营商 (25) 25
青少年 (25) 25
审美价值 (24) 24
投资价值 (24) 24
用户价值 (24) 24
知识网络 (24) 24
移动互联网 (24) 24
网络信息 (24) 24
网络小说 (24) 24
网络舆情 (24) 24
2010年 (23) 23
全球生产网络 (23) 23
公信力 (23) 23
新媒体 (23) 23
网络电视 (23) 23
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2017, Volume 37, Issue 8, pp. 210 - 215
Journal Article
Kongzhi lilun yu yingyong, ISSN 1000-8152, 2016, Volume 33, Issue 12, pp. 1685 - 1687
Journal Article
by 王双
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 18, pp. 196 - 197
Journal Article
by 李晨
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 22, pp. 39 - 41
Journal Article
by 马辉
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2016, Issue 19, pp. 5 - 7
Journal Article
by 李云风 and 李科
河南城建学院学报, ISSN 1674-7046, 2013, Volume 22, Issue 3, pp. 21 - 23
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2014, Issue 3, pp. 138 - 140
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2016, Issue 35, pp. 69 - 70
Journal Article
上海管理科学, ISSN 1005-9679, 2016, Volume 38, Issue 1, pp. 1 - 6
Journal Article
情报探索, ISSN 1005-8095, 2015, Issue 2, pp. 85 - 87
Journal Article
科技管理研究, ISSN 1000-7695, 2017, Volume 37, Issue 4, pp. 129 - 134
Journal Article
当代经济管理, ISSN 1673-0461, 2017, Volume 39, Issue 2, pp. 27 - 31
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2017, Issue 4, pp. 69 - 70
Journal Article
保险研究, ISSN 1004-3306, 2017, Issue 9, pp. 32 - 42
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2015, Issue 35, pp. 41 - 42
Journal Article
by 李华
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2015, Issue 35, pp. 95 - 96
Journal Article
长江大学学报:社会科学版, ISSN 1673-1395, 2016, Volume 39, Issue 6, pp. 49 - 53
Journal Article
载人航天, ISSN 1674-5825, 2018, Volume 24, Issue 1, pp. 127 - 135
Journal Article
山东财经大学学报, ISSN 2095-929X, 2016, Volume 28, Issue 3, pp. 91 - 102
Journal Article
产业经济评论, ISSN 2095-7572, 2016, Issue 1, pp. 78 - 87
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.